25 PAŹDZIERNIKA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 13, 18-21 (Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie)

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim
ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach».
I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

MEDYTACJA

Jezus opowiadał o królestwie Bożym w przypowieściach, które działały na wyobraźnię słuchaczy.
Mówił, że zalążek królestwa Bożego już jest wśród ludzi.
Aby się rozwinęło i ogarnęło cały świat, trzeba je pielęgnować...

Królestwo Boże jest skutecznym, ale tajemniczym działaniem Boga.
Ono jest łaską i miłością Boga do świata, a dla ciebie źródłem pogody ducha i ufności.
Ono rozszerza się nie poprzez przemoc i zgiełk, ale jest owocem cierpliwości...
Królestwo Boże powinno być twoim największym pragnieniem...

Wzrost Królestwa Bożego rozpoczyna się od małego ziarna gorczycy.
Warto jednak uświadomić sobie, że gorczyca potrzebuje gleby i środowiska, w którym wzrasta.
Ponadto, gorczyca jest wrażliwa na okresowe susze, bo dla plonów krytycznym jest niedobór wody podczas kwitnienia lub dojrzewania.
Susza w okresie dojrzewania ma zasadniczy wpływ na zawartość tłuszczu w nasionach gorczycy...
Idąc za przykładem Jezusa - zapytaj o susze w okresie dojrzewania twojej wiary...

Co znaczy "wziąć królestwo Boże i posiać w swoim ogrodzie"?
Znaczy przyjąć Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, by On cię przemieniał.
Pozwolić, by On cię kształtował.
Wtedy w twoim życiu pojawi się coś pięknego, nowa rzeczywistość, która wyraża się tym, że nie jesteś już tylko dla siebie, ale stajesz się ostoją dla
innych.
Stajesz się dobry jak chleb, który powstaje na skutek zakwaszenia mąki...

Ziarno gorczycy i drożdże mają moc, których nie widać.
Widoczne są jedynie skutki, jakie powodują.
Do zakwaszenia ciasta potrzeba czasu i cierpliwości, a wtedy ferment kwasu jest niesamowicie skuteczny...

Kwas powoduje zniszczenie, duża ilość mąki to koszty, a długie oczekiwanie wywołuje zniecierpliwienie.
Ale to wszystko ma sens, bo przynosi ogromne owoce.
Gdy ufasz, chcesz i potrafisz wysławiać Go swoim życiem oraz stawiać na pierwszym miejscu, to tajemnice Królestwa będą ci objawione przez Pana...

Proś Jezusa, aby Jego Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju rozszerzało się również przez twoje zaangażowanie...

SUMMA SUMMARUM

Królestwo Boże jest skutecznym i tajemniczym działaniem Boga. Jest łaską i miłością Boga do świata. Dla nas - źródłem pogody ducha i ufności

Królestwo Boże rozszerza się nie poprzez przemoc i zgiełk, ale jest owocem cierpliwości.

Wzrost Królestwa Bożego rozpoczyna się od małego ziarna gorczycy. Ale gorczyca, aby wzrastać, potrzebuje gleby, środowiska i wody.

Weźmy Królestwo Boże i zasiejmy w swoim ogrodzie. Wtedy nie będziemy już tylko dla siebie, ale staniemy się ostoją dla innych.

Ziarno gorczycy i zaczyn mają moc, której nie widać, ale widoczne są skutki, jakie powodują.

Kwas to zniszczenie, dużo mąki to koszty, a długie oczekiwanie to zniecierpliwienie. Ale to wszystko ma sens, bo przynosi ogromne owoce.

Gdy ufamy, chcemy i potrafimy wysławiać Go swoim życiem oraz stawiać na pierwszym miejscu, to tajemnice Królestwa będą nam objawione.

 

 

Flag Counter