10 SIERPNIA

ŚRODA, Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

EWANGELIA - J 12, 24-26 (Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko
samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego
życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy,
uczci go mój Ojciec.

MEDYTACJA

Tekst dzisiejszej Ewangelii to wezwanie do służby...

Zastanów się do jakiej służby został powołany Chrystus i jakie spotykały go przeszkody w realizowaniu misji?...
Wyobraź sobie te sytuacje, w których był niezrozumiany i wyśmiany, w których doświadczał agresji ze strony
ludzi...

Jezus, podobnie jak ziarno z Ewangelii, przyszedł na ziemię, aby obumrzeć i przynieść obfity owoc.
Tym samym pokazał, że trudy i cierpienia, z którymi się zmagał, doprowadziły Go do wypełnienia woli Ojca...

Aby właściwie służyć Bogu, należy podjąć odpowiednie działania.
By zrozumieć do czego powołuje cię Chrystus, powinieneś przebywać tam, gdzie On.
W relacji z Nim wsłuchiwać się w Jego polecenia...

Ziarno, które wpada do ziemi obumiera po to, aby dać życie nowej roślinie...
Obumiera, bo ma już w sobie życie i ma swój świat.
Nie jest martwe...

Chrystus przekonuje, że życie na tym świecie niewiele jest warte, jeśli nie zbliża do wieczności.
Twoja ojczyzna jest w niebie.
Chrześcijanin jest powołany do wieczności.
Przepustka do niej to miłość Boga, a nie miłość tego świata...

Czy wiesz, że ty jesteś tym ziarnem, o którym mówi Jezus?
Twoje życie ma możliwość przyniesienia czegoś więcej.
Twoje życie może przynieść zmianę...
Ale jest to ryzyko, bo trzeba wyjść naprzeciw Bogu i, czasami, trzeba coś oddać...

Ziarno obumierające w ziemi jest doskonałym obrazem Miłości.
Miłość polega na dawaniu siebie, czyli obumieraniu.
I jest, jak ziarno, zawsze płodna, a więc owocuje nawet wtedy, gdy nie jest doceniana...

Ziarno pszenicy, które wpadło w ziemię i nie obumarło, zostaje samo.
Analogicznie - człowiek, który nie kocha jest skazany na samotność...

Postawa Miłości chroni cię przed samotnością.
Kochając, żyjesz dla kogoś, czyli nigdy nie jesteś sam, nawet jeśli wszyscy cię opuszczą...

Zastanów się nad przeciwnościami, których doświadczasz...
Dokąd one cię prowadzą?...

Proś Jezusa, abyś mógł lepiej zrozumieć sens swojej pracy i codziennych zmagań...

Proś Go, aby pokierował tobą i wydarzeniami, które dziś przeżyjesz...

Powierz Bogu swój dzisiejszy trud...

Proś Go, aby każdego dnia uświęcał twoją służbę, i aby praca, którą wykonujesz, dawała ci życie...

SUMMA SUMMARUM

Ziarno, które wpada do ziemi obumiera po to, aby dać życie. Obumiera, bo ma już w sobie życie i ma swój świat.
Nie jest martwe.

Ziarno obumierające w ziemi to doskonały obraz Miłości, bo Miłość polega na dawaniu siebie, czyli obumieraniu.

Miłość, jak ziarno, zawsze jest płodna, a więc owocuje nawet wtedy, gdy nie jest doceniana.

Ziarno, które wpadło w ziemię i nie obumarło, zostaje samo. Człowiek, który nie kocha jest skazany na samotność.

Postawa Miłości chroni przed samotnością. Gdy kochasz, żyjesz dla kogoś, czyli nigdy nie jesteś sam, nawet jeśli wszyscy cię opuszczą.

 

 

Flag Counter