10 PAŹDZIERNIKA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie Świętych Męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy,
albo św. Jana Leonardiego, prezbitera,
albo bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy

EWANGELIA - Łk 11, 29-32 (Znak Jonasza)

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden
znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak
będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia
i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż
Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki
nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

MEDYTACJA

Serce, które jest czułe na prawdę i dobroć, rozpoznaje w nauczaniu Jezusa przesłanie miłości, nawet wtedy, gdy
jest to nawoływanie do nawrócenia.
Jezus pragnie, aby zaufać tej miłości, która jest istotą Jego nauczania.
Dlatego krytykuje tych, którzy żądają znaku.
W miłości ważne jest bowiem zaufanie i wiara, a nie ciągłe usprawiedliwianie i udowadnianie swoich racji...

Aby skonfrontować podejrzliwych i nieufnych ludzi z ich niewiarą, Jezus daje przykłady pogan, którzy gorliwiej niż
niektórzy przedstawiciele narodu wybranego szukali mądrości i nawrócenia...

Jezus jest większy od proroków i królów.
W Nim jest cała mądrość i życie...

Przewrotność wypacza ludzkie postrzeganie rzeczywistości.
Może ona uczynić cię ślepym na znaki, które odnoszą cię do Boga.
Gdy tych znaków nie potrafisz odczytać, to zamykasz się wyłącznie w doczesności, w której wszystko jest zmienne
i toczy się "w mroku i cieniu śmierci."
Dbałość o wewnętrzną przejrzystość jest więc niezbędna.
Bez niej nie odczytasz znaków, które odnoszą cię do Boga...

Znak Jonasza to Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa.
Jeśli ktoś chce uwierzyć w Jezusa i uznać Go za swego Pana i Zbawiciela, musi doświadczyć tego znaku.
Tylko ten znak pokazuje jednoznacznie kim jest Jezus.
Inne znaki są niepełne, albo możliwe do podrobienia...

Do głębokiej wiary w Jezusa prowadzi doświadczenie "znaku Jonasza", ale potrzebna jest też pewna wrażliwość,
aby poszukiwać Miłość, ale tę prawdziwą i czystą.
Kto szuka Miłości, staje się otwarty na "znak Jonasza" i odczytuje go z łatwością...

Jezus mówi o znaku Jonasza.
Ten, który sam stał się znakiem Jonasza mówi jednocześnie o znaku Kobiety.
Choćbyś był spragniony cudów i nadzwyczajnego potwierdzenia obietnic, żaden inny znak, oprócz znaku Kobiety,
nie będzie ci dany.
To Ona cię rodzi przez Wodę i Krew.
Ona prowadzi światłem Słowa.
Ona oczyszcza cię w wodzie Miłosierdzia.
Ona – Kościół święty, nasza Matka...

Czy z powodu uprzedzeń, z góry nie odrzucasz świadectwa rzeczywistości i dobrze uzasadnionych opinii bliźnich?...

Porozmawiaj z Jezusem, który jest twoim Przyjacielem, o swoim życiu i swojej wierze...

Proś o łaskę wrażliwego serca na odczytywanie Bożych znaków...

SUMMA SUMMARUM

Serce, które jest otwarte na prawdę i dobroć, rozpoznaje w Jego nauczaniu przesłanie miłości, nawet, gdy jest to nawoływanie do nawrócenia.

Tylko wrażliwe serce potrafi odczytywać Boże znaki.

Jezus pragnie, by zaufać Miłości, która jest istotą Jego nauczania.

W miłości ważne jest zaufanie i wiara, a nie ciągłe usprawiedliwianie i udowadnianie swoich racji.

Przewrotność wypacza nasze postrzeganie rzeczywistości.

Niezbędna jest dbałość o wewnętrzną przejrzystość. Bez niej nie odczytamy znaków, które odnoszą nas do Boga.

Znak Jonasza to Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa.

Jeśli ktoś chce uwierzyć w Jezusa i uznać Go za swego Pana i Zbawiciela, musi doświadczyć "znaku Jonasza".

Do prawdziwej i mocnej wiary w Jezusa prowadzi doświadczenie "znaku Jonasza".

 

 

Flag Counter