7 LISTOPADA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 17, 1-6 (Obowiązek przebaczania)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu
u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych.
Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu».
Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary».
Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje dwie drogi.
Mówi o zgorszeniu, które domaga się potępienia, a jednocześnie zachęca uczniów do troski o braci i do przebaczania.
Rozwiązanie siłowe, które narzuca się samo, należy zastąpić Jezusowym: „Przebacz!”...

Ludzkie przebaczenie Jezus wiąże z potrzebą wyrażenia żalu ze strony tego, kto zawinił.
Okazana skrucha ułatwia przebaczenie i daje nadzieję.
Ten kto żałuje i ten kto przebacza, ponownie zwracają się do siebie, a ich relacja może się odnowić...
Kto czeka na twoje przebaczenie, a kto na twoją skruchę?...

Uczniowie proszą Jezusa o przymnożenie wiary.
Może zdawali sobie sprawę z ułomności ludzkiej natury, której tak trudno przychodzi przebaczenie.
Może zrozumieli, że tylko Boże Miłosierdzie jest większe niż każde wyrządzone zło...

Dlaczego tak straszne jest być tym, przez kogo przychodzą zgorszenia?
Być może dlatego, że strasznie jest grzeszyć, a jeszcze gorsze jest spowodowanie tego, że ktoś inny grzeszy.
To tak, jakby zwielokrotnić swój grzech...

Najlepszym lekarstwem na grzech jest miłosierdzie, czyli przebaczanie w nieskończoność, rezygnacja z zemsty i chęci ukarania tego, kto cię skrzywdził...
Rzadko się zdarza, żeby uzdrowiło jakiegoś grzesznika jednorazowe przebaczenie.
O wiele częściej zdarza się, że przez lata trzeba być miłosierny i przebaczać wielokrotnie...
Praktykowanie miłosierdzia sprzyja pomnażaniu wiary, bo zbliża cię do Boga.
Tak rodzi się wiara, która czyni człowieka niesamowicie silnym...

Jedną z zalet i umiejętności, po której powinno się rozpoznać chrześcijanina, jest przebaczenie...
Żyjemy w świecie podzielonym.
Podziały istnieją w domach, szkołach, na uczelniach, w miejscach pracy, na plebaniach i w klasztorach.
Bóg zachęca do bycia ponad to.
Do bycia ludźmi pokoju i przebaczenia...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa sformułowane są wymagania, które stawiane są kondydatom na biskupów: "Biskup bowiem winien być jako włodarz Boży człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych" (Tt 1, 7-9)...

Człowiek nienaganny, niezarozumiały, nieskłonny do gniewu, nieskorny do pijaństwa i awantur, nie chciwy...
Człowiek gościnny, miłujący dobro, rozsądny, sprawiedliwy, pobożny powściągliwy...
Człowiek, który przestrzega niezawodnej wykładni nauki, aby przekazać zdrową naukę, udziela upomnień i przekonuje opornych...

Gdybyś żył w czasach Pawła, nadawałbyś się na biskupa?...
A jeśli nie, to jaki z ciebie chrześcijanin?...

Proś Jezusa o to, czego potrzebujesz, aby doświadczać przemieniającej mocy przebaczania.
Powierz Mu tę relację, w której jest ci najtrudniej okazać skruchę lub przebaczenie...

SUMMA SUMMARUM

Ludzkie przebaczenie związane jest z potrzebą wyrażenia żalu ze strony tego, kto zawinił.

Okazana skrucha ułatwia przebaczenie i daje nadzieję.

Ludzka natura jest ułomna. I dlatego tak trudno jest przebaczać.

Tylko Boże Miłosierdzie jest większe niż każde wyrządzone zło.

Straszne jest grzeszyć, a jeszcze gorsze jest spowodowanie tego, że ktoś inny grzeszy. To zwielokrotnienie swojego grzechu.

Najlepszym lekarstwem na grzech jest miłosierdzie, czyli przebaczanie w nieskończoność.

Praktykowanie miłosierdzia sprzyja pomnażaniu wiary, bo zbliża cię do Boga.

Jedną z cech charakterystycznych, po której powinno rozpoznać się chrześcijanina, jest przebaczenie.

Żyjesz w świecie podzielonym. Podziały są wszędzie. Bóg zachęca do bycia ponad to, czyli do bycia człowiekiem pokoju i przebaczenia.

Proś Jezusa o to, czego potrzebujesz, aby doświadczać przemieniającej mocy przebaczania.

Powierz Jezusowi tę relację, w której jest ci najtrudniej okazać skruchę lub przebaczenie.

Gdybyś żył w czasach Pawła, to nadawałbyś się na biskupa (por. Tt 1, 7-9)? Jeżeli nie, to jaki z ciebie chrześcijanin?...

 

 

Flag Counter