18 LISTOPADA

PIĄTEK, Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

EWANGELIA - Łk 19, 45-48 (Jezus wypędza przekupniów ze świątyni)

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście
z niego jaskinię zbójców».
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

MEDYTACJA

Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga?”...
Kiedyś, podczas chrztu, pierwszej komunii, bierzmowania lub w innej znaczącej chwili, Jezus przyjął zaproszenie, by wejść do twojego serca i życia.
Od tamtego czasu twoje ciało i dusza stały się świątynią Boga żywego...

Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”...
Zaproszenie Jezusa do swojego życia nie oznacza błogiego spokoju.
Twoja duchowa świątynia jest miejscem nieustannej walki między dobrymi pragnieniami słuchania Boga, ufnej modlitwy i codziennego przyjmowania Bożej nauki w Ewangelii a pokusami, które czyhają na Boże życie w tobie...

Odkąd Jezus wszedł w twoje życie, nie musisz zmagać się ze złem w samotności.
Pozwól Mu tylko działać.
On może jednym gestem wyrzucić twoje nieuporządkowane zamiary i czyny, pokusy, targowania się z Bogiem, a nawet przehandlowania łaski uświęcającej za chwile przyjemności...

Pozwól Jezusowi zrobić porządek w swoim życiu.
Niech twoje wnętrze stanie się znów namiotem spotkania i domem modlitwy.
Korzystaj w pełni z łask, których Bóg udziela na modlitwie...

Jezus codziennie przychodzi nauczać.
Znajdź czas, by Go posłuchać...

Dom modlitwy to miejsce, w którym człowiek ma szansę dotknąć innej rzeczywistości.
Poprzez wiarę w sposób duchowy doświadcza obecności Boga.
Zanosi do Niego prośby, dziękczynienie, uwielbienie oraz przeprasza za grzechy.
Korzysta również z sakramentów świętych...

Głęboka więź z Bogiem zmienia jakość życia człowieka.
Tylko, że do domu modlitwy nie możesz przychodzić z przymusu, albo dlatego, że taka jest tradycja.
Do domu modlitwy idź z potrzeby serca i świadomie korzystaj z darów, które przygotował dla ciebie Bóg.
Niechaj twoja relacja z Bogiem będzie naprawdę żywa...

Świątynią Boga jest serce każdego człowieka, również to, które trwa w grzechu.
Serce każdego człowieka jest domem modlitwy.
W sercu każdego człowieka Jezus naucza...

Często jednak ludzkie serca stają się "jaskinią zbójców".
Dzieje się tak wtedy, gdy w swoich sercach ludzie zaczynają uprawiać handel typu "Co ja z tego będę miał?" albo: "Już więcej mu nie pomogę, bo nawet nie podziękował"...

Jeśli ludzkie serca będą domem prawdziwej modlitwy i miejscem słuchania Jezusa, to szybko zabraknie w nim miejsca na uprawianie "handlu".
Modlitwa bowiem jest szkołą miłości, a miłość nie ma nic wspólnego z handlem...

Niebezpiecznie jest dla parafii, plebanii, klasztoru lub diecezji, gdy najważniejszy w ich funkcjonowaniu będzie zysk.
Najważniejszy ma być Bóg i ludzie, a wśród nich ci najbardziej biedni i opuszczeni...

Postrzegasz własną parafię jako miejsce nadużyć, a nie miejsce modlitwy?
Zacznij więc modlić się tam...
Ludzie wokół nie postępują jak chrześcijanie?
Zatem, nie odkładaj miłości bliźniego na potem...
Zaprotestowałeś przeciwko złu?...
To nie wystarczy...
Nie trzaskaj drzwiami...
Nie odwracaj się...
Nie odchodź...
Bądź...

Proś Jezusa o poznanie, co przeszkadza ci w byciu świątynią Boga...
Nazwij to, co odciąga cię od Boga...
Czy są grzechy i słabości, które czynią z niej jaskinię zbójców?...

Proś o tchnienie ożywczego ducha w sformalizowane nakazy praktyk duchowych...

SUMMA SUMMARUM

Zaproszenie Jezusa do swojego życia nie oznacza błogiego spokoju.

Duchowa świątynia w nas to miejsce nieustannej walki między dobrem, ufnością i przyjmowaniem Jego nauki a pokusami, które czyhają.

Jeżeli Jezus jest obecny w naszym życiu, nie musimy zmagać się ze złem w samotności. Pozwólmy Mu tylko działać.

Tylko On wyrzuci z nas złe zamiary, czyny, pokusy i targowania się z Nim, a nawet przehandlowania łaski uświęcającej za chwile przyjemności.

Jezus codziennie przychodzi nauczać. Znajdźmy czas, by Go posłuchać.

Do domu modlitwy nie idźmy z przymusu, ale z potrzeby serca i świadomie korzystajmy z darów, które przygotował dla nas Bóg.

Świątynią Boga jest serce każdego człowieka, również to, które trwa w grzechu.

Serce każdego człowieka jest domem modlitwy, bo w sercu każdego człowieka Jezus naucza.

Ludzkie serca stają się czasami "jaskinią zbójców". Wtedy, gdy zaczynają uprawiać handel typu "Co ja z tego będę miał?"...

Gdy serca są domem prawdziwej modlitwy i miejscem słuchania Jezusa, to nie ma w nich miejsca na uprawianie "handlu".

Modlitwa jest szkołą miłości, a miłość nie ma nic wspólnego z handlem.

Nie najważniejszy jest zysk, ale Bóg i ludzie, a wśród nich ci najbardziej biedni i opuszczeni.

Poznajmy to, co przeszkadza nam w byciu świątynią Boga. Nazwijmy to, co odciąga nas od Boga.

 

 

Flag Counter