15 SIERPNIA

PONIEDZIAŁEK, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

EWANGELIA - Łk 1, 39-56 (Bóg wywyższa pokornych)

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do
domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka
mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się
z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od
Pana».
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

MEDYTACJA

Maryja idzie do swojej krewnej, Elżbiety.
Chce podzielić się z nią radością Dobrej Nowiny.
Idzie z pośpiechem, mimo trudnej i długiej drogi...
Dochodzi do spotkania dwóch niezwykłych kobiet, które pozwoliły prowadzić się Duchowi Świętemu w swoim
życiu...
Obie odpowiadają Bogu „tak”.
W ludzkiej perspektywie - samotne, ale w Boskiej - błogosławione, czyli szczęśliwe.
Rozumieją się bez słów, nie rozpamiętują, nie narzekają, trwają w oczekiwaniu na nowe życie, które się w nich
rozwija...

Zauważ pragnienie Maryi i zastanów się, co mogła czuć...
Zobacz, że owocem zwiastowania jest apostolskie pragnienie podzielenia się dobrą nowiną, zaniesienia innym
Boga...

Po pozdrowieniu Maryi, pod natchnieniem Ducha Świętego w słowach „Matka mojego Pana przychodzi do mnie”,
Elżbieta wypowiedziała pierwsze proroctwo Nowego Testamentu, a zarazem dała świadectwo postawy czci wobec
Maryi, która przez wiarę rodzi światu Boga i która staje się najpełniejszym obrazem Kościoła, a zarazem
mistrzynią drogi chrześcijańskiej...

Przypomnij sobie Magnificat – słowa radości i dziękczynienia Maryi...
Ta wdzięczność jest odpowiedzią na wielkie rzeczy, które Bóg uczynił Jej i całemu światu.
Zobacz, jak wypełnia się w tej radości cała nadzieja Izraela, ale też jak bardzo osobistą i głęboką relację miała
Maryja z działającym i miłosiernym Bogiem, który lituje się nad ubogimi...

Bóg nie zamierza tylko na sobie pokazywać kim jesteśmy i jakie jest nasze przeznaczenie.
Pokazuje to również na przykładzie swojej Matki - Maryi...

W Jej życiu realizują się wszystkie Boże zamiary względem każdego człowieka.
Jeżeli czujesz się niedowartościowaniy, albo zapomniany przez Boga, spójrz na Maryję...

To nic, że na razie nie jesteś jeszcze taki święty jak Ona.
Wszystko przed tobą.
Cierpliwość i wyrozumiałość wobec siebie, a przede wszystkim współpraca z Bogiem, doprowadzą cię do Nieba,
czyli tam, gdzie już jest Maryja...

Czy potrafisz dostrzec wielkie rzeczy, które uczynił ci Bóg?...
Czy potrafisz być wdzięczny?...

Porozmawiaj z Maryją i powierz jej swoje życie i swoją wiarę, aby Ona była twoją przewodniczką życia
chrześcijańskiego...

SUMMA SUMMARUM

Maryja i Elżbieta odpowiadają Bogu „tak”. W ludzkiej perspektywie - samotne, ale w Boskiej - błogosławione, czyli szczęśliwe.

Owocem zwiastowania jest apostolskie pragnienie podzielenia się Dobrą Nowiną, zaniesienia innym
Boga...

W życiu Maryi realizują się wszystkie Boże zamiary względem każdego człowieka.

Nie mierz Bożych obietnic według ludzkich kryteriów.

Nie próbuj wkładać dzieł Bożych w ludzkie ramy i możliwości.

Miej odwagę odłożyć swoje kalkulacje i rodzące się wątpliwości.

Nie lękaj się mówić Bogu o tym, co dla ciebie jest trudne, ale ostatnie słowo zostaw Jemu.

 

 

Flag Counter