17 LISTOPADA

CZWARTEK, Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

EWANGELIA - Łk 19, 41-44 (Zapowiedź zburzenia Jerozolimy)

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.
Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o trudnych dniach, kiedy człowiek doświadcza smutku i zniechęcenia...
Czytając i rozważając słowa Jezusa, staraj się nie zapomnieć o tym, że On przynosi nadzieję...

Chrystus przyszedł na świat, aby wprowadzić nowy porządek według logiki Boga.
Ta logika to miłość, dobroć i nadzieja...
Dzisiaj Jezus przychodzi inaczej - pod postacią chleba i wina w Eucharystii i w drugim człowieku...

Nazwa Jerozolima oznacza miasto pokoju.
Jezusowy porządek świata przynosi pokój w sercu człowieka.
Żeby ten pokój mógł nastać, musisz wyrzucić uszkodzone i stare kamienie.
Trzeba wybudować nowe mury, nową świątynię...
Tym budowaniem są codzienne sprawy w życiu...
Jakie masz w swoim życiu uszkodzone i stare kamienie?...
Co utrudnia ci zbudowanie czegoś nowego?...
Co cię otacza i nie pozwala ci w pełni żyć?...

Zniszczenia Jerozolimy, o których mówi Jezus, dokonały się nieco później...
Czy była to wola Boga?
Czy Bóg chciałby wojny?...
Ze słów Jezusa wynika, że gdyby mieszkańcy Jerozolimy poszli za Nim i zaczęli Go naśladować, to losy miasta potoczyłyby się inaczej...
Nie zawsze mamy wpływ na to, że ktoś rozpoczyna wojnę oraz usiłuje skrzywdzić ludzi, ale bez wątpienia pójście za Jezusem często skutkuje takimi decyzjami,
które pozytywnie wpływają na ludzkie losy...

Proroctwo Jezusa się spełniło, choć nikt z słuchających Żydów nie brał pod uwagę tego, że tak może się stać.
W maju 66 roku, XII legion rzymski, dowodzony przez Wespazjana, przystąpił do tłumienia powstania żydowskiego.
Kulminacyjnym momentem walk było oblężenie Jerozolimy w 70 roku.
Jerozolima, wraz ze Świątynią, została zburzona 8 września 70 roku...
Słowo Boga okazało się prawdziwe, a więc jakże ważne jest to, aby wprowadzać pokój tam, gdzie jesteś...

Powiedz Jezusowi o jednej sprawie, którą chciałbyś zmienić, po to, aby być bardziej otwartym na Niego...

Proś o umocnienie wiary, w Tego, który jest blisko...

SUMMA SUMMARUM

Chrystus przyszedł na świat, aby wprowadzić nowy porządek według logiki Boga, Ta logika to miłość, dobroć i nadzieja.

Jezusowy porządek świata przynosi pokój w sercu człowieka. Aby ten pokój mógł nastać, musimy wyrzucić ze swojego życia uszkodzone kamienie.

Trzeba wybudować nowe mury nowej świątyni. Tym budowaniem są codzienne sprawy w naszym życiu.

Pójście za Jezusem często skutkuje takimi decyzjami, które pozytywnie wpływają na ludzkie losy.

W przypadku Jerozolimy, miasta pokoju, słowo Boga okazało się prawdziwe. Jak ważne jest więc to, aby wprowadzać pokój tam, gdzie jesteśmy.

 

 

Flag Counter