12 SIERPNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

EWANGELIA - Mt 19, 3-12 (Nierozerwalność małżeństwa)

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę
z jakiegokolwiek powodu?”
On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł:
«Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są
dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.
Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?”
Odpowiedział im: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od
początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną,
popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”.
Rzekli Mu uczniowie: „Jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić”.
Lecz On im odpowiedział: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do
małżeństwa, którzy z łona matki tak się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili;
a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni.
Kto może pojąć, niech pojmuje”.

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o nierozerwalności małżeństwa.
Z powodu rozstań cierpią nie tylko ludzie, ale także Bóg, który powołał ich do życia we wspólnocie...

Zwróć uwagę na to, jaką Bożą wizję małżeństwa przedstawia Jezus...

Związek małżeński jest nierozerwalny...
Wyobraź sobie cierpienie żony, którą mąż opuścił, albo męża, którego żona zabrała dziecko i pozostawiła
samotnego...
Albo dzieci, które cierpią, gdy rodzice się kłócą...
Pomyśl również o tym, jak cierpi Bóg, który powołał ludzi do miłości i do rodziny, a ten dar został przez wiele osób
odrzucony i podeptany...

Każdy czyn jest poprzedzony przez słowo i myśl...
Jeżeli w twoim sercu będą dominowały nienawiść, zazdrość i grzech, to stanie się to pożywką do jeszcze
większego grzechu...
Radzenie sobie z małymi trudnościami jest prognozą radzenia sobie z trudnościami i niepowodzeniami naprawdę
ważnymi...

Często jesteś otoczony rozbitymi rodzinami...
Co mogłeś zrobić i czego nie zrobiłeś?...
Jako mąż, żona, córka lub syn, jako bliski albo jako przyjaciel...
Pamiętaj, że Bóg zachęca cię do czynów, tak samo jak do modlitwy.
Proście, a otrzymacie...
Szukajcie, a znajdziecie...

Bóg daje powołanie do małżeństwa.
Człowiek swoim grzechem je niszczy.
Jednak Pan jest mocniejszy...

Wydaje ci się, że niemożliwe jest pojednanie w rozbitych rodzinach.
Jednak, co nie jest możliwe dla człowieka, jest możliwe dla Boga...

Małżeństwo, to dar udziału w dziele stwórczym Boga.
To udział w udzielaniu drugiemu tej miłości, którą sami doświadczamy od Niego.
To dar miłości ludzkiej pomiędzy mężczyzną a kobietą, podniesiony do godności sakramentu, bo jest uświęcone
obecnością Boga...

Wierność ciągle jest dosyć rzadkim zjawiskiem...
A szkoda, bo jest ona czymś niezbędnym dla normalnego rozwoju człowieka...

Rozwijasz się, gdy żyjesz w klimacie wierności i gdy sam wierności dochowujesz.
Rezygnacja z wierności oznacza rezygnację z rozwoju...

To prawda, nikt nie jest całkowicie wierny i ciągle uczymy się tego, ale warto w tej nauce nie ustawać...

Wierność wymaga siły i są do niej bardziej zdolni ci, którzy czują się kochani.
Dlatego powinieneś przede wszystkim w Bogu szukać sił do bycia wiernym i brać od Niego Miłość, która będzie
źródłem twojej wierności innym...

Podziękuj Bogu za wszystkich w twoim życiu, którzy trwają w łasce sakramentu małżeństwa...
I pomódl się za tych, którzy przeżywają trudności i kryzysy...

Dobry Boże, uzdrów nasze rodziny i nasze relacje, uzdrów to, co człowiek rozerwał grzechem...
Daj pojednanie przez Chrystusa Jezusa, Pana naszego...

SUMMA SUMMARUM

Związek małżeński jest nierozerwalny. Bóg powołał ludzi do miłości i do rodziny, a ten dar został przez wiele osób odrzucony i podeptany.

Czyny są poprzedzone przez słowo i myśl. Jeżeli w sercu będą dominować nienawiść, zazdrość i grzech, to stanie się to pożywką do grzechu.

Bóg zachęca do czynów, tak samo jak do modlitwy. Proście, a otrzymacie... Szukajcie, a znajdziecie...

Wierność to niezbędny warunek dla normalnego rozwoju człowieka.

Rozwijasz się, kiedy żyjesz w atmosferze wierności i gdy wierności dochowujesz.

Rezygnacja z wierności to rezygnacja z rozwoju.

Wierność wymaga siły i są do niej bardziej zdolni ci, którzy są kochani.

W Bogu należy szukać sił do bycia wiernym i brać od Niego Miłość, która będzie źródłem wierności innym.

 

 

Flag Counter