28 WRZEŚNIA

ŚRODA, Wspomnienie św. Wacława, męczennika

EWANGELIA - Łk 9, 57-62 (Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia)

Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by
głowę mógł oprzeć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca».
Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu».
Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa

Bożego».

MEDYTACJA

Dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje sposób powoływania przez Jezusa.
Pierwszy i trzeci człowiek chcą iść za Jezusem i proponują Mu swoją obecność.
Natomiast drugi człowiek słyszy propozycję - „Pójdź za mną”.
Gdy złączymy te trzy przypadki, to odkryjemy proces powoływania.
W jego trakcie albo bardziej aktywny jest Bóg, albo człowiek.
Zawsze jednak jest propozycja i odpowiedź.
W procesie powołania niezbędny jest dialog, który kończy się odpowiedzią na pytanie: czy rzeczywiście tego chcesz i czy jesteś gotowy?
Na końcu jest decyzja człowieka.
Dopiero uczynienie tego kroku umożliwia życie z Bogiem...

Rodzina jest ważna, ale nie jest najważniejsza, chociaż w Kościele dużo się o niej mówi.
Rodzina nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do realizacji pierwszego celu człowieka - życia z Bogiem.
W chrześcijaństwie chodzi przede wszystkim o realizację powołania.
Rodzina lub wspólnota to tylko stworzenie odpowiednich warunków do wzrostu.
Istotna jest propozycja od Boga i twoja decyzja...

Chrześcijanin zawsze powinien patrzeć i być obecny tu i teraz.
Oglądanie się wstecz oraz wyczekiwanie wciąż tego, co dopiero będzie, powinno być czymś obcym.
Bóg jest przy tobie właśnie teraz, w tej chwili.
Wpatrzenie w Chrystusa, który zawsze jest przed tobą, to właściwy sposób bycia.
Taki sposób postępowania gwarantuje sukces.
Chodzi o nieustanne pytanie się siebie – co teraz mogę zrobić, aby osiągnąć zamierzony cel, a więc zbawienie?...

Nie można odpowiedzieć połowicznie na wezwanie "Pójdź za Mną".
Trzeba naśladować tych, którzy idąc za Jezusem potrafili wszystko zaryzykować.
To jest różnica między zawodem i powołaniem.
Pierwsze jest realizowaniem kontraktu czyli – to, co trzeba albo to, co muszę.
Drugie to całkowite bycie dla Boga i innych...

Z rozmów Jezusa z trzema potencjalnymi uczniami wynika jedno: bardzo ważne jest, by pójść i by nie stać
w miejscu, bo twoje życie jest drogą.
Jeśli będąc na drodze nie idziesz, wówczas marnujesz drogę.
Droga jest po to, by nią iść...

Można zatrzymać się w życiu.
Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy chcemy za wszelką cenę zachować to, co mamy,
gdy nie chcemy się rozwijać w naszym człowieczeństwie
albo gdy najważniejsze staje się wygodne i łatwe życie.
Ale gdy się zatrzymamy, to tracimy życie.
Dlatego Jezus mówi do każdego z nas: "Pójdź za Mną"...

Wielu rzeczy się wyrzekasz i nawet tego nie zauważasz.
Dopóki to „wyrzekanie się” dotyczy sfery materialnej, wydaje się w sumie oczywiste...
Ale gdy dotyczy sfery duchowej?...

Chciałbyś mieć wszystko – obfitość łask, głębię zrozumienia i pełnię.
Cierpiący Hiob mówi: „nawet nie wiem, czy Bóg mnie słyszy”.
Psalmista skarży się, że Bóg ukrywa przed nim swe oblicze.
Jezus uczy o bezdomności, braku zabezpieczeń i nieoglądaniu się wstecz...
Zatem - wyrzec się i zaufać Miłosiernemu oraz modlić się...

Panie, naucz mnie odkrywać moją drogę i iść nią najlepiej jak to możliwe...

SUMMA SUMMARUM

Powołanie to proces i dialog, który kończy się odpowiedzią na pytanie: czy rzeczywiście tego chcesz i czy jesteś gotowy?

Rodzina to stworzenie odpowiednich warunków do wzrostu. Istotna jest propozycja od Boga i nasza decyzja.

Należy patrzeć i być obecny tu i teraz. Oglądanie się wstecz oraz wyczekiwanie wciąż tego, co dopiero będzie, nie ma sensu.

Ważne jest, by pójść i by nie stać w miejscu, bo nasze życie jest drogą.

Na wezwanie "Pójdź za Mną" należy odpowiedzieć jednoznacznie.

Można zatrzymać się w życiu. Ale gdy się zatrzymamy, to tracimy życie.

Nie można mieć wszystkiego – obfitości łask, głębi zrozumienia i pełni istnienia. Człowiek chce zjeść ciastko i mieć ciastko. To niemożliwe.

 

 

 

Flag Counter