11 SIERPNIA

CZWARTEK, Wspomnienie św. Klary, dziewicy

EWANGELIA - Mt 18, 21-19, 1 (Przypowieść o niemiłosiernym słudze)

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy
aż siedem razy?”
Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się
rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego
ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa
upadł przed nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym
sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów. Chwycił go i zaczął
dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!» Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwość nade mną,
a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie
prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?»
I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.
Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

MEDYTACJA

Wiesz, że przyjdzie taki czas, kiedy będziesz musiał rozliczyć się ze swojego życia...
Każdego dnia jesteś bliżej poznania prawdy o sobie i Stwórcy.
Już dzisiaj przygotuj swoje serce do tego najważniejszego wydarzenia...

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o królu okazującym swoją łaskawość osobie, która zaciągnęła wielki dług.
Ten dług jest nie do spłacenia...

Jezus objawia w przypowieści, jaki jest Ojciec Niebieski i jak traktuje tych, którzy względem Niego zawinili.
Jednak aby doświadczyć tego osobiście, musisz tak jak sługa upaść na twarz i prosić, by Pan okazał łaskę...

Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością...
Dzisiaj Bóg naucza właśnie takiej miłości i tego, byś odpuszczał wszystko, czym inni zawinili względem ciebie.
Twoje przebaczenie powinno dokonywać się z serca.
Ma być najszczerszym i najgłębszym przebaczeniem...

Bóg zaprasza cię, abyś przyjrzał się, jak to wygląda w twoim życiu...

Przebaczenie jest czasami bardzo trudne, ale nie jest niemożliwe...

Przebaczenie otwiera cię na drugiego człowieka, ale też na nowe wydarzenia.
Jest odpowiedzią na Słowo Jezusa, abyśmy się wzajemnie miłowali...

Przebaczenie otwiera nową drogę w życiu, tak jak było w przypadku Piotra, który zaparł się Mistrza.
Bo Bóg zawsze daje człowiekowi drugą szansę...

Ludzki dług, który był nie do spłacenia, został odkupiony przez Krzyż Chrystusa.
To przez Niego i w Nim jest nasza siła i moc do przebaczania sobie nawzajem...
Proś dzisiaj Jezusa, aby uzdalniał cię właśnie do takiej miłości...

Jezus stwierdza jednoznacznie: przebaczając innym, wyświadczamy sobie wielkie dobrodziejstwo, a kto nie
przebacza, ten niszczy siebie.
Przebaczając rośniemy jako ludzie.
Nie przebaczając - degradujemy się.
Miłość bowiem mierzy się głównie umiejętnością przebaczania, a kto nie ma Miłości, jest nikim
(por. 1 Kor 13, 1nn)...

Jeżeli ktoś cię skrzywdził, to masz powód do smutku, ale jednocześnie roztaczają się wtedy przed tobą nowe
możliwości: możesz przebaczyć, czyli zrealizować swoją Miłość.
A prawdziwa Miłość ma to do siebie, że czuje się niespełniona dopóty, dopóki się nie zrealizuje...

Obowiązek wybaczania bywa różnie rozumiany...
Odpowiadając Piotrowi, Jezus stwierdza, że powinien wybaczać nie aż siedem razy, lecz siedemdziesiąt siedem
razy, czyli zawsze.
Nie istotna jest jednak liczba przebaczeń, ale sens przebaczenia...

Przebaczenie nie jest łatwe i nie może być udzielane automatycznie, bez jakiegokolwiek zaangażowania
emocjonalnego i odpowiedzialności za słowa...

Przebaczenie nie jest tożsame ze słowem „przebaczam”.
Wymaga kilku warunków wstępnych.
I nie chodzi tylko o zgodne ze wskazaniami Chrystusa nastawienie osoby, która ma przebaczyć.
Prawdziwe przebaczenie wymaga również skruchy, żalu i postanowienia poprawy tego, któremu się wybacza...

"...i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom..."
Czy stać cię na odwagę, by przebaczyć drugiemu, który Cię skrzywdził?...

SUMMA SUMMARUM

Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością.

Przebaczenie otwiera nas na drugiego człowieka i nową drogę w naszym życiu.

Bóg zawsze daje człowiekowi drugą szansę.

Kto przebacza innym, wyświadcza sobie wielkie dobro, a kto nie przebacza, ten siebie niszczy.

Kto przebacza - rośnie jako człowiek. Kto nie przebacza - degraduje się.

Miłość mierzy się głównie umiejętnością przebaczania.

Kto nie ma Miłości, jest nikim.

Prawdziwa Miłość ma to do siebie, że czuje się niespełniona dopóty, dopóki się nie zrealizuje.

Prawdziwe przebaczenie wymaga również skruchy, żalu i postanowienia poprawy tego, któremu się wybacza.

 

 

Flag Counter