26 LISTOPADA

SOBOTA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 21, 34-36 (Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was
znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

MEDYTACJA

Uważajcie na siebie, by wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych”...
Jak bardzo aktualne są te słowa Jezusa.
Jak często współczesnym ludziom może towarzyszyć ta ociężałość.
Jezus wymienia jej konkretne przyczyny.
Ociążałość duchowa często ma źródło w tym, co zewnętrzne...

Dzień zapowiadany przez Pana przyjdzie na wszystkich ludzi.
Także na ciebie.
Nikt bowiem nie wie, kiedy Bóg wezwie go do siebie.
Dlatego tak ważne jest, aby twoje serce nie było ociężałe, a twoja postawa stała się postawą czuwania...

Jezus mówi o czuwaniu, ale zaprasza też do tego, by nieustannie się modlić...
Jaka jest twoja modlitwa?...
Czy ogranicza się tylko do porannego i wieczornego spotkania z Bogiem?...
Czy cały twój dzień przepełniony jest modlitwą w różnych formach?...

Ujmująca jest troska, jaką Chrystus otacza swoich uczniów.
Niemal jak rodzic zwracający się do swego dziecka.
Jezus wylicza uczniom niebezpieczeństwa, które grożą ich sercom, a więc temu, co najważniejsze - sercu, które jest sanktuarium spotkania
Boga z człowiekiem.
Obżarstwo, pijaństwo, dobra doczesne i ziemskie troski każdego człowieka mogą spowolnić, znieczulić, a nawet sparaliżować wrażliwość
i kondycję serca.
Skutki tego zaniedbania i braku ostrożności, mogą okazać się tragiczne.
Jezus pozostawia jednak swoim uczniom sposób uniknięcia ociężałości serca: "Czuwajcie więc i módlcie się" (Łk 21, 36)...

Chrześcijanin to człowiek, który nie będzie zaskoczony końcem świata albo własną śmiercią.
To nie będzie jednak wynikiem tego, że chrześcijanie poznają datę końca świata, albo własnej śmierci.
To bierze się stąd, że uczeń Jezusa jest uformowany do ciągłej świadomości, iż koniec świata lub śmierć mogą przyjść w każdej chwili.
Tego rodzaju świadomość jest możliwa tylko wtedy, gdy nie postrzegasz końca świata jako tragedii, ale jako początek czegoś nowego,
wspanialszego niż wszystko, co było dotąd...

Cała twoje życie powinno być modlitwą do Boga i dialogiem z Nim.
Praca, dom, klasztor, plebania, ulica, tam gdzie żyjesz, mówisz i pracujesz...
Gdy nie dajesz sobie z tym rady, wiedz, że powoli, dzień po dniu, będzie tych sytuacji coraz więcej...

Niełatwo czuwać, gdy oczekiwanie się przedłuża i pochłania sporo czasu.
Potrafisz zmobilizować się, gdy wymaga tego twoja praca albo sytuacja w domu...

Gdy oczekujesz ważnej dla ciebie sprawy, stawiasz ją na pierwszym miejscu.
Nie tracisz jej sprzed oczu.
Koncentrujesz się tak bardzo, że inne sprawy, które wcześniej wydawały się ważne, okazują się mało istotne...

Jezus może przyjść w każdej chwili i nieważny jest czas, ale to, czy będziesz na tę chwilę przygotowany...
Bo czuwać to być gotowym na spotkanie z Bogiem każdego dnia i w każdej chwili...

Porozmawiaj z Bogiem o kondycji twojego serca, o czuwaniu i nieustannej modlitwie...

Proś Ducha Świętego, by uzdolnił cię do wolności serca i czujności...

Proś o serce czuwające...
Odmawiając „Pod Twoją obronę”, proś Matkę Bożą, by wymodliła ci łaskę czuwania...

SUMMA SUMMARUM

"Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych"... (Łk 21, 34)

Ociężałość duchowa ma źródło w tym, co zewnętrzne.

Gdy nasze serca nie będą ociężałe, to nasza postawa stanie się postawą czuwania.

Jezus mówi o konieczności czuwania, ale zaprasza również do tego, by nieustannie się modlić.

Jezus wylicza niebezpieczeństwa, które grożą naszym sercom: obżarstwo, pijaństwo, dobra doczesne i ziemskie troski.

Niebezpieczeństwa mogą spowolnić, znieczulić, a nawet sparaliżować wrażliwość i kondycję naszych serc.

Sposób uniknięcia ociężałości serca to Jezusowe "Czuwajcie więc i módlcie się" (Łk 21, 36).

Uczeń Jezusa jest uformowany do ciągłej świadomości, że koniec świata lub śmierć mogą przyjść w każdej chwili.

Całe nasze życie powinno być modlitwą do Boga i dialogiem z Nim.

Niełatwo jest nam czuwać, gdy oczekiwanie się przedłuża i zabiera dużo czasu.

Jezus może przyjść w każdej chwili i nieważny jest czas, ale to, czy będziemy na to przygotowani.

Czuwać to być gotowym na spotkanie z Bogiem każdego dnia i w każdej chwili.

 

 

Flag Counter