16 PAŹDZIERNIKA

29. NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA - Łk 18, 1-8 (Wytrwałość w modlitwie)

Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym
mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”.
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to
jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała
mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych,
którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

MEDYTACJA

Jezus często mówił do ludzi poprzez opowiadania.
Jego słowa mają moc przemienić serce człowieka oraz naprawdę nadać życiu sens...
Pragnieniem Boga jest, aby człowiek żył w pełni...

Czy sędzia może być miłosierny?
Wdowa miała wszelkie podstawy do tego, aby czuć się odtrącona.
A jednak nie ustąpiła.
Gdyby nie miała ważnego powodu, to może nie byłaby tak uparta...

Twoje myśli powinny być nieustannie przy Bogu.
Święci często pragnęli być z Bogiem w każdej chwili.
Na tym polega niebo...

Pismo Święte to Słowo, które daje życie.
Kiedy czytasz Pismo Święte to budujesz relacje i dialog.
To modlitwa, która staje się słuchaniem, chce nie tylko przeczytać i usłyszeć, ale to Słowo wcielić w swoją codzienność.
Jeśli się modlisz to znaczy, że modlisz się do kogoś, kto jest.
Ten świat istnieje i żyje w Bogu.
Jeśli modlitwa świadczy o Bogu, o tym, że On jest, to o czym świadczy jej brak?...

Dzisiejsze czytania podkreślają ważny aspekt życia człowieka, czyli wytrwałość...
Trwanie na modlitwie wstawienniczej, pomimo bólu rąk...
Trwanie wiernie przy nauce Bożej i nieustanne przypominanie o niej innym...
Cierpliwe wypraszanie łask u Boga...

Nie jest to łatwe.
Czasami przeszkodą jest słabość twojego ciała...
Czasami zaprzestajesz wysiłków głoszenia Słowa Bożego z uwagi na opinię otoczenia...
Zdarza się, że o nic Boga nie prosisz, wpadając w subtelną odmianę pychy, która przejawia się w chęci
bycia niezależnym...

W dzisiejszych czytaniach wybrzmiewa również ludzka współzależność i współodpowiedzialność (por. Wj 17, 8-13, Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami i 2 Tm 3, 14 – 4, 2, Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości).
Wynik walki Izraela z Amalekitami zależał od modlitwy Mojżesza...
Skuteczność jego wstawiennictwa zależała od pomocy Aarona i Chura...

Tymoteusz poznał Dobrą Nowinę, którą głosił Jezus, dzięki nauczaniu św. Pawła Apostoła...
Doskonałość innych w podążaniu tą właśnie drogą zależna była potem od tego, czy Tymoteusz będzie dalej to Słowo głosił, w porę i nie w porę...
Szczęśliwe życie wdowy zależne było od łaskawości i litości sędziego...
Nawet on, nie chcąc się do tego przyznać, był zależny od innych ludzi i od Boga, chociaż żył nie bojąc się Stwórcy i nie
licząc się z innymi...

Twoja wytrwałość w różnych sprawach zależy więc od tego, na ile przyjmujesz to, że nie jesteś samowystarczalny, ale że
jesteś zależny od innych, a inni zależą ode ciebie.
Przyjęcie tej współzależności, życie nią, uczy wytrwałości, tego świętego uporu w dobrych sprawach.
Ale przede wszystkim prowadzi do pokory...

Może właśnie dzisiaj czujesz się wyczerpany i niesłuchany...
Powierz się Jezusowi.
On słyszy każde twoje słowo i z radością chce ci pomóc...

Poproś Boga Ojca, aby wysłuchał twojej ufnej modlitwy.
Wpatruj się w Jezusa, który jest wzorem wytrwałości i cierpliwości.
Otwórz serce na Ducha Świętego, aby nauczył cię właściwej modlitwy...

SUMMA SUMMARUM

Nasze myśli powinny być nieustannie przy Bogu. Powinniśmy pragnąć, aby być z Nim w każdej chwili. Na tym polega niebo.

Pismo Święte to Słowo, które daje życie.

Modlitwa świadczy o Bogu, o tym, że On jest.

Wytrwałość w modlitwie to ważny aspekt życia człowieka.

Zdarza się, że o nic Boga nie prosimy i wpadamy w subtelną odmianę pychy, która przejawia się w chęci
bycia niezależnym.

Nasza wytrwałość w sprawach zależy od tego, na ile przyjmujemy to, że nie jesteśmy samowystarczalni, ale zależni od innych, a inni od nas.

Świadomość współzależności i współodpowiedzialności, życie nimi, uczy wytrwałości, świętego uporu w dobrych sprawach i prowadzi do pokory.


 

Flag Counter