15 WRZEŚNIA

CZWARTEK, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

EWANGELIA - J 19, 25-27 (Maryja pod krzyżem Jezusa)

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn
Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

MEDYTACJA

Jezus to znak sprzeciwu, co warunkuje głęboką zmianę życia i myślenia.
Jednak wielu ludzi woli tkwić w spokoju, bez podejmowania wysiłku...
Jezus chce dla ciebie zmiany życia na lepsze, ale najpierw ty musisz tego zapragnąć...

Chrześcijaństwo nie jest religią grzecznych ludzi, którzy zgadzają się na wszystko i tylko mówią "tak".
Pójście za Jezusem i przyjęcie całym sercem Jego nauki, wymaga pewnego radykalizmu.
Często oznacza to pójście pod prąd wobec opinii większości, a to może prowadzić do ryzyka odrzucenia...

Jezus jest światłem, które świeci dla każdego.
Każdy jest przez Boga ukochany z jego własną historią, bez względu na to, jaka ona jest.
Jezus nie odrzuca nikogo i nie rozlicza.
Jego przyjście jest spełnieniem Bożych obietnic i źródłem radości...

Jezus, gdy umierał, pamiętał o testamencie z krzyża i dał ludziom swoją Matkę, a po wniebowstąpieniu dał Ducha
Świętego, aby prowadzić wspólnotę zwaną Kościołem...

Jezus jest przeznaczony na upadek i na powstanie wielu, ponieważ stosunek człowieka do Jego nauki
odzwierciedla to, co dzieje się we wnętrzu tego człowieka...
Jezus proponuje drogę, która odpowiada każdemu człowiekowi dobrej woli.
Jeśli ktoś odrzuca naukę Jezusa, to albo nie poznał jej dobrze, albo nie ma dobrej woli...

Krzyż niesiony przez Jezusa i współniesiony przez Maryję, pokazuje ile jeszcze jest złej woli w ludziach...
Dla Jezusa i Maryi krzyż okazał się jednak słodki, bo przyczynił się do wewnętrznej przemiany wielu ludzi...

Chociaż odtrącenie Syna Bożego przez ludzi tak strasznie rani serce Matki Bożej, to jest to ból prawdziwej miłości,
co przemienia się w błogosławieństwo...

Maryja, gdy stała pod krzyżem swego Syna, cierpiała i żegnała się z Nim, ale jednocześnie otrzymała od Niego
zadanie: jesteś potrzebna i nadal bądź Matką...
Matka dla Niego...
Matka dla tych, których tam nie było...
Matka dla tych, którzy będą wierzyć w Niego...

Ona niosła w sobie ból, ale i nadzieję, że to cierpienie ma sens.
Bo czas radości dopiero miał nadejść...

Maryja nadal jest wierna Jezusowi, ostrzega ludzkość i wstawia się za ludźmi...

Gdy spoglądasz na Maryję - ucz się od Niej przylgnięcia do Jezusa.
Maryja jest ze swoim Synem zawsze, jeśli nie ciałem, to sercem.
Ta wytrwała obecność jest Jej modlitwą, więzią z Bogiem, prawdziwą modlitwą jezusową...

Gdy spoglądasz na Maryję - ucz się od Niej wytrwałości.
A Ona dla ciebie niech uprosi u Syna dar modlitwy nieustannej...

Krzyż ma cię podnieść, a więc spowodować twoje powstanie z martwych...

SUMMA SUMMARUM

Jezus to znak sprzeciwu, co warunkuje głęboką zmianę życia i myślenia.

Jezus chce dla ciebie zmiany życia na lepsze, ale najpierw ty musisz tego zapragnąć.

Chrześcijaństwo nie jest religią grzecznych ludzi, którzy zgadzają się na wszystko i tylko mówią "tak".

Pójście za Jezusem i przyjęcie całym sercem Jego nauki, wymaga radykalizmu.

Pójście za Nim często oznacza drogę pod prąd wobec opinii większości, a to może prowadzić do odrzucenia.

Jezus jest światłem, które świeci dla każdego.

Jezus proponuje drogę, która odpowiada człowiekowi dobrej woli. Gdy ktoś odrzuca Jego naukę, to nie poznał jej dobrze lub nie ma dobrej woli.

Krzyż niesiony przez Jezusa i współniesiony przez Maryję, pokazuje ile jeszcze jest złej woli w ludziach.

Krzyż ma cię podnieść, a więc spowodować twoje powstanie z martwych.

Jesteś potrzebna i nadal bądź Matką... Matka dla Niego. Matka dla tych, których tam nie było. Matka dla tych,
którzy będą wierzyć w Niego.

Gdy spoglądasz na Maryję - ucz się od Niej przylgnięcia do Jezusa.

Gdy spoglądasz na Maryję - ucz się od Niej wytrwałości.

 

 

Flag Counter