16 SIERPNIA

WTOREK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, króla

EWANGELIA - Mt 19, 23-30 (Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa
niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść
do królestwa niebieskiego».
Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: «Któż więc może się zbawić?»
Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».
Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»
Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie
chwały, wy, którzyście poszli za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach sądząc dwanaście pokoleń
Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle
otrzyma i życie wieczne odziedziczy.
Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.»

MEDYTACJA

Czy słyszysz, jak Jezus woła dzisiaj do ciebie?...
Jak zachęca cię do pójścia Jego drogą?...

Gdy słucha się słów Jezusa o przechodzeniu wielbłąda przez ucho igielne, wydaje się, że zbawienie, myśląc po
ludzku, jest niemożliwe.
Nawet uczniowie zaczęli powątpiewać w możliwość jego osiągnięcia.
Jezus ich pociesza i uświadamia, że zbawienie nie jest sprawą wyłącznie ludzką, bo u Boga wszystko jest
możliwe...
Przez swoje porównanie Jezus chce pokazać, że ludziom zaślepionym bogactwem trudniej będzie wejść do nieba...

Co to znaczy: opuścić wszystko?
Nie chodzi tu jedynie o sprawy materialne.
O wiele trudniej zostawić własną wolę, swoje przekonania, swój upór, swoje urazy i swoje nierealne pragnienia…
To też masz zostawić, abyś mógł pójść za Jezusem, jak prawdziwie wolny człowiek...

Czy to znaczy, że tylko ci, którzy opuszczają wszystko, nawet najbliższych, dostąpią zbawienia?
Otóż uświęcić się może każdy, nawet bogaty, tak, jak i potępić może się każdy, także biedny.
To zależy od tego, jaki wybiorą cel dla swojego życia.
Wszystko, nie tylko bogactwo, co człowiekowi zasłania Boga, staje się przeszkodą na drodze ku zbawieniu...

Jezus używa takiego porównania, by podkreślić, że Bóg ma moc czynienia rzeczy, które dla człowieka są
niemożliwe.
Dlatego bez względu na to, jakich dokonujesz w życiu wyborów, jeśli tylko nie stracisz Go z oczu, jeśli On będzie
dla ciebie najważniejszy, to żadne ucho igielne nie będzie stanowiło dla ciebie problemu, by się przez nie
przedostać na drugą stronę...

Czy możliwe jest, aby zawsze postępować zgodnie z przykazaniami i wolą Boga?
Z własnego doświadczenia wiesz, że nie...
Dostrzegli to również uczniowie Jezusa...
Chociaż czasami przychodzi pokusa, aby uważać siebie za osobę idealną.
Odrzuca się wówczas pokorę i popada w pychę...

Jezus jednoznacznie wskazuje, że to Bóg daje zbawienie.
Od ludzi wymaga pokory i zaufania...
Pokora jest także potrzebna przy każdym upadku.
Łatwo jest się obwiniać, że znowu coś ci nie wyszło...
Naucz się wyciągać rękę do Jezusa i prosić o pomoc...

Czy twoje uczynki mają jakiekolwiek znaczenie?
Odpowiedź dana Piotrowi upewnia, że tak.
Każdy twój uczynek jest odpowiedzią na nauczanie Jezusa.
Możesz je odrzucić albo przyjąć, możesz pójść za Jezusem albo Go odepchnąć.
Dlatego ważne jest, byś nauczył się prosić Boga o pomoc, zwłaszcza wówczas, gdy zgrzeszysz...

Bogactwo materialne nie jest z natury niczym złym.
Problem tkwi jednak w tym, że wielu ludzi zadowala się całkowicie takim bogactwem i nie dąży do bogactwa
ważniejszego, którym jest Miłość.
Mając dużo pieniędzy, łatwo jest poczuć się "kimś", także kimś wspaniałomyślnym, łatwo jest obdarowywać
innych, bo to wtedy właściwie nic nie kosztuje.
Tymczasem prawdziwą wartość ma tylko to, co cię dużo kosztuje.
Nie ma bowiem miłości, która mało kosztuje...

Świadomie nie wybieraj życia, które mało kosztuje, bo przez to możesz stać się bardzo biedny.
Biedny duchowo...

Proś Ducha Świętego, by pomagał ci w pozytywnym odpowiadaniu na wołanie Jezusa i w jak najlepszym
odczytywaniu woli Boga...

SUMMA SUMMARUM

Zbawienie nie jest sprawą wyłącznie ludzką, bo u Boga wszystko jest możliwe.

Uświęcić się może każdy, nawet bogaty, tak, jak i potępić może się każdy, także biedny. To zależy od tego, jaki jest ich cel życia.

Wszystko, nie tylko bogactwo, co człowiekowi zasłania Boga, staje się przeszkodą na drodze ku zbawieniu.

Bez względu na twoje życiowe wybory, jeśli tylko nie stracisz Go z oczu, to żadne ucho igielne nie zatrzyma cię, by przejść na drugą stronę.

Bóg wymaga pokory i zaufania.

Każdy uczynek jest odpowiedzią na nauczanie Jezusa.

Nie ma miłości, która mało kosztuje, bo prawdziwą wartość ma tylko to, co cię dużo kosztuje.

Nie wybieraj życia, które mało kosztuje, bo przez to możesz stać się bardzo biedny. Biedny duchowo.

Bogactwo nie może oznaczać pokładania ufności w dostatku.

Człowiek bogaty, to ten, który nie potrafi zdjąć z siebie bagażu, czyli stracić tego, co posiada.

Bogaty jest nie ten, kto wiele posiada, ale ten, kto wiele daje.

Im więcej dajesz – tym więcej masz.

W co dzisiaj inwestujesz: by więcej mieć, czy bardziej być? Co weźmiesz na drugą stronę życia? Bo On będzie pytał o miłość i miłosierdzie...

 

 

Flag Counter