1 GRUDNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 7, 21. 24-27 (Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł
deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na
piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

MEDYTACJA

Z pewnością wiele razy słyszałeś Jezusa, ale czy Go usłyszałeś?
Zrób, co tylko możesz, aby dzisiaj nie stracić tej szansy...

Nie każdy wejdzie do Królestwa, bo nie każdy sposób życia to umożliwia...
To trudne słowa, ale warto je sobie nieustannie przypominać.
Są sposoby życia, które prowadzą do szczęścia i są te, które kończą się upadkiem.
Z zewnątrz może nie widać różnicy, bo przecież fundamenty i materiał, z którego został zbudowany dom, nie zawsze są widoczne.
Podobnie jest z życiem, jakie prowadzisz.
Wydaje się, że nie ma większej różnicy pomiędzy tymi, którzy wierzą, a tymi, dla których wiara jest nieistotna.
Jednak tak nie jest...

Twój dom, twoje fundamenty, twoje życie...
Spróbuj wyobrazić sobie „budowlę twojego życia”...
Jednak nie przywiązuj zbyt dużej uwagi do wyglądu tego, co widać od pierwszego spojrzenia.
Przyjrzyj się dokładniej.
Zobacz, z czego jest zbudowana, jak ułożone są poszczególne elementy, co ją wyróżnia?...
Jaki ma fundament?...
Co jest u podstawy?...

Wypełnianie woli Boga zakłada dwa elementy: słuchanie i działanie.
Są one nierozłączne.
Nie jest łatwo słuchać tak, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi rozmówcy.
Jednak wypełnianie słów jest jeszcze trudniejsze.
Nie od razu znajdziesz najlepsze rozwiązanie...

To, co dzisiaj usłyszałeś od Jezusa, stopniowo wprowadzaj w życie.
Zacznij od fundamentów, bo tylko taka kolejność prowadzi do Królestwa.
I zacznij już dzisiaj...

Jeżeli modlisz się z obowiązku, albo z chęci zrobienia przyjemności sobie lub Bogu, a nie po to, by nauczyć się lepiej pełnić wolę Boga, to nie
wejdziesz do królestwa niebieskiego.
To królestwo jest bowiem królestwem Miłości, a najlepiej pełnisz wolę Boga, gdy kochasz innych, podobnie jak On kocha ciebie...

Takie pełnienie woli Boga sprawia, że jesteś silny w obliczu przeciwności i ataków zła.
Miłość jest bowiem niesamowitą energią i "wszystko przetrzyma" (1 Kor 13, 7).
Miłość jest mocniejsza niż wszelkie cierpienia i śmierć.
Jezus udowodnił to swoim życiem...

Wiesz, że można budować na różnych wartościach...
Bywa, że kimś mocno może kierować żądza władzy, pieniądza lub sława.
Taki człowiek szybko przekona się, że im mniej będzie budowało się na fundamencie, którym jest Bóg, tym szybciej te pozornie
monumentalne budowle rozsypią się w pył...

Nie jest potrzebny kataklizm albo jakieś szczególne zagrożenie.
Wystarczy samobójcze zdanie się wyłącznie na siebie.
Ów dający złudne poczucie bezpieczeństwa mur, który odgradza od Boga i bliźniego.
To wystarczy, by spełniła się przepowiednia współczesnego proroka o większym niebezpieczeństwie wynikającym z zamknięcia niż z wyjścia.
Błogosławieni idący…
Mimo zmęczenia...

Jezu, Ty do końca wypełniłeś wolę Ojca.
Naucz mnie tego samego...

Módl się Psalmami nadziei...

Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,
mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».
W Twoim ręku są moje losy: wyrwij mnie
z ręki mych wrogów i prześladowców!
Niech zajaśnieje Twoje oblicze nad Twym sługą:
wybaw mnie w swej łaskawości!
Panie, niech nie doznam zawodu, skoro Cię wzywam;
niech się zawiodą występni, niech zamilkną w Szeolu!
Niech zaniemówią wargi kłamliwe,
co zuchwale wygadują na sprawiedliwego
z pychą i ze wzgardą.
Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć,
którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie,
i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki
na oczach synów ludzkich.
Ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności
od spisku mężów,
a w swoim namiocie ich kryjesz
przed sporem języków.
Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał
cuda swoje i łaski w mieście warownym.
Ja zaś powiedziałem przerażony:
«Odcięty jestem od Twoich oczu»,
lecz Tyś wysłuchał głos mego błagania,
gdy do Ciebie wołałem.
Miłujcie Pana, wszyscy, co Go czcicie!
Pan zachowuje wiernych,
a odpłaca z nawiązką tym,
którzy wyniośle postępują.
Bądźcie mocni i mężnego serca,
wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu!
(Ps 31,15-25)...

SUMMA SUMMARUM

Nie każdy wejdzie do Królestwa, bo nie każdy sposób życia to umożliwia.

Wypełnianie woli Boga zakłada dwa elementy: słuchanie i działanie. Są one nierozłączne.

To, co dzisiaj usłyszeliśmy od Jezusa, stopniowo wprowadzajmy w życie. Zacznijmy od fundamentów. I zacznijmy od razu.

Jego królestwo jest królestwem Miłości, a najlepiej pełnimy wolę Boga, gdy kochamy innych, podobnie jak On kocha nas.

Gdy kochamy innych tak, jak On kocha nas, jesteśmy silni w obliczu przeciwności i ataków zła.

Miłość jest niesamowitą energią i "wszystko przetrzyma" (1 Kor 13, 7). Jest mocniejsza niż wszelkie cierpienia i śmierć. Udowodnił to Jezus.

Im mniej będzie budowało się na fundamencie, którym jest Bóg, tym szybciej te pozornie monumentalne budowle rozsypią się w pył.

Nie jest potrzebny kataklizm albo jakieś szczególne zagrożenie. Wystarczy samobójcze zdanie się wyłącznie na siebie by zabłądzić.

Błogosławieni idący, pomimo zmęczenia...

 

 

Flag Counter