19 PAŹDZIERNIKA

ŚRODA, Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika

EWANGELIA - Łk 12, 39-48 (Przypowieść o słudze oczekującym Pana)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby
włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?».
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją
służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy
zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: „Mój pan ociąga się z powrotem”, i zacznie bić sługi
i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie
spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu
miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą,
otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma
małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym
więcej od niego żądać będą».

MEDYTACJA

Czasami Bóg wydaje ci się niedostępny i nieobecny.
On jednak dobrze wie, czego w danej chwili najbardziej potrzebujesz i daje ci to.
Jednak ty często tego nie dostrzegasz i reagujesz niezrozumieniem, pretensjami,
rozczarowaniem, a może nawet łzami...
Otwórz się na działanie Boga i zaufaj Jego nieogarnionej mądrości...

Jezus w dzisiejszej Ewangelii zwraca uwagę na to, że nikt nie zna swojej przyszłości, dlatego
życie człowieka jest naznaczone niepewnością.
Czy w obliczu tej prawdy poddajesz się smutkowi?...
Czy chcesz kontrolować to, co się ma wydarzyć?...
A może starasz się akceptować fakt, że nie masz władzy nad przyszłością i idziesz dalej?...

Niepewność przyszłości wyzwala w ludzkim sercu postawę aktywnego oczekiwania.
Akceptując niepewność i samotność w jakiej Bóg czasami cię stawia, wychodzisz Mu naprzeciw i czynisz
wszystko, by w jakikolwiek sposób wyrazić Mu twoją miłość.
Ale nie po to, aby do ciebie powrócił albo ujawnił twoją przyszłość, ale dlatego, że szczerze Go
kochasz...
Czy znajdujesz w sobie i w swoim życiu skłonności do takiego oczekiwania?...

Bóg zawsze jest obecny w twoim życiu i zawsze ci błogosławi.
Wielką umiejętnością jest to zauważać, ale do przetrwania i duchowego wzrostu potrzebne jest ci
prawdziwe zaufanie.
Zastanów się, czy masz tę ufność...

Często mówisz: Jezu ufam Tobie.
Czy jednak naprawdę ufasz Bogu?...
Pamiętaj, że od twojej ufności zależy twoje zbawienie.
Bóg jest miłosierny i nie wymaga, aby człowiek był bezgrzeszny, lecz aby był miłosierny względem
swoich braci.
Tylko wtedy człowiek ma prawo zaufać całkowicie miłosierdziu Bożemu...

"Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie"...
Człowiek, który wyłącznie sam konsumuje to, co ma, konsumuje jakby samego siebie.
Prawdziwą wartość ma dopiero to, co dajesz innym.
Jeżeli nie chcesz dawać, to nic nie nabywaj.
Bycie bogatym jest bezpieczne jedynie w przypadku ludzi, którzy potrafią kochać.
Dotyczy to wszelkiego bogactwa, zarówno materialnego, jak i duchowego.
Bo posiadanie to wielka odpowiedzialność...

Każdy człowiek, który wierzy w Boga, podobny jest do sługi z dzisiejszej Ewangelii.
Ten, który poznał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z Jego wolą,
otrzyma wielką chłostę.
I nie może bronić się tym, że nie poznał Jego woli...

Każdy człowiek ochrzczony ma w Jezusie dostępność z ufnością do Ojca, przez wiarę w Niego.
Jeśli z tego nie korzysta i lekceważy te łaski, to grzeszy zaniedbaniem...

Jezus nie mówi tego po to, abyś obawiał sięi, ale po to, abyś wziął odpowiedzialność za ten
przeogromny skarb, który na chrzcie świętym otrzymałeś...

Zwróć się do Maryi, która wypatrywała Bożych znaków i znajdowała je we własnym, cichym
oczekiwaniu.
Ona może ci pomóc...

SUMMA SUMMARUM

Nikt nie zna swojej przyszłości, dlatego życie człowieka jest naznaczone niepewnością.

Nie posiadamy władzy nad przyszłością. Trzeba zaakceptować ten fakt i wędrować dalej.

Gdy akceptujemy niepewność i samotność w jakiej Bóg czasami nas stawia, wychodzimy Mu naprzeciw, bo przecież Go kochamy.

Bóg zawsze jest obecny w naszym życiu i zawsze nam błogosławi. Wielką umiejętnością jest to zauważać.

Bóg jest miłosierny i nie wymaga, by człowiek był bezgrzeszny, lecz aby był miłosierny dla innych.

Prawdziwą wartość ma dopiero to, co dajemy innym.

Jeżeli nie chcesz dawać, to lepiej nic nie nabywaj.

Bycie bogatym (materialnie i/lub duchowo) jest bezpieczne jedynie w przypadku ludzi, którzy potrafią kochać.

Posiadanie to wielka odpowiedzialność.

Zwracajmy się do Maryi, która wypatrywała Bożych znaków i znajdowała je w cichym
oczekiwaniu. Ona może nam pomóc.

 

 

 

Flag Counter