7 PAŹDZIERNIKA

PIĄTEK, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

EWANGELIA - Łk 11, 5-13 (Wytrwałość w modlitwie)

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe
duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak znając ich myśli rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się
wali. Jeśli więc i szatan sam z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez
Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi
synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło
już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy
mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie
znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym.
Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam.
I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni».

MEDYTACJA

Jezus wyrzuca złe duchy.
Nie ma takiej sytuacji i takiego miejsca, gdzie Jezus byłby bezradny.
Zaproś Go tam, gdzie widzisz walkę dobra ze złem...

Jezus wyrzuca złe duchy.
Czyni dobro, ale przez niektórych ludzi jest to źle odbierane.
Jedni zarzucają Mu współpracę z siłami nieczystymi, a inni żądają dodatkowych znaków.
Jezus nie oburza się na nikogo.
Cierpliwie tłumaczy swoje dobre intencje...

Szatan działa często w ukryciu.
Stara się wszystkich podzielić i skłócić ze sobą.
Jego celem jest uśpienie twojej czujności i oddzielenie od Boga.
Jest królem kłamstwa...

Zły duch bardzo umiejętnie wykorzystuje słabości człowieka do niszczenia relacji.
Na pewno znasz rodziny lub wspólnoty, gdzie wszyscy mają do siebie pretensje.
Tylko dobry rachunek sumienia pozwala znaleźć miejsca, gdzie zły duch chce spowodować zamieszanie...

Jeżeli sądzisz, że pokonanie grzechu w twoim życiu to twoje zadanie, to z pewnościa mylisz się.
Tylko Jezus może cię wyzwolić od zła.
Ty masz Jemu pozwolić się prowadzić.
Tylko autentyczna więź z Jezusem da ci siłę, aby zwyciężyć zło.
Gdy będziesz sam - nie uda ci się tego dokonać...

"Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali" (Łk 11,17)...

Ludzie wewnętrznie uporządkowani są przewidywalni w działaniu.
Są ludzie, których wewnętrzny porządek zwrócony jest ku złu, a co za tym idzie są oni przewidywalni w tym, co złe.
Są również ludzie, którzy uporządkowali swe wnętrze tak, by w prawdzie czynić miłość i przez to są oni
przewidywalni w tym, co dobre...

Gdzieś pomiędzy zdegenerowanymi moralnie a świętymi znajduje się większość z ludzi.
Każdy czyn przybliża do któregoś z królestw: królestwa grzechu, albo królestwa Bożego...

Bóg nie wyzwoli cię ze zła bez twojego udziału i zaangażowania, ale pokonanie zła nie jest twoim zadaniem.
To jest zadanie Jezusa.
Tylko On ma moc tego dokonać.
Z twojej strony potrzebna jest współpraca, która powinna polegać głównie na tym, by Mu nie przeszkadzać...

Proś Jezusa, aby działał z mocą w twoim życiu.
Aby więź z Nim była źródłem pokoju w twoim sercu.
Pamiętaj o obietnicy Jezusa - Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
należy Królestwo niebieskie...

SUMMA SUMMARUM

Szatan w ukryciu chce podzielić i skłócić ze sobą. Jego celem jest uśpienie naszej czujności i oddzielenie od Boga. To król kłamstwa.

Szatan bardzo umiejętnie wykorzystuje słabości człowieka do niszczenia relacji.

Tylko Jezus może nas wyzwolić od zła. Pod warunkiem, że pozwolimy się prowadzić.

Ludzie wewnętrznie uporządkowani są przewidywalni w działaniu. Porządek zwrócony ku złu, to zło w działaniu. Ku dobru to dobro w działaniu.

Każdy czyn przybliża do królestwa grzechu albo królestwa Bożego.

Pokonanie zła nie jest naszym zadaniem. To jest zadanie Jezusa, bo tylko On ma moc tego dokonać.

W pokonywaniu zła potrzebna jest współpraca, która powinna polegać głównie na tym, by Mu nie przeszkadzać.

 

 

Flag Counter