9 PAŹDZIERNIKA

28. NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA - Łk 17, 11-19 (Wiara uzdrowionego cudzoziemca)

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno
zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami».
Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego
i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by
wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec».
Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

MEDYTACJA

Czy Jezusowi było potrzebne podziękowanie uzdrowionych trędowatych?
Z pewnością nie, ale było potrzebne tym, których uzdrowił.
Wiara i wdzięczność tego, który wrócił, otworzyła go na jeszcze większy dar.
Jezus powiedział do niego: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”...
Wdzięczny Samarytanin doznał nie tylko uzdrowienia ciała, ale całego wnętrza.
W przypadku pozostałych dziewięciu, uzdrowienie dotknęło tylko ich ciała...

Modlitwa dziękczynna jest potrzebna.
Przez nią otwierasz się pełniej na przyjmowanie darów Bożych, które są zgodne z Jego zamysłem.
Bóg w swojej bezinteresownej miłości i mądrości może dać nieskończenie więcej niż prosisz...

Św. Ignacy Loyola wielką wagę przykładał do codziennej modlitwy, podczas której człowiek staje przed Bogiem
i w szczerości zastanawia się nad przeżytym dniem.
Pierwszym punktem tej modlitwy jest uświadomienie sobie otrzymanych darów i podziękowanie za nie.
Modlitwa ta pozwala znajdować Boga, który jest Miłością...

"Dla niej [Ewangelii] znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca" (2 Tm 2, 9)...

Przylgnięcie do Dobrej Nowiny wiąże się często z cierpieniem.
Cierpienie takie może stać się źródłem dumy i błogosławieństwa.
Jest bowiem dowodem na to, jak bardzo cenisz swoją wiarę.
Zła nowina bólu i odrzucenia nie wypłukuje wtedy Dobrej Nowiny o zbawieniu.
Przeciwnie - cierpienie dla Ewangelii jeszcze mocniej zespala cię z Dobrą Nowiną i jej głównym głosicielem –
Jezusem Chrystusem...

Bóg nie potrzebuje twojej wdzięczności.
Ona Bogu nic nie dodaje, przyczynia się jednak do twojego zbawienia.
Przyczynia się do tego, bo wdzięczność oczyszcza i uszlachetnia duszę...
Wdzięczność jest dostrzeganiem dobra i przyjmowaniem go bez przypisywania sobie zasługi, na mocy której mielibyśmy je otrzymać.
A to buduje wewnętrznie, leczy z egoizmu i pychy...

Być może dzieciom Królestwa wydaje się, że wszystko im się należy.
Łaska, wierność, pokój, sprawiedliwość i wiele więcej…
Przecież było to obiecane…

Ale trzeba odkryć, że Bóg nikogo nie wyłącza.
Trzeba stanąć przed Bogiem jako ten, któremu nic się nie należy.
Mimo wyznania Jego Imienia, mimo przyjętych sakramentów...
A cokolwiek otrzymałeś jest łaską niczym nie zasłużoną...

Tylko wdzięczny Samarytanin prawdziwie oddał chwałę Bogu...
Boże, wzbudź w moim sercu wdzięczność...
Chcę chwalić Cię, Boże, całym sercem i widzieć Twoje wszystkie cudowne dzieła...

Proś o łaskę wdzięczności za Życie...

SUMMA SUMMARUM

Jezusowi nie było potrzebne podziękowanie uzdrowionych trędowatych. Ale było potrzebne tym, których uzdrowił.

Bóg nie potrzebuje naszej wdzięczności. Ona Bogu nic nie dodaje, przyczynia się jednak do naszego zbawienia.

Podczas codziennej modlitwy uświadomienie sobie otrzymanych darów i podziękowanie za nie, pozwala znajdować Boga, który jest Miłością.

Zła nowina bólu i odrzucenia nie usuwa Dobrej Nowiny o zbawieniu.

Wdzięczność oczyszcza i uszlachetnia duszę.

Wdzięczność jest dostrzeganiem dobra i przyjmowaniem go bez przypisywania sobie zasługi, dzięki której mielibyśmy je otrzymać.

Wdzięczność, która jest dostrzeganiem dobra i przyjmowaniem go nie jako zasługi, buduje wewnętrznie, leczy z egoizmu i pychy.

Trzeba stanąć przed Bogiem jako ten, któremu nic się nie należy.

Cokolwiek otrzymaliśmy jest łaską niczym nie zasłużoną.

 

 

Flag Counter