28 PAŹDZIERNIKA

PIĄTEK, Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

EWANGELIA - Łk 6, 12-19 (Wybór Apostołów)

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata
jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna
Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża
Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

MEDYTACJA

Jezus mógł spędzić na modlitwie całą noc, ponieważ modlitwa Go nie męczyła, ale dodawała sił...

Jezus nie powołał dwunastu liderów, ale powołał wspólnotę, aby każdy z jej członków mógł służyć tak, jak potrafi.
Chrystus dał im siebie nawzajem, aby w tej małej grupie uczyli się kochać oraz przeżywać ze sobą chwilę radosne i trudne...

Jezus zaczął budować wspólnotę, fundament późniejszego Kościoła.
Ta wspólnota jest budowana na „fundamencie apostołów”, a jej "kamieniami" są konkretne osoby.
Przez następne kilka lat będą uczyć się jak pracować razem, jako jeden, powszechny i apostolski Kościół...

Ewangelista Łukasz wymienia apostołów po imieniu.
Każdy otrzymuje swoje miejsce we wspólnocie.
Brak jednej osoby, nie jest brakiem kogoś z tłumu, ale brakiem osoby, która ma imię, czyli odmienną od innych tożsamość.
Każdy z Apostołów jest ważny...

Wszyscy wybrani przez Jezusa na apostołów uczniowie byli ludźmi słabymi, jednak pozwalali się Mu formować.
Można przypuszczać, co było treścią Jego rozmowy z Ojcem.
Zapewne modlił się za swoich przyszłych apostołów.
Wiedział, że do końca życia będą poddawani różnym próbom...

Kościół jest apostolski, ponieważ jest zbudowany na Apostołach.
Jest on apostolski w potrójnym znaczeniu tego słowa znaczeniu:
- był i pozostaje oparty na "fundamencie Apostołów", świadków wybranych i posłanych przez Chrystusa;
- zachowuje i przekazuje, z pomocą Ducha Świętego, który w nim mieszka, nauczanie, dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od Apostołów;
- w dalszym ciągu, aż do powrotu Chrystusa, jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez Apostołów dzięki tym, którzy są ich następcami w misji
pasterskiej, to znaczy Kolegium Biskupów, którzy są w tym wspomagani "przez kapłanów" w jedności "z następcą Piotra, Najwyższym Pasterzem
Kościoła" (por. KKK 857)...

Jezus całą noc modlił się przed wyborem Dwunastu.
Zapewne dlatego, że wymagało to dobrego rozeznania.
A jednak ów wybór dokonany przez Jezusa nie wydaje się być doskonały, bo przecież jeden z wybranych stał się zdrajcą...

Każdy chce dokonywać w życiu tylko dobre wybory i chce być jak najlepszy w podejmowaniu decyzji.
Jest to jednak niemożliwe, a może wcale nie o to chodzi?...
Jest bowiem coś ważniejszego niż "dobre decyzje".
Tym czymś jest Miłość...
Czy poznałbyś tak dobrze miłość Jezusa do ciebie i innych ludzi, gdyby wśród wybranych Dwunastu nie było Judasza, czyli niesamowitej "pomyłki"
Jezusa?...

Mamy budować wspólnie.
Ta Boża budowla jest wznoszona na fundamencie apostołów i proroków, jej spoiwo stanowi Duch Święty, a kamieniem węgielnym jest Chrystus.
Bez dobrych podstaw gmach się zawali...

Nie da się budować bez pomocy Ducha Świętego.
On pomaga zrozumieć nauczanie Jezusa i apostołów oraz proroków i daje siłę, aby usłyszane słowo wcielać w życie...

Jezus wybiera apostołów, czyli swoich wysłanników.
Z życiorysów Apostołów wynika, że nie byli oni idealni...
Byli wśród nich oszuści, złodzieje, kolaboranci, ludzie najczęściej bez wykształcenia, niedowiarki i uparciuchy...
Bóg nie pogardza nimi i ich nie przekreśla.
Zaprasza, pomimo słabości i grzeszności, do tego, aby być Jego apostołami i głosić Ewangelię życiem
i słowem...

Podziękuj Jezusowi, że powołuje cię do relacji z Nim, pomimo twoich słabości...

Proś o siłę, byś dzisiaj przyjął Jego uzdrowienie i stawał się coraz bardziej podobny do Niego...

Proś o łaskę usłyszenia wołania Chrystusa...

SUMMA SUMMARUM

Kościół jest apostolski, ponieważ jest zbudowany na Apostołach.

Czy poznalibyśmy miłość Jezusa do nas, gdyby wśród wybranych Dwunastu nie było Judasza, czyli tragicznej "pomyłki" Jezusa?

Mamy budować wspólnie. Boża budowla jest wznoszona na fundamencie apostołów, jej spoiwo to Duch Święty, a kamieniem węgielnym jest Chrystus.

Bóg zaprasza, pomimo naszej słabości i grzeszności, do tego, aby być Jego apostołami i głosić Ewangelię życiem i słowem.

Jezus ciągle powołuje kolejne osoby, które będą z odwagą i entuzjazmem, nie zważając na trudy oraz zagrożenia, iść i głosić Ewangelię.

Każdy ochrzczony człowiek, na mocy chrztu a potem bierzmowania, staje się Bożym apostołem.

Droga do Boga jest wspólna i nie ma indywidualnego dochodzenia. Nie można ignorować innego, bo jest on nam dany jako droga do Niego.

Gdy nie ma w nas miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania i pokory, to nie budujemy.

Jeżeli mamy w sobie nieczystość, wyuzdanie, nienawiść, spory, zawiści, wzburzenie, pogoń za zaszczytami i niezgodę, to burzymy.

Nieustannie potrzebujemy uzdrowienia. Przynajmniej duchowego, bo sami nie jesteśmy w stanie uleczyć się z grzechów i słabości.

 

 

Flag Counter