30 WRZEŚNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 10, 13-16 (Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał)

Jezus powiedział:
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały,
już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie
niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz.
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał».

MEDYTACJA

Można doświadczać bardzo wielu łask, nawet cudów, a tak naprawdę - nie być Bożym człowiekiem...
W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o tym, co jest najważniejsze w wierze...

Co musiałoby się wydarzyć w twoim życiu, abyś z przekonaniem mógł powiedzieć, że Bóg istnieje?...
Betsaida, Korozain, Kafarnaum to miejsca, które szczególnie doświadczyły działania Boga i Jego obecności.
Mimo wyraźnego działania Boga, mieszkańcy tych miejscowości nie przyjęli Go, odrzucili i nie zmienili swojego
stylu życia...

Dla twojej wiary bardzo istotne są momenty doświadczania Bożego działania i Jego interwencji.
Takie sytuacje umacniają...

Biada, jeśli doświadczając Bożej miłości, Jego działania, może nawet cudów, twoje życie się nie zmienia,
bo w wierze najistotniejsze jest słuchanie Boga i pełnienie Jego woli...
Ale nie chodzi o to, aby mieć jakiś pokaźny zbiór niesamowitych doświadczeń.
Poszukiwanie duchowych doznań może sprawić, że zgubisz istotę...

"Kto Was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi" (Łk 10, 16)...
Jezus utożsamia twoje słowa z Jego słowami.
To wielkie wyróżnienie, ale i zobowiązanie do odpowiedzialności.
Wszystkie twoje złe słowa i zachowania, mocą tej decyzji Jezusa, uderzają w samego Jezusa i Jego dobre Imię...

W twoim życiu dokonują się cuda.
Jeśli ich nie dostrzegasz, to Bóg na ciebie nie obraża się, ale na pewno ty dużo tracisz...

Warto widzieć cuda, czyli Boże działanie w twoim życiu, bo to cię zmienia.
Bóg działa w świecie nie po to, byś Go podziwiał, ale po to, byś się na Niego otworzył i upodobnił się do Niego...

Dostrzeganie Bożego działania chroni cię przed poczuciem samotności i przed beznadzieją codzienności.
A Bóg naprawdę działa, tyle, że na ogół inaczej niż ty to sobie wyobrażasz...

Bóg pozwala ci przemawiać w Jego imieniu.
Jezus dzisiaj ogłasza, że kto uczniów nie posłucha, kto nimi wzgardzi, to tak, jakby wzgardził Bogiem...

Każde twoje słowo, twoje nauczanie i twoje świadectwo życia powinny być jak najczytelniejsze, najbardziej
przejrzyste i szlachetne...
Zatem, dobrze i odpowiedzialnie reprezentuj Jezusa każdego dnia i w każdej chwili...

Proś o łaskę pełnienia woli Bożej w codzienności...

SUMMA SUMMARUM

Dla naszej wiary bardzo istotne są momenty doświadczania Bożego działania i Jego interwencji.
Takie sytuacje umacniają.

W wierze najistotniejsze jest słuchanie Boga i pełnienie Jego woli.

Doświadczając Bożej miłości, Jego działania, a nawet cudów, nasze życie powinno się zmieniać.

Jezus utożsamia nasze słowa z Jego słowami. To wielkie wyróżnienie, ale i zobowiązanie do odpowiedzialności.

W naszym życiu dokonują się cuda, czyli Boże działanie. Warto je widzieć, bo to nas zmienia.

Bóg działa w świecie nie po to, byśmy Go podziwiali, ale po to, byśmy się na Niego otworzyli i upodobnili się do Niego.

Dostrzeganie Bożego działania chroni nas przed poczuciem samotności i przed beznadzieją codzienności.

Bóg naprawdę działa, tyle, że na ogół inaczej niż my to sobie wyobrażamy.

Bóg pozwala nam przemawiać w Jego imieniu, ale każde nasze słowo, nauczanie i świadectwo powinny być czytelne, przejrzyste i szlachetne.

 

 

Flag Counter