19 SIERPNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Jana Eudesa, prezbitera

EWANGELIA - Mt 22, 34-40 (Największe przykazanie)

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony
w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim
umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

MEDYTACJA

Bóg przez cały czas jest obecny w twoim życiu...
Poproś Ducha Świętego o otwartość na Jego obecność i na Jego Słowo...

Przykazanie miłości byłoby niewykonalne, gdyby nie to, że Bóg pierwszy umiłował człowieka.
To On jest źródłem miłości i On do niej uzdalnia.
Miłość Boga to łaska, która wymaga jedynie twojego oddania i wierności...

Miłość do Boga rodzi miłość do człowieka.
Serce, które kocha Boga, nie może nie kochać ludzi...

Bóg zna twoje serce, wszystkie twoje myśli i pragnienia.
Dając ci przykazanie miłości, wskazał kierunek, który jest dla ciebie najlepszy,
prowadzi cię do komunii z Bogiem i ludźmi, do szczęścia i do zbawienia...

Choć Jezus przedstawia przykazanie miłości Boga i bliźniego jako dwa przykazania, to stanowią one jedną całość.
Nie można miłować Boga, gdy nie miłuje się bliźniego.
Nie można oddawać Mu czci bez uczynków miłości wobec tych, których spotykasz.
Bo "pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni (...) z miłości" (św. Jan od Krzyża)...

W Starym Testamencie jest kilkaset przykazań.
Które z nich jest najważniejsze?
Jezus wybrał dwa przykazania.
Jednak dając Nowy Testament, oba te przykazania zredukował do jednego: "Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem" (J 15, 12)...
Boga i siebie nawzajem powinniśmy miłować taką Miłością, jaką Jezus umiłował nas.
To jedno przykazanie jest jedyne.
Inne są właściwie niepotrzebne, bo w nim wszystko się zawiera, gdyż Miłość wyznacza wszelkie dobre postępowanie...

Jezus na pytanie faryzeuszów: które przykazanie w Prawie jest największe, odpowiada, że przykazanie miłości, najpierw Boga, a potem bliźniego...

Czy miłość Boga i bliźniego jest w twoim życiu tak ważna, że stanowczo wskazałabyś na to przykazanie?...
Jeżeli tak, to jakie ma ono przełożenie na twoje codzienne wybory?...
By być wiarygodnym, trzeba postępować zgodnie ze swoimi deklaracjami.
Po odpowiedzi Jezusa, już nikt nie podjął z Nim polemiki, bo swoją odpowiedź potwierdzał życiem...

Jak wygląda twoja wierność Bogu w ciągu całego dnia?...
Jak często wracasz do Niego myślami i szukasz Jego obecności?...

Jaka jest twoja miłość do bliźnich?...
Czy starasz się służyć Bogu, dostrzegając Go w każdym napotkanym człowieku?...

Zastanów się, jaki krok możesz dzisiaj uczynić, aby pójść nieco dalej Jego drogą...

Zastanów się nad tym, co dla ciebie trudne, ale też nad tym, co niesie nadzieję i radość...

Proś Ducha Świętego o potrzebną ci dzisiaj łaskę...

SUMMA SUMMARUM

Przykazanie miłości byłoby niewykonalne, gdyby nie to, że Bóg pierwszy umiłował człowieka.

Bóg jest źródłem miłości i On do niej uzdalnia.

Miłość Boga to łaska, która wymaga jedynie naszego oddania i wierności.

Miłość do Boga rodzi miłość do człowieka. Nie można miłować Boga, gdy nie miłuje się bliźniego.

Miłość bliźniego jest związana z miłowaniem siebie.

Możesz Go naśladować, jedynie kochając. W przeciwnym razie przykazanie miłości cię przerośnie.

Pod "wieczór naszego życia będziemy sądzeni (...) z miłości" (św. Jan od Krzyża).

"Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem" (J 15, 12). To jedno przykazanie jest jedyne, bo liczy się tylko Miłość.

Miłość wyznacza wszelkie dobre postępowanie.

Po odpowiedzi Jezusa, nikt nie podjął z Nim polemiki, bo swoją odpowiedź potwierdzał życiem.


 

Flag Counter