24 PAŹDZIERNIKA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

EWANGELIA - Łk 13, 10-17 (Uzdrowienie w szabat)

Jezus nauczał raz w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie
mogła się wyprostować.
Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się
i chwaliła Boga.
Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie
i leczcie się, a nie w dzień szabatu».
Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama,
którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?»
Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

MEDYTACJA

Kobieta nosiła w sobie ciężar choroby od osiemnastu lat...

Poleganie tylko na własnych wysiłkach, bez słuchania Bożej mądrości, prowadzi często do niepożądanych i nieoczekiwanych skutków.
Nerwowa walka z ruchomymi piaskami często powoduje szybsze zagrzebanie się w piachu...

Zamiast ustawiać świat po swojemu, rzuć się w otwarte ramiona Boga.
Może warto pójść do spowiedzi i zacząć wszystko od nowa...

Jezus mówi: „obłudnicy”...
W życiu wiele jest krętactw i hipokryzji.
Często twoje słowa nie zgadzają się z twoim postępowaniem.
A jednak Jezus przyszedł właśnie na taki świat...

Naśladownictwo to cecha, która występuje u zwierząt i ludzi.
To tendencja do powtarzania czynności i zachowań obserwowanych u innych.
Odgrywa ważną rolę, zwłaszcza we wczesnym okresie rozwoju osobniczego...

Ty również naśladujesz.
Kogo?...
Jakie postawy?...
Czy te, o których mówi Św. Paweł w dzisiejszym Czytaniu:
"Bracia:
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w
ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.
O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani
o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie.
O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie
Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi
nic wspólnego.
Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości
" (Ef 4, 32-5, 8)?...

Gdy szatan trzyma człowieka na uwięzi to człowiek ten żyje jakby "pochylony", czyli upokorzony, bez należytego poczucia własnej wartości, zniewolony,
uzależniony i wpatrzony w ziemię, czyli w to, co materialne.
Różne są postacie owego "pochylenia", ale ze wszystkich chce cię uwolnić Jezus.
On ciągle cię "przywołuje", jak kobietę z dzisiejszej Ewangelii.
Nie do porządku, ale po to, abyś zbliżył się do Niego, a wtedy On będzie mógł cię uzdrowić.
Bo On uwalnia z każdego "pochylenia"...

Czasami nie dostrzegasz znaków, które pojawiają się w twoim życiu.
Nie dostrzegasz znaków z powodu przyzwyczajenia, tradycji lub głęboko zakorzenionych w mentalności stereotypów...

Nie da się ukształtować swojej wiary raz na zawsze.
Jej rozwój wymaga nieustannego wysiłku i mierzenia się z samym sobą, ze swoimi słabościami i grzechami.

Przyjęcie w swoim życiu Jezusa czyni człowieka wolnym.
On jest w stanie uczynić cię wolnym od dolegliwości duszy i ciała, byś mógł się życiowo wyprostować.
Bo On jest Panem rzeczy niemożliwych...

Proś Ducha Świętego o większą mądrość, tak aby w twoim sercu znalazło się więcej miejsca dla wdzięczności...

Wpatruj się w Jezusa, który jest wzorem miłości i szczerości...

SUMMA SUMMARUM

Zamiast ustawiać świat po swojemu, rzućmy się w otwarte ramiona Boga.

Jezus mówi: „obłudnicy”. Ma rację, bo w naszym życiu jest zbyt wiele krętactw i hipokryzji.

On ciągle nas "przywołuje". Nie do porządku, ale po to, abyśmy zbliżyli się do Niego, a wtedy On będzie mógł nas uzdrowić.

Wszyscy naśladujemy. Byliśmy ciemnością, jesteśmy światłością w Panu. Tylko czy postępujemy jak dzieci światłości?

Zaufajmy, On uwalnia z każdego "pochylenia".

Nie da się ukształtować swojej wiary raz na zawsze. Jej rozwój wymaga nieustannego wysiłku i mierzenia się z samym sobą.

 

 

Flag Counter