12 LISTOPADA

SOBOTA, Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika

EWANGELIA - Łk 18, 1-8 (Wytrwałość w modlitwie)

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał
i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał.
Lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie.
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego,
i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

MEDYTACJA

Dla Boga jesteś bardzo ważny i On chce, byś o tym wiedział.
Pragnie, abyś przychodził do Niego ze swoimi prośbami i nie ustawał w modlitwie.
Pragnie twojego nieustannego powierzania się Jemu, bo wie, że sam możesz zadręczać się albo próbować rozwiązać problemy w sposób, który nie zawsze jest
odpowiedni.
Chce też twojego zaufania, że zajmie się twoją sprawą...

Bóg prędko weźmie w obronę swoje umiłowane dzieci.
Tak powiedział i tak robi.
Czy ufasz, że Bóg troszczy się o ciebie i twoją rodzinę?...

Powierzenie Bogu trudnych spraw wymaga zaufania, że On zadziała najlepiej jak trzeba, by pomóc ci w drodze do zbawienia.
Powierzenie spraw wymaga więc powierzenia Bogu swojego życia.
On widzi dalej i troszczy się o więcej niż to, o co prosisz...

Bóg nie jest podobny do sędziego z dzisiejszej Ewagelii.
On nie zwleka i prędko bierze cię w obronę.
Nie zmienia to jednak faktu, że twoja modlitwa jest potrzebna i niezbędne jest to, abyś nie ustawał w modlitwie.
On bowiem nie narzuca ci swojej obecności i pomocy.
Nie jest nadopiekuńczy, bo nie na tym polega miłość.
Bóg chce wiedzieć, czy ty chcesz Jego obecności i Jego działania w twoim życiu...

Modlitwa, która nie musi być proszeniem, ale adorowaniem Boga, albo wielbieniem Go, jest znakiem, że chcesz więcej Jego obecności w swoim życiu.
Ważne jednak, by była ona spontaniczna, a nie z przymusu.
Bo modlitwa nie jest obowiązkiem, ale łaską, wyrazem miłości do Boga i otwieraniem Mu drzwi swego serca i życia...

Czasami zapominasz o tym, że Bóg kocha i troszczy się o ciebie.
Wtedy pojawia się stres, niepotrzebny lęk i bunt.
Jest znacznie łatwiej, kiedy wracasz do Niego, bo wiesz, że jesteś w dobrych i bezpiecznych rękach...
Wiesz, a jednak czasami zapominasz...

Proś o łaskę przyzwolenia Bogu, by Cię przytulił...

Proś Jezusa, by otwierał twoje serce na Boga i potrafił oddać mu nie tylko swoje problemy, ale całe życie.
Abyś z ufnością i spokojem mógł przebywać z Nim na modlitwie i troszczyć się o Jego chwałę...

SUMMA SUMMARUM

Bóg pragnie, abyśmy przychodzili do Niego ze swoimi prośbami i nie ustawali w modlitwie.

Powierzenie Bogu trudnych spraw wymaga zaufania, że On zadziała najlepiej.

Bóg nie narzuca nam swojej obecności i pomocy, bo nie na tym polega miłość. On chce wiedzieć, czy chcemy Jego działania w naszym życiu.

Nasza modlitwa jest znakiem, że chcemy więcej Jego obecności w naszym życiu.

Modlitwa nie musi być proszeniem. Może być adorowaniem Boga, albo wielbieniem Go. Ważne jednak, by była ona spontaniczna, a nie z przymusu.

Modlitwa nie jest przymusem, ale łaską i wyrazem miłości do Boga.

Czasami zapominamy o tym, że Bóg kocha i troszczy się o nas. Wtedy pojawia się niepotrzebny lęk i bunt.

Jest znacznie łatwiej, gdy wracamy do Niego, bo wiemy, że jesteśmy w dobrych rękach. Wiemy, a jednak czasami zapominamy...

 

 

Flag Counter