21 LIPCA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła,
albo św. Apolinarego, biskupa i męczennika

EWANGELIA - Mt 13, 10-17 (Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach)

Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: „Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?”
On im odpowiedział: „Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu
będzie dodane i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich
w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak
spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
«Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu,
ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie
rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił».
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków
i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie
usłyszeli”.

MEDYTACJA

Dla Boga jesteś najważniejszy z tego, co ma...
Dlatego od chwili, gdy Jezus przyszedł na świat, nie można postępować tak, jakbyś Boga nie znał.
Jak gdyby był czymś abstrakcyjnym, czysto formalnym punktem odniesienia.
Przecież Bóg ma konkretne oblicze, ma imię: Bóg jest miłosierdziem...

Czasami myślisz, że głoszenie Ewangelii musi być zbawieniem idei, a nie zbawieniem dusz.
Jednak głoszenie Ewangelii ma być zbawieniem dusz, a to osiąga się pokorą i miłością bliźniego...

Osoby, które „otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą” to ci, którzy żyją w swoich
zamknięciach.
Zamknięci na nowość, na doświadczania kultur, różnorodność świata albo na inny punkt widzenia.
To ci, którzy nie pozwalają Duchowi Świętemu działać w nowy sposób...

Jezus pragnie, byś szedł ciągle naprzód, byś nie uciekał w spokojne życie i nie chował się w tym, co
przemija...

Mocne są słowa Jezusa w dzisiejszej Ewangelii...
Do kogo są skierowane?...
Do innych?...
Tak, ale do ciebie również, bo Jego słowa, tak naprawdę, skierowane są do wszystkich...

Jezus dzisiaj zwraca uwagę na to, aby docenić twoją bliskość z Bogiem, która jest ci dana od samego początku
twojego życia...

Twoja wiara powinna być tak istotna, jak powietrze, którym oddychasz.
Warto zatem głęboko zaczerpnąć oddech...

Wielu pragnęło czytać Ewangelię, ale nie doczekali jej ogłoszenia...
Ale Jezus mówi, że należy docenić to, co jest dzisiaj, bo ten dzień jest dobry, gdyż jest darem Boga...

Jakość i kształt naczyń decydują o tym ile, i co, możesz wziąć i zanieść do swego domu...
Naczyniem do przyjmowania najtrwalszych, bo duchowych darów, jest twoje serce.
Jeśli twoje serce nie jest twarde, to będzie ci dodane i nadmiar mieć będziesz...
Jeżeli twoje serce jest twarde, czyli mało pojemne i kruche, będziesz pusty...

Warto więc zadbać o swoje serce, czyli o przyjmowanie duchowych darów, o jakość przeżywania codziennych
wydarzeń i o wewnętrzne ukierunkowanie...
A wszystko po to, aby twoje serce było pojemne i elastyczne, na wzór Jego serca...

Dlaczego właściwie nie mówić wprost, czyli jednoznacznie?...
Bo o wszystkim decyduje kontekst.
Gdy w grę wchodzą kwestie związane z moralnością, to wystarcza w ostateczności jednoznaczne „tak” lub
„nie”, choć bywa to niezwykle trudne...
Ale gdy chodzi o rozumienie oraz o umiejętność dotarcia nie tylko do konkretnego słuchacza, ale do
wszystkich, to przypowieści są uniwersalną i skuteczną formą przekazu.
Prawda zawarta w przypowieściach pozwala, przynajmniej niektórym, na podjęcie samodzielnego trudu
rozumienia...

Proś o przylgnięcie sercem do Jezusa i wierne kroczenie za Nim...

SUMMA SUMMARUM

Bóg ma konkretne oblicze, ma imię: Bóg jest miłosierdziem.

Głoszenie Ewangelii ma być zbawieniem dusz, a to osiąga się pokorą i miłością bliźniego.

Warto docenić naszą bliskość z Bogiem, która jest nam dana od samego początku naszego życia.

Nasza wiara powinna być tak istotna, jak powietrze, którym oddychamy. Warto zatem głęboko zaczerpnąć oddech.

Należy docenić to, co jest dzisiaj, bo ten dzień jest dobry, gdyż jest darem Boga.

Prawda zawarta w przypowieściach Jezusa pozwala, przynajmniej niektórym, na podjęcie samodzielnego trudu
rozumienia.

 

 

Flag Counter