19 GRUDNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 1, 5-25 (Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela)

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej
Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak
dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.
Kiedy Zachariasz w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim
przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia.
Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.
Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię
Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić
nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie
przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować
Panu lud doskonały”. Na to rzekł Zachariasz do anioła: „Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”.
Odpowiedział mu anioł: „Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną.
A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim
czasie”.
Lud tymczasem czekał na Zachariasza. I dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić
i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy.
A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć
miesięcy i mówiła: „Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi”.

MEDYTACJA

Nie zawsze jest tak, że wszystko układa się tak, jak chcesz.
Reagujesz wtedy zaniepokojeniem i agresją...
Czasami ktoś chce twojego dobra, ale z powodu niezrozumienia jego intencji uważasz, że dzieje ci się krzywda...

Wydaje się, że Bóg ukarał Zachariasza, czyniąc go niemym.
Ale Bóg jest doskonałym pedagogiem.
Dopust Boży można traktować jako karę albo wyzwanie.
Zachariasz to rozumie.
To, co innym wydaje się przekleństwem, dla Zachariasza jest sensem, który prowadzi do refleksji i zaufania...

Czyniąc Zachariasza niemym, Bóg nie odbiera mu łaski.
Daje jemu i Elżbiecie syna.
Ograniczenie Zachariasza nie jest przeszkodą w szczęściu pochodzącego z bożego błogosławieństwa...

Zachariasz nie przepraszał za to, że nie wierzył.
Był przecież na odpowiednim miejscu: w najświętszym domu Pana.
Była to chwila łaski w świętych pomieszczeniach.
Nawet Anioł mu się okazał...
Jeśli jakiś człowiek został przygotowany na specjalne przesłanie, to był to Zachariasz.
Mimo to wątpi.
Nie wierzy.
On przecież wszystkie przykazania Boże wypełniał, a wbrew temu jego zaufanie nie zaprowadziło go w pewnym momencie do żywej wiary...

Zachariasz nie uwierzył Gabrielowi.
Było więc lepiej, żeby pozostał niemy do czasu, aż spełni się zapowiedź Anioła.
Nie dowierzając Bogu mógłby bowiem mówić coś niewłaściwego o Bożym działaniu.
Zapewne lepiej było, aby czasowo zamilkł...

Człowiek, który nie wierzy Bogu nie ma wiele do powiedzenia o Nim.
Dlatego zanim zaczniesz o Nim mówić innym zastanów się, czy już dostatecznie mocno ufasz Bogu...

Jak bardziej zaufać Bogu?
Przypatrywać się Bożemu działaniu w swoim życiu...
Bóg nie żąda od ludzi zaufania.
On je zdobywa swoim działaniem, tak jak w życiu Zachariasza i Elżbiety...

Bóg zaskakuje.
Anna i Zachariasz byli bezdzietni.
W oczach Izraelitów, byli kimś drugiej kategorii, bo takie piętno nadawał ludziom tamtego czasu brak potomstwa: Bóg im nie błogosławił,
a może popełnili jakiś grzech?...
Ale to nieprawda.
Bóg przychodzi właśnie do takich miejsc i czasów: ludzi zepchniętych przez innych na margines.
Jakby chciał powiedzieć, że On jest dla wszystkich, nikim nie gardzi i nikogo nie przekreśla...

Zachariasz nie uwierzył.
Żądał znaku i otrzymał.
Był niemy do dnia, w którym wypełniło się to, o czym mówił Anioł.
Milczenie Zachariasza stało się znakiem dla ludzi, by jeszcze bardziej oczywista była dla wszystkich Boża łaska...

Czy pozwalasz Bogu działać tak jak On chce?...
Czy twoja wizja tego, jak powinno wyglądać twoje życie i jak Bóg ma w nim działać nie ogranicza Go?...
Jakie sprawy, zadania i relacje uważasz za przerastające cię?...
Wobec jakich rzeczy przyjmujesz postawę „tu już nic się nie zmieni, nic się nie da zrobić”?...

Co jest twoim zadaniem?...
Co jest „sferą niemożliwości” w twoim życiu?...
Czy rozpoznajesz Boże wyzwania oraz Boże błogosławieństwo w swoim życiu?...
Jak je traktujesz?...
Czy akceptujesz je?...
Czy pozwalasz im być dla ciebie miejscem osobistego rozwoju duchowego?...

Czy modlisz się dużo, ale reagujesz sceptycznie, jeśli Bóg ma wyjątkowe zadanie dla ciebie?...

Módl się psalmami stopni:

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
o Panie, słuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Cię otaczano bojaźnią.
W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.
Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy świtu,
<bardziej niż strażnicy świtu>.
Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana bowiem jest łaskawość
i obfite u Niego odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów
(Ps 130)...

SUMMA SUMMARUM

Człowiek, który nie wierzy Bogu nie ma wiele do powiedzenia o Nim.

Zanim zaczniemy o Nim mówić innym, zastanówmy się, czy już dostatecznie mocno ufamy Bogu.

Gdy będziemy uważnie przypatrywać się Bożemu działaniu w swoim życiu - bardziej zaufamy Bogu.

Bóg nie żąda od ludzi zaufania. On je zdobywa swoim działaniem, tak jak w życiu Zachariasza i Elżbiety.

Modlimy się, czasami nawet dużo, ale reagujemy sceptycznie, gdy Bóg ma wyjątkowe zadanie dla nas.


Flag Counter