13 PAŹDZIERNIKA

CZWARTEK, Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

EWANGELIA - Łk 11, 47-54 (Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie)

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami
i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją
i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana
od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak,
mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym,
którzy wejść chcieli».
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele
rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.

MEDYTACJA

Powołaniem każdego chrześcijanina jest świadczenie o Bogu, głoszenie Go w każdym miejscu, w jakim się
znajdzie...
Świadczy się nie poprzez budowanie pomników i gloryfikowanie kogoś, kto wcześniej głosił Boga, ale poprzez słowa
i czyny, które je potwierdzają...

Trzeba uważać, by ze świadka Boga nie stać się sędzią.
Tak postępowali uczeni w Piśmie za czasów Jezusa.
Narzucali innym prawa, które były bardzo trudne do wypełnienia, ale tak interpretowali Pisma, aby im było
wygodnie...
A tak naprawdę to należy cieszyć się z obecności każdego człowieka, który stara się szukać Boga
w swoim życiu, a nie miażdżyć go przepisami i wymaganiami...

Zadaniem chrześcijanina jest głosić Słowo Boga, ale to Bóg, który jest w nim, obdarza łaskami i udziela
nawrócenia.
Dlatego ważna jest modlitwa za osoby, wśród których się żyje.
Przez taką modlitwę wzrasta w człowieku miłość do bliźniego...

Istotą dobra jest to, że się udziela innym ludziom.
Stawać na przeszkodzie takich działań to wielkie zło.
Odcina się w ten sposób od dobra tych, którzy mogliby przyjąć dobro i wzrastać przez nie w swoim
człowieczeństwie...

Sensem wiary jest logika udzielania się i włączania innych w dobroczynne oddziaływanie Ewangelii.
Każda próba zawłaszczenia skarbu wiary jest jego sprzeniewierzeniem.
Nie należy czynić z wiary źródła własnego wywyższenia, którego strzeże się przed innymi...

Słuchanie słowa Bożego czyni mądrymi, a więc również dobrymi.
Jeśli ktoś nie chce być dobry, nie będzie również mądry i nie będzie chciał słuchać Boga.
Ale to, prędzej czy później, obróci się przeciwko niemu...

Błogosławieństwem jest wybranie, przybranie za synów, odkupienie przez Krew, odpuszczenie win, dar mądrości
i zrozumienia woli Bożej.
Wszystko inne może być tylko dodane...

Proś Ducha Świętego, by pomagał ci w świadczeniu o Bogu własnym życiem...
Proś by pomagał ci modlić się za ludzi, którzy są wokól ciebie...

SUMMA SUMMARUM

Należy bardzo uważać, by ze świadka Boga nie stać się sędzią.

Należy doceniać obecność każdego człowieka, który stara się szukać Boga w swoim życiu, a nie miażdżyć go
przepisami i wymaganiami.

Gdy modlimy się za osoby, wśród których żyjemy, wzrasta w nas miłość do bliźnich.

Istotą dobra jest to, że udziela się innym ludziom.

Sensem wiary jest logika udzielania się i włączania innych w dobroczynne oddziaływanie Ewangelii.

Nie wolno czynić z wiary źródła własnego wywyższenia, którego strzeże się przed innymi.

Każda próba zawłaszczenia skarbu wiary jest sprzeniewierzeniem.

Błogosławieństwem są wybranie, przybranie, odkupienie, odpuszczenie win, dar mądrości i zrozumienia woli Bożej. Wszystko inne jest dodane.

Świadczenie o Bogu własnym życiem i modlitwa za ludzi, którzy są wokół nas, to zadanie na każdy dzień.

 

 

Flag Counter