8 PAŹDZIERNIKA

SOBOTA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 11, 27-28 (Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego)

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło,
i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

MEDYTACJA

Słowa, które wypowiada Jezus, poruszyły słuchającą Go kobietę.
Zwraca się ona z wdzięcznością do Niego i błogosławi Maryję, Jego Matkę.
Jezus potwierdza słowa tej kobiety...

Nie ma wśród ludzi osoby obdarowanej większą łaską niż Maryja, która uwierzyła i przyjęła Słowo powiedziane Jej
od Pana.
Została Matką Boga...

Maryja była pierwsza, która słuchała i zachowywała Słowo Boże.
Rozważała je najpierw w swoim sercu, chociaż nie rozumiała jeszcze w pełni jego znaczenia.
Zanim Jezus począł się w łonie Maryi, począł się w Jej sercu...

Masz wielkie szczęście mogąc słuchać i przyjmować słowa Jezusa.
Jego Słowo jest tu i teraz z tobą...

"Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je" (Łk 11, 28)...

Walka o ludzką uwagę trwa nieustannie.
Nie każde jednak słowo niesie prawdziwą nadzieję i zasługuje na to, by je zachować i wcielać w życie...
Jezus zachęca do słuchania i zachowywania słowa Bożego.
Łączy z nim obietnicę szczęścia.
Warto spośród słów, które do ciebie docierają, wyróżnić te prawdziwie, które dają życie, oraz poświęcić im należną
uwagę i czas...

Każdy człowiek chciałby czegoś dokonać w życiu.
Każdy czuje, że to uczyniłoby go szczęśliwszym...
Jednym z takich dokonań jest bycie Matką Boga.
Tymczasem Jezus wyjaśnia, że równie wspaniałe jest słuchanie słowa Bożego i zachowywanie go.
A tobie wydaje się, że to jest coś zwykłego…

Słuchanie słowa Bożego i zachowywanie go czyni zupełnie nowym twoje życie, bo scala je z życiem Boga...

Matka Jezusa jest wzorem i przykładem, jak przyjmować Słowo Boże.
Ona nie tylko je przyjęła, ale wypełniła, żyjąc nim każdego dnia.
Maryja jest wzorem, jak w pokorze i całkowitym oddaniu woli, pomimo wielu przeciwności, można być
szczęśliwym...

Dlaczego Jezus nie przyznał całkowicie racji kobiecie, która wykrzykiwała z tłumu o Jego Matce?
Bo swoim wymaganiem, by słuchać słowa Bożego i wypełniać je potwierdził, że Jego Matka była szczęśliwa...
Jezus nie umniejszył roli Maryi jako swojej Matki, chciał raczej wskazać, że choć rodzicielstwo może być źródłem
szczęścia i błogosławieństwa, to postawa słuchania Bożych słów i życie według nich gwarantuje jeszcze większe
szczęście.
Kto tego nie doświadczył, temu trudno w to uwierzyć...

Podziękuj Jezusowi za możliwość słuchania Słowa Bożego i Modlitwę w drodze...
Poproś Maryję, aby pomagała ci zachowywać i wypełniać Słowa Jezusa...
Niech się weseli i wielbi Boga twoje serce, gdy słuchasz Pana...

SUMMA SUMMARUM

Mamy wielkie szczęście. Możemy słuchać i przyjmować słowa Jezusa. Jego Słowo jest tu i teraz z nami.

Wśród słów, które do nas docierają, warto wyróżnić te prawdziwie, które dają życie, oraz poświęcić im należną
uwagę i czas.

Jezus wyjaśnia, że wspaniałe jest słuchanie słowa Bożego i zachowywanie go. A nam wydaje się, że to jest coś zwykłego.

Rodzicielstwo jest źródłem szczęścia i błogosławieństwa, ale postawa słuchania Bożych słów i życie według nich gwarantuje większe szczęście.

 

 

Flag Counter