5 PAŹDZIERNIKA

ŚRODA, Wspomnienie św. Faustyny, zakonnicy

EWANGELIA - Łk 11, 1-4 (Jezus uczy modlitwy)

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz
nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie:
„Ojcze, święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i przebacz nam nasze grzechy,
bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”».

MEDYTACJA

Kreatywność człowieka przejawia się w różnych formach.
Każdy czas i miejsce ma swoją charakterystykę życia duchowego.
Uczeń z dzisiejszej Ewangelii prosi Mistrza-Jezusa o wskazówki, jak się właściwie modlić...

Jesteś pod wpływem innych osób.
Jezus podpowiada ci kierunek, w którym powinieneś iść.
Jest to specyficzne zwracanie się do Boga.
Bezpośrednie i ufne – jak do Ojca, który się o ciebie troszczy.
Troska ta przejawia się przede wszystkim w dawaniu: udzielaniu skarbu Królestwa Bożego, przebaczeniu win
i dawaniu tego, co najbardziej jest ci potrzebne...

Umiejętność wzięcia pod uwagę rad i osądu innych osób wyróżnia osoby roztropne.
Przekonanie o własnej nieomylności odcina od wiedzy i doświadczenia innych również w sprawach wiary.
Wspólnota Kościoła służy swoją mądrością i wielowiekowym doświadczeniem.
Gdy jesteś wrażliwy na głos Kościoła, możesz poddać swoją wiarę i postępowanie niezbędnym korektom.
Dzięki temu możesz wzrastać w prawdzie i dobru...

Jezus naucza, że modlitwa to:
- uwielbianie Boga,
- poddanie się Bogu,
- uznanie, że Bóg nieustannie podtrzymuje nasze istnienie,
- przyjęcie darowania win,
- szkoła przebaczania innym,
- zdobywanie sił do wytrwania w dobrym.

Modlitwa jest więc zajęciem niezwykle bogatym w swojej treści.
A skoro treść jest bogata, to i formę należy ciągle wzbogacać...

W modlitwie Pańskiej kierujesz do Boga prośbę, by darował ci grzechy w taki sposób, jak sam to czynisz wobec
innych.
Swoim przebaczeniem warunkujesz Boże przebaczenie.
Przebaczyć, to przywrócić pierwotne miejsce, jakie ktoś zajmował wcześniej w twojej hierarchii.
Nie jest to łatwe, zwłaszcza, gdy ktoś rani bezlitośnie...

Trudny proces wybaczania to:
- twoja decyzja o wybaczeniu,
- prośba do Boga o utwierdzenie się w decyzji o wybaczeniu,
- twoja modlitwa za osobę, która zraniła,
- próba wskazania dobrych cech albo nawet próba usprawiedliwienia osoby, która zraniła,
- krytyczne spojrzenie na własne słabości,
- spojrzenie na to dlaczego i jak ranisz innych,
- spojrzenie na to dlaczego i jak ranisz Boga.
To pomaga w procesie wybaczania...

Proś Jezusa, by nauczył cię odczytywać znaki Jego interwencji w twoim życiu, byś potrafił ostatecznie przyjąć dar
Jego zbawienia, tak jak przyjmujesz dar nauki Jego modlitwy...

SUMMA SUMMARUM

Jezus podpowiada nam, że do Boga należy zwracać się bezpośrednio i z ufnością, jak do Ojca, który się o nas
troszczy.

Przekonanie o własnej nieomylności odcina od wiedzy i doświadczenia innych, również w sprawach wiary.

Modlitwa to uwielbianie Boga, poddanie się Jemu, uznanie, że On podtrzymuje istnienie, darowanie win, przebaczanie i wytrwanie w dobrym.

Naszym przebaczaniem warunkujemy Boże przebaczenie.

Przebaczyć, to przywrócić pierwotne miejsce, jakie ktoś zajmował wcześniej w naszej hierarchii.

 

 

Flag Counter