21 LISTOPADA

PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

EWANGELIA - Łk 21, 1-4 (Wdowi grosz)

Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa
wrzuciła tam dwa pieniążki.
I rzekł: «Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na
ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie».

MEDYTACJA

Uboga wdowa wrzuciła do skarbony więcej niż wszyscy inni ludzie.
Wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie...
Bo sprawa hojności lub skąpstwa rozgrywa się, tak naprawdę, w sercu.
Często jest mocno powiązana z tym, na ile ufasz Bogu...

Gdy masz złożyć ofiarę, nie chodzi o to, by oddać to, co ci zbywa i mieć czyste sumienie, że dałeś, a przecież mogłeś
nie dać.
Nie chodzi także o to, aby lepiej się poczuć, udowadniając przede wszystkim sobie, że jesteś miłosierny dla biednych.
Chodzi raczej o to, by oddać Bogu coś naprawdę cennego i w ten sposób wyznać, że to On jest Panem i od Niego
otrzymujesz wszystko, bo to i tak do Niego należy...

Ludzie obdarowują się prezentami z różnych okazji.
Dla osób, które się kocha, szuka się odpowiedniego prezentu, który sprawi radość...
Wdowa bardzo kochała Boga i dała Mu wszystko, co posiadała...

Boga nie cieszy dar byle jaki, dar z tego, co człowiekowi nie jest potrzebne, co zbywa.
On chce, by dar był pełnym ufności oddaniem wszystkiego, złożeniem w Jego dłonie życia, a On, który widzi więcej
niż ludzkie, który zna serce, myśli i intencje, zatroszczy się o wszystko, co jest potrzebne człowiekowi, aby żył godnie
i w pokoju serca...

Bogu nie należy dawać dużo.
Jemu trzeba dać wszystko.
Nie oznacza to, że masz się wszystkiego pozbyć.
Chodzi o to, abyś sobie nic nie przywłaszczał, bo wszystko jest własnością Boga, a On daje ci czasami wiele, abyś tym
zarządzał...

Wszystko jest Jego, o czym wiedziała uboga wdowa.
Natomiast inni dawali Bogu z tego, co im zbywało, czyli to, czego nie umieli wykorzystać dla siebie...

Ten, kto Bogu daje wszystko, ten nic nie zmarnuje, zwłaszcza tego, co jest mu brutalnie zabierane.
Kiedy dajesz Bogu wszystko, wtedy to staje się twoim wiecznym bogactwem...
To skuteczny sposób na smutek i samotność...

W postawie wdowy zachwyca jej ofiarność, ale jeszcze bardziej – zaufanie.
Podobnie Maryja, zgadzając się zostać Matką Boga, oddała Mu wszystko – całe swoje życie.
Zaufała, jak Jej matka, ofiarowała, jak uboga wdowa...

Zastanów się, co jest dla ciebie cenne?...
Co byłoby ci trudno oddać Bogu?...

Czy jesteś w stanie oddać Bogu swój czas?...
Czy jesteś w stanie oddać Mu swoje najważniejsze relacje?...
Czy zdobyłbyś się na to, by oddać Bogu swoje dziecko?...
Swojego współmałżonka?...
Powiedzieć: „Panie, oddaję Ci mojego chłopaka, moją dziewczynę?"...
Oddaję Ci moją pracę i możesz z nią zrobić, co chcesz?...
Czy zdobyłbyś się na to, wiedząc, że możesz to stracić na zawsze, jeśli taka będzie Jego wola?...

To, co zachowujesz tylko dla siebie, szybko może się stać ważniejsze od Boga.
Dlatego porozmawiaj dzisiaj z Panem, który jest hojny dla ciebie, o swojej hojności wobec Niego...

Proś o łaskę serca otwartego, by wszystko oddać Bogu...

SUMMA SUMMARUM

Hojność lub skąpstwo dzieje się w sercu i mocno koreluje z tym, na ile ufamy Bogu.

On jest Panem i od Niego otrzymujemy wszystko.

Boga nie cieszy dar z tego, co człowiekowi nie jest potrzebne i zbywa. On chce, by dar był pełnym ufności oddaniem wszystkiego.

Bogu nie należy dawać dużo, bo Jemu trzeba dać wszystko.

Niczego sobie nie przywłaszczajmy, bo wszystko jest Jego własnością.

Ten, kto Bogu daje wszystko, ten nic nie zmarnuje.

Kiedy Bogu dajemy wszystko, wtedy TO staje się naszym wiecznym bogactwem. To skuteczny sposób na smutek i samotność.

To, co zachowujemy tylko dla siebie, szybko może się stać ważniejsze od Boga.

 

 

Flag Counter