15 PAŹDZIERNIKA

SOBOTA, Wspomnienie św. Teresy z Ávila, dziewicy i doktora Kościoła

EWANGELIA - Łk 12, 8-12 (Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie
wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw
Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się,
w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić

należy».

MEDYTACJA

Pierwszym krokiem, aby świadczyć o Bogu, jest to, aby przyznać się do wiary.
Czasami może to być łatwe i oczekiwane, ale czasami spowoduje, że będziesz wyśmiany i staniesz się obiektem kpin
ze strony innych...

Ważne, abyś pamiętał, że bez pomocy Ducha Świętego nie jesteś w stanie powiedzieć, że Jezus jest Panem.
Dlatego proś Ducha Świętego o pomoc...

Łatwo jest się przyznać do Boga, gdy żyjesz w środowisku chrześcijańskim.
Często, pomimo życia wśród osób wierzących, może być ci trudno mówić o tym, co tak naprawdę cię porusza i w co
wierzysz.
Potrzebna jest otwartość na Ducha Świętego i na Jego prowadzenie, bo to On będzie mówić za ciebie...

Najtrudniej jest dojść do takiej otwartości na Ducha Świętego, by twoje głoszenie Boga i Jego słów znalazło
odzwierciedlenie w twoim życiu.
By nauka Jezusa była obecna w twoich działaniach.
Dlatego głoszenie Ewangelii wymaga wielkiej pokory, bo nie wszystko udaje się zrealizować tak, jak wcześniej się
zaplanowało.
Ale właśnie dlatego potrzebujesz odwagi, o którą proś Boga...

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo.
Za człowieka Chrystus umarł na krzyżu.
Człowiekiem Bóg nieustannie się opiekuje, aby osiągnął cel swojego życia, czyli stał się uczestnikiem szczęśliwego
życia samego Boga.
To są podstawy niezwykłej godności człowieka.
Pielęgnowanie poczucia tej godności jest twoim obowiązkiem.
Natomiast postępowanie na jej miarę jest zadaniem na całe życie...

Abyś mógł doświadczyć Bożego miłosierdzia, musisz być otwarty na Ducha Świętego.
Bez Jego działania w tobie jest to niemożliwe...

Dla przebaczenia niezbędny jest przynajmniej żal za grzechy, który jest przejawem współpracy z Duchem Świętym.
Kto nie żałuje uczynionego zła, ten nie jest zainteresowany, by mu przebaczono.
A skoro tak, to Bóg nie będzie narzucał się swoim miłosierdziem...

Miłosierdzie Boże jest bezgraniczne, ale bezgraniczny bywa również upór człowieka przy nazywaniu zła dobrem i przy
zaprzeczaniu własnej winie...

Proś Ducha Świętego, by pomagał ci w codziennym kroczeniu za Jezusem.
By pomagał ci w podnoszeniu się po upadku...

SUMMA SUMMARUM

Pierwszym krokiem, aby świadczyć o Bogu, jest to, aby przyznać się do wiary.

Tak naprawdę, bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że Jezus jest Panem.

Głoszenie Ewangelii wymaga wielkiej pokory, bo nie wszystko udaje się zrealizować tak, jak wcześniej się
zaplanowało.

W głoszeniu Ewangelii potrzebujemy odwagi, o którą każdego dnia należy prosić Boga.

Pielęgnowanie poczucia godności jest naszym obowiązkiem. Natomiast postępowanie na jej miarę - jest zadaniem na
całe życie.

Abyśmy mogli doświadczyć Bożego miłosierdzia, musimy być otwarci na Ducha Świętego.

Dla przebaczenia niezbędny jest przynajmniej żal za grzechy, który jest przejawem współpracy z Duchem Świętym.

Kto nie żałuje uczynionego zła, ten nie jest zainteresowany, by mu przebaczono, a wtedy Bóg nie będzie narzucał się swoim miłosierdziem.

Miłosierdzie Boże jest bezgraniczne, ale bezgraniczny bywa również upór człowieka.

 

 

Flag Counter