10 LISTOPADA

CZWARTEK, Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

EWANGELIA - Łk 17, 20-25 (Królestwo Boże jest wśród nas)

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „tam”. Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was».
Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „oto tu”.
Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem
Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o Królestwie Bożym, które jest pośród nas, ludzi ułomnych, niedoskonałych i grzesznych...
Otwórz przed Bogiem swoje serce i zaproś Go, jak serdecznego przyjaciela, który chce przyjść niezależnie od okoliczności...

Jezus zaprasza do swojego Królestwa, w którym największym prawem jest miłość.
To ona powinna nadawać sens wszelkiemu działaniu.
Jak w domu, w którym ludzie słuchają siebie nawzajem, a obecność drugiej osoby przynosi miłość i radość...
A jednak zdarza się, że rozmawiasz z kimś i nie słuchasz tego, co mówi, a jedynie udajesz zainteresowanie...
Tymczasem Królestwo jest pośród nas...

Miłość do drugiego człowieka bardzo pomaga dostrzegać Boga.
Wtedy łatwiej jest skoncentrować się na rozmowie z Nim podczas modlitwy...
Zastanów się jednak, na ile ufasz Bogu, który mówi do ciebie, a na ile słuchasz podszeptów ludzi?...
Czy dostrzegasz rozbieżność między słowami ludzi a głosem Boga w twoim sercu?
Wiedz, że zawsze możesz dokonać wyboru...

Jezus najlepiej zna serca ludzi.
Mówi: "Zapragniecie"...
Kiedy naprawdę czegoś pragnąłeś?...
Nie myl pragnienia z zachcianką, bo to nie jest to samo...
Czy odczuwasz, że Bóg zaprasza cię do działania?...
Czy masz potrzebę dokonania zmiany w swoim życiu?...
To, co teraz czynisz i czego pragniesz, z perspektywy wieczności może mieć zupełnie inne znaczenie.
Bo tam najbardziej będzie liczyła się miłość...
Zaproś Jezusa, aby pomógł ci znaleźć w sercu dobre słowo dla osoby, której obecność sprawia ci trudność...

Gdzie jest Królestwo Boże?
Tam, gdzie jest miłość.
Czyli wszędzie, choć są takie miejsca, a może serca, gdzie nie ma królestwa Bożego, bo brak jest tam przebaczenia i bezinteresownej służby...
Jednak królestwo Boże jest zawsze w zasięgu.
Każdy je w sobie nosi, nawet jeśli w danym momencie wydaje się, że je porzucił, bo czyni zło...

Natura królestwa Bożego mówi o jeszcze jednym istotnym wymiarze: to, czy gdzieś jest królestwo Boże zależy od osobistej decyzji poszczególnych ludzi.
Tego nie da się w żaden sposób zadekretować czy ogłosić.
Jeśli praktykujesz miłość, to w tym samym miejscu i czasie królowanie Boga staje się faktem...

Nieporozumieniem jest to, że Królestwo Boże przedstawia się jako synonim nieba, czyli stanu, do którego mamy trafić po śmierci.
Takie myślenie jest swoistym zwolnieniem z działania.
Tak naprawdę bowiem, Jezusowi chodzi o takie nasze życie, aby Królestwo Boże stawało się obecne już tu na ziemi, pośród nas.
Im bardziej będziemy żyć według zasad Boga, czyli kochać, przebaczać, darzyć szacunkiem i troszczyć się, tym bardziej Królestwo Boga będzie się działo tu, na
ziemi...

Proś o łaskę czuwania i cierpliwego oczekiwania na przychodzenie Pana...

Proś Jezusa o większą mądrość w rozumieniu tego, co cię otacza oraz aby przyciągnął cię do siebie poprzez głębokie pragnienie zjednoczenia się z Nim...

SUMMA SUMMARUM

Jezus zaprasza do swojego Królestwa, w którym największym prawem jest miłość. To ona powinna nadawać sens naszemu wszelkiemu działaniu.

Piękny to dom, w którym ludzie słuchają siebie nawzajem, a obecność drugiej osoby przynosi miłość i radość.

Królestwo jest pośród nas. A jednak zdarza się, że rozmawiamy z kimś i nie słuchamy tego, co mówi, a jedynie udajemy zainteresowanie.

Miłość do drugiego człowieka bardzo pomaga dostrzegać Boga.

Na ile ufamy Bogu, który mówi do nas, a na ile słuchamy podszeptów ludzi? Wiedzmy jednak, że zawsze możemy dokonać wyboru.

Jezus mówi: "Zapragniecie". Kiedy naprawdę czegoś pragnęliśmy? Tylko nie mylmy pragnienia z zachcianką.

To, co teraz czynimy i czego pragniemy, z perspektywy wieczności może mieć inne znaczenie. Bo tam najbardziej będzie liczyła się miłość.

Królestwo Boże jest tam, gdzie jest miłość.

Jeżeli praktykujemy miłość, to w tym samym miejscu i czasie królowanie Boga staje się faktem.

Gdzie brak jest przebaczenia i bezinteresownej służby, tam nie ma miłości.

Królestwo Boże jest zawsze w zasięgu, bo każdy je w sobie nosi, nawet jeśli w danym momencie wydaje się, że je porzucił, bo czyni zło.

Królestwo Boże nie jest synonimem nieba, czyli wymiaru, do którego mamy trafić po śmierci. Ma ono stawać się już tu na ziemi, pośród nas.

Im bardziej będziemy kochać, przebaczać, darzyć szacunkiem i troszczyć się, tym bardziej Królestwo Boga będzie się działo tu, na ziemi.

 

 

Flag Counter