7 GRUDNIA

ŚRODA, Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

EWANGELIA - Mt 11, 28-30 (Chrystus pokrzepia utrudzonych)

Jezus przemówił tymi słowami:
«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode
Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

MEDYTACJA

Możesz być bardzo zajęty swoimi troskami, sprawami i problemami, które chciałbyś przedstawić Bogu, a On ma jedno słowo - POSŁUCHAJ, to
znaczy wycisz te głosy w twoim wnętrzu, które nie są Nim.
Bo nadmiar słów jest jak ciernie i zagłusza ważne sprawy...

Mądrość Boża skierowana jest do osób, które nie liczą wyłącznie na swoje siły.
Znają własne niedostatki, ograniczenia i możliwości.
Wiedzą, że z niektórymi zadaniami nie poradzą sobie sami i potrzebują wsparcia...

Trudno jest odnaleźć subtelne różnice w Piśmie Świętym...
Dzisiaj usłyszałeś słowo „pokrzepię" oraz drugie bardzo do niego podobne, ale o mocniejszym znaczeniu: „ukojenie".
Tę subtelną różnicę można wytłumaczyć w następujący sposób: jeśli przyjdziesz do Chrystusa, znajdziesz lekkie odświeżenie, ale jak zaczniesz z Nim
współpracować, znajdziesz prawdziwe pocieszenie...

Uczenie się od Jezusa przynosi skutek.
Pisał o nim Św. Paweł w Liście do Galatów: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie
..." (Ga 5, 22-23).
Owoce ducha są wynikiem wewnętrznych starań i współpracy z łaską.
Po nich można rozpoznać osobę żyjącą i współpracującą z Bogiem...

Jarzmo to uprzęż dla zwierzęcia pociągowego.
Stanowi połączenie ciała zwierzęcia z jakimś sprzętem, np. wozem, pługiem itp.
Jeśli było ono właściwie dopasowane do zwierzęcia wówczas nie zadawało mu żadnej rany w pracy...

Chrześcijanin to osoba, która poprzez codzienny trud ma upodabniać się do Jezusa.
Na ten etap przemieniania swojego życia na podobieństwo Jego, On proponuje zabrać jarzmo (por. Mt 11, 29).
Tym jarzmem są Przykazania Boże...

Dzisiejszy fragment Ewangelii rzypomina o niesamowitej praktyczności nauczania Jezusa.
To nauczanie, choć wydaje się być trudne, bo zawiera tak wiele wymagań, tak naprawdę jest tym, co ma moc uczynić nasze życie łatwym i przyjemnym.
Bo Jezus chce pomóc ludziom, aby ich życie było łatwe i przyjemne...

Nie dzieje się to jednak tą drogą, którą wskazuje ci świat, czyli poprzez ucieczkę.
Jezus proponuje nowe podejście do tego, co jest trudne w twoim życiu, rzuca nowe światło na to, co wydaje się czasami nie do zniesienia.
To nowe światło nie zmienia otaczającej cię rzeczywistości.
Zmienia ciebie, a przynosi lepszy efekt, bo jest jedyną prawdziwą gwarancją twojego szczęścia...

Kiedy jest ci trudno i wielu rzeczy nie ogarniasz, warto przychodzić z tym do Boga.
On cię pocieszy i da siłę, aby dalej iść przez życie...

Bóg poprzez usta proroka Izajasza mówi jednoznacznie: „On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego” (Iz 40, 29).
Tylko ci, którzy Mu zaufają, „odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (iz 40, 31)...

To zupełnie nowa jakość życia.
Nie tylko odzyskanie sił, ale funkcjonowanie bez zmęczenia i znużenia...

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co dzisiaj poruszyło cię podczas modlitwy...

Módl się Psalmami ufności...

Pan światłem i zbawieniem moim:
kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia:
przed kim mam się trwożyć?
Gdy na mnie nastają złośliwi,
by zjeść moje ciało,
wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele,
chwieją się i padają.
Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz,
moje serce bać się nie będzie;
choćby wybuchła przeciw mnie wojna,
nawet wtedy będę pełen ufności.
O jedno proszę Pana,
tego poszukuję:
bym w domu Pańskim przebywał
po wszystkie dni mego życia,
abym zażywał łaskawości Pana,
stale się radował Jego świątynią.
Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie
w dniu nieszczęścia,
ukryje mnie w głębi swego przybytku,
wydźwignie mnie na skałę.
Już teraz głowa moja się podnosi
nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją.
Złożę w Jego przybytku
ofiary radości,
zaśpiewam i zagram Panu.
Usłysz, Panie, głos mój - wołam:
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie!
O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!»
Szukam, o Panie, Twojego oblicza;
swego oblicza nie zakrywaj przede mną,
nie odpędzaj z gniewem swojego sługi!
Ty jesteś moją pomocą,
więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie,
Boże, moje Zbawienie!
Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka,
to jednak Pan mnie przygarnie.
Panie, naucz mnie Twojej drogi,
prowadź mnie ścieżką prostą,
ze względu na mych wrogów!
Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół,
bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie
i ci, którzy dyszą gwałtem.
Wierzę, iż będę oglądał dobra Pańskie
w ziemi żyjących.
Ufaj Panu, bądź mężny,
niech się twe serce umocni, ufaj Panu!
(Psalm 27)...

SUMMA SUMMARUM

On ma jedno słowo - POSŁUCHAJ, to znaczy wycisz te głosy w twoim wnętrzu, które nie są Nim.

Mądrość Boża skierowana jest do osób, które nie liczą wyłącznie na swoje siły i wiedzą, że potrzebują wsparcia.

Jeśli przyjdziemy do Chrystusa, znajdziemy odświeżenie, ale gdy zaczniemy z Nim współpracować, znajdziemy prawdziwe pocieszenie.

Uczenie się od Jezusa przynosi owoce ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie.

Chrześcijanin poprzez codzienny trud ma upodabniać się do Jezusa.

Na etap przemieniania swojego życia na podobieństwo Jego, On proponuje zabrać jarzmo, którym są Przykazania Boże.

Jego nowe światło nie zmienia otaczającej rzeczywistości. Zmienia nas i jest jedyną prawdziwą gwarancją naszego szczęścia.

„On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego” (Iz 40, 29).

Ci, którzy Mu zaufają, „odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 31).

On proponuje zupełnie nową jakość życia. Nie tylko odzyskanie sił, ale funkcjonowanie bez zmęczenia i znużenia.

"Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?" (Psalm 27).

 

 

Flag Counter