14 WRZEŚNIA

ŚRODA, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

EWANGELIA - J 3, 13-17 (Krzyż narzędziem zbawienia)

Jezus powiedział do Nikodema:
«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego
wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony».

MEDYTACJA

Spójrz na krzyż...
Zastanów się, czym on jest dla ciebie?...

Wąż na palu, który został wywyższony przez Boga, stał się ratunkiem dla tych, którzy od ukąszenia jadowitych
węży mogli umrzeć.
Dlaczego Bóg po prostu nie zabił węży?
Może chciał nauczyć lud wybrany zaufania albo posłuszeństwa?
Bo jak inaczej nauczyć się prawdziwie wierzyć, jeżeli wiara nie będzie poddawana próbie?...

Szukaj ratunku w krzyżu Jezusa.
Przecież ten symbol wiary kieruje myśli wprost do Boga, który może wybawić z każdego niebezpieczeństwa...

Jezus nie przyszedł by potępiać, ale by zbawiać.
Nie potępia tych, którzy czynią zło, ale złe czyny gani.

Bóg chce zbawić ludzi.
W swojej miłości do nich przyzwala na zło, gdyż dał wolną wolę, ale nie po to, by ją ograniczać...

Na krzyżu dokonało się uzdrowienie ludzkości zawarte w zbawieniu.
Jest to ofiara, która pokonuje wyrzucenie z Raju...

Św. Tomasz z Akwinu podaje wskazówki, co kryje się w spojrzeniu na krzyż.
"Szukasz cierpliwości? Największą znajdziesz na krzyżu (...)
Szukasz przykładu pokory? Popatrz na Ukrzyżowanego (...)
Szukasz przykładu posłuszeństwa? Naśladuj Tego, który stał się posłuszny Ojcu aż do śmierci (...)
Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, to jest Adama, wszyscy stali się grzesznikami, przez posłuszeństwo
jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
Szukasz przykładu wzgardzenia rzeczami świata? Idź za Tym, który jest Królem królów i Panem panujących"
...

Krzyż to powołanie do zbawienia, ale także codzienne Boże wymagania, które wynikają z miłości...

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego jest pamiątką odnalezienia przez matkę cesarza Konstantyna Wielkiego,
św. Helenę, relikwii Krzyża w Jerozolimie.
Zagadkowo brzmiące słowo „podwyższenie” oznacza przeniesienie z ziemi na ołtarz i przeznaczenie do kultu.
"Podwyższenie" oznacza również przeniesienie szczątków błogosławionego lub świętego z grobu na cmentarzu do
kościoła w celu oddawania mu kultu...

Chociaż mamy tutaj do czynienia z legendą, bo najprawdopodobniej Krzyż zaczął być czczony w Jerozolimie dopiero
w drugiej połowie IV wieku, a zatem po śmierci Heleny i Konstantyna, to jednak dzisiejsze święto wymaga
szczególnej uwagi...

Bóg daje zbawienie w miejscu słabości ludzkiej.
Bóg przychodzi tam, gdzie człowiek jest słaby.
Krzyż oznacza, że Boża wola zbawienia jest tak wielka, że nic z nas nie ginie, żadna nasza rana, ale wszystko,
dzięki miłości i wierności wobec Boga i Jego Kościoła, może być przemienione w znak chwały.
Całe chrześcijaństwo jest zbudowane na tej właśnie myśli, która wypływa z Ofiary Chrystusa.
Nie chodzi tutaj o mówienie, że nie ma grzechu, albo że jeśli coś czyni się z miłością, to przestaje być to grzeszne.
Chodzi tu raczej o dostrzeżenie tego, że Bóg tak bardzo nas kocha, że chce nas zbawić całych, bez odcinania
kawałków naszej osoby...

Dlaczego Jezus nazywa swoją śmierć na krzyżu wywyższeniem?
Dlatego, że największym wywyższeniem człowieka jest Miłość.
A krzyż Jezusa jest wielkim wyznaniem Jego Miłości do nas...

Jeśli chcesz być wywyższony, ucz się Miłości.
Ona nie daje sławy, pieniędzy i władzy.
Daje jednak prawdziwą wielkość.
Daje wręcz boskość, bo czyni cię bardzo konkretnie uczestnikiem Bożego życia...

Wystarczą nadzieja i zaufanie, a śmierć zamieni się w życie. Tym razem wieczne...

Czy zechcesz zatem i ty wstąpić na krzyż, aby zło w tobie obumarło, a rozkwitła miłość?...

W krzyżu jest moc, a więc jest czczony przez chrześcijan...
Także i ty dzisiaj ucałuj Krzyż i wyznaj wraz z Kościołem: Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, bo
przez Krzyż swój odkupiłeś świat
...

"Ty [Boże] postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego * na drzewie Krzyża. * Na drzewie rajskim śmierć
wzięła początek, * na drzewie Krzyża powstało nowe życie, * a szatan, który na drzewie zwyciężył, * na drzewie
również został pokonany, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa"
(Prefacja, fragment)...

Proś Ducha Świętego, by pomagał ci stać pod sztandarem krzyża i Jezusa, abyś potrafił być Bogu
wierny...

SUMMA SUMMARUM

Nie sposób nauczyć się prawdziwie wierzyć, jeżeli wiara nie będzie poddawana próbie.

Szukaj ratunku w krzyżu Jezusa. Krzyż kieruje myśli wprost do Boga, a On może wybawić z każdego niebezpieczeństwa.

Jezus nie przyszedł by potępiać, ale by zbawiać.

On nie potępia tych, którzy czynią zło, ale potępia złe czyny.

"Szukasz cierpliwości? Największą znajdziesz na krzyżu" (Św. Tomasz z Akwinu).

"Szukasz przykładu pokory? Popatrz na Ukrzyżowanego" (Św. Tomasz z Akwinu).

"Szukasz przykładu posłuszeństwa? Naśladuj Tego, który stał się posłuszny Ojcu aż do śmierci" (Św. Tomasz z Akwinu).

"Szukasz przykładu wzgardzenia rzeczami świata? Idź za Tym, który jest Królem królów i Panem panujących" (Św. Tomasz z Akwinu).

"Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, to jest Adama, wszyscy stali się grzesznikami" (Św. Tomasz z Akwinu).

"Przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi" (Św. Tomasz z Akwinu).

Krzyż to powołanie do zbawienia, ale także codzienne Boże wymagania, które wynikają z miłości.

Bóg przychodzi tam, gdzie człowiek jest słaby.

Krzyż oznacza, że Boża wola zbawienia jest tak wielka, że nic z nas nie ginie, a wszystko może być przemienione w znak chwały.

Nie mów, że nie ma grzechu, albo, że jeśli coś czyni się z miłością, to przestaje to być grzeszne.

Największym wywyższeniem człowieka jest Miłość.

Krzyż Jezusa jest wielkim wyznaniem Jego Miłości do ludzi.

Jeśli chcesz być wywyższony - ucz się Miłości.

Wystarczą nadzieja i zaufanie, a śmierć zamieni się w życie. Tym razem wieczne.

 

 

Flag Counter