23 SIERPNIA

WTOREK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy

EWANGELIA - Mt 23, 23-26 (Biada obłudnikom)

Jezus przemówił tymi słowami:
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz
pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego
nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy,
a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby
i zewnętrzna jego strona stała się czysta”.

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus potępia nauczycieli pisma i faryzeuszy, którzy skoncentrowali się na tym, co dla
Boga nie ma większego znaczenia.
Zapomnieli natomiast o tym, co jest dla Boga najważniejsze, czyli o wierze i miłosierdziu, a bez tych darów
zbawienie jest niemożliwe...

Jezus nawiązuje do małostkowości i zbytniego przywiązania faryzeuszy do rzeczy nieistotnych, które, tak
naprawdę, nie mają większego wpływu na ich wiarę.
Świadczą jedynie o szukaniu przez nich własnej chwały i chęci przypodobania się innym...

W słowach Ewangelii jest mowa o oczyszczeniu wnętrza kielicha, czyli oczyszczeniu swojego serca z obłudy
i faryzeizmu.
Serce jest centrum, z którego pochodzą wszelkie dobre myśli i działania.
Jest to zaproszenie do odnowienia swojego wnętrza i relacji z Bogiem...

"Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta" (Mt 23, 26b)...
Łatwo jest tworzyć pozory sprawiedliwości i pobożności, osądzać i krytykować innych.
A Jezus wielokrotnie przypomina, że proces nawrócenia, czyli przemiany życia, należy rozpocząć od siebie...

To relatywnie rzadkie zestawienie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara...
Jezus stwierdza, że są to fundamenty życia we wspólnocie z Bogiem...
Sprawiedliwość i miłosierdzie odnoszą się najpierw do twoich relacji z innymi ludźmi.
A na tej podstawie, według nauki dogmatycznej Kościoła katolickiego, można budować dalej, czyli prawdziwą wiarę...
Zatem, żadnego z tych trzech elementów nie powinno w twoim życiu zabraknąć...

Można być religijnym, a jednocześnie niewierzącym...
Faryzeusze byli bardzo religijni i wypełniali dokładnie wszystko, co nakazywała religia żydowska.
Nie korelowało to jednak z miłością i wiarą...

To zagrożenie dotyczy również ciebie.
Wiara, owszem, wyraża się religijnością, ale łatwo jest zapomnieć o wierze, gdy jest się religijnym, bo religijność
jest łatwiejsza od wiary.
Wiara zakłada wewnętrzną przemianę w Miłość, a religijność ma w tym pomóc.
Jeśli nie pomaga, to nie ma żadnej wartości...

W filozofii życia chrześcijańskiego chodzi o to, by równocześnie być kubkiem i napojem.
Najlepiej - Wodą Żywą.
Lekko posoloną, która odbija promienie Słońca na swej powierzchni.
I nie przejmuj się - o znak jakości tej Wody zatroszczy się On...

Co wymaga w tobie oczyszczenia?...
Co najbardziej przeszkadza ci otworzyć się na Jezusa?...

Proś Jezusa, by wstrząsnął tobą, abyś skruchą i pokutą mógł oczyścić swoje wnętrze...

SUMMA SUMMARUM

Dla Boga najważniejsze są sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara. Bez tych darów zbawienie jest niemożliwe.

Łatwo jest tworzyć pozory sprawiedliwości, miłosierdzia i pobożności, osądzać i krytykować innych.

Jezus wielokrotnie przypomina, że proces nawrócenia, czyli przemiany życia, należy rozpocząć od siebie.

Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara to fundamenty życia we wspólnocie z Bogiem.

Wiara wyraża się religijnością, ale łatwo jest zapomnieć o wierze, gdy jest się religijnym, bo religijność
jest łatwiejsza od wiary.

Wiara zakłada wewnętrzną przemianę w Miłość, a religijność ma w tym pomóc.

Można, niestety, być religijnym, a jednocześnie niewierzącym.

W filozofii życia chrześcijańskiego chodzi o to, by równocześnie być kubkiem i napojem.

Najlepiej być Wodą Żywą. I nie przejmować się, bo o znak jakości tej Wody zatroszczy się On.

 

 

Flag Counter