18 LIPCA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła,
albo św. Apolinarego, biskupa i męczennika

EWANGELIA - Mt 12, 38-42 (Znak Jonasza)

Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: «Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć
od Ciebie». Lecz On im odpowiedział:
«Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka
Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy
będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek
nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi
przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon».

MEDYTACJA

"Plemię przewrotne" to określenie, które Jezus kieruje do osób dwulicowych, podstępnych, nieszczerych
i niestałych...
W Apokalipsie świętego Jana pojawiają się jeszcze mocniejsze słowa na osoby przewrotne:
Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni
i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust
" (Ap 3, 15-16)...
Nauczanie Kościoła nie zmieniło się w tej kwestii.
Papież Franciszek naucza: „nie można być chrześcijaninem na pewien czas”...

Nie ma chrześcijaństwa, kiedy nie wierzy się w podstawowe prawdy wiary, bo „nasza wiara opiera się na
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, tak jak dom opiera się na fundamentach; jeśli fundamenty się
zawalą, runie cały dom
” (Papież Franciszek)...

Dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje sytuację trudną, kiedy Bóg żywy nie daje znaku życia.
Przychodzi ciemna noc, czas strapienia....
Czas wyjątkowego wzrostu wiary, a równocześnie czas suszy...

Wiara rodzi się w spotkaniu z Bogiem żywym, który nas wzywa i ukazuje nam swoją miłość, miłość nas
uprzedzającą, na której możemy się oprzeć, by trwać niezłomnie i budować życie
” (Papież Franciszek)...

Mijają lata, a ludzie tak jak za czasów Jezusa, tak i dzisiaj żądają znaku, by uwierzyć.
Człowiek jest wolny a Bóg znając ludzką, słabą kondycję także dziś daje znaki swej obecności.
Niektórym to pomaga.
Ale na pewno na zawołanie Bóg cudów czynić nie będzie...
Znakiem Jego obecności jest sam Kościół, który mimo tylu wojen, ataków, także swoich błędów, trwa od
wieków i głosi Bożą miłość.
On daje Kościół w sakramencie ołtarza, pokuty i pojednania.
To są najważniejsze cuda dla wierzących.
Nic więcej nie będzie.
On jest Miłością.
To największy cud - On cię kocha, chociaż nikt z ludzi na to nie zasługuje...

Dlaczego Jezus gani dzisiaj faryzeuszów i uczonych w Piśmie?...
Jezus wydaje się być tutaj niekonsekwentny, bo z jednej strony nie akceptuje tego, że domagają się znaku,
a z drugiej zapowiada znak tak, jak Go proszą.
Błąd tych ludzi polega na tym, że wprowadzają rozróżnienie pomiędzy znak i Jezusa.
To Jezus jest znakiem - dowodem miłości Ojca do wszystkich ludzi...
Dlatego potem Chrystus wylicza po kolei wielkich bohaterów Starego Testamentu, którzy byli znakiem dla
ludzi swoich czasów.
Każde przywołanie kończy się refrenem – tu jest coś więcej niż Jonasz, Salomon…

Chrystus jest znakiem, że Bóg nas miłuje...

Boga w osobie Jezusa powinniśmy rozpoznać na podstawie Jego nauki i Jego męki, śmierci
i zmartwychwstania.
Nie ma nauki tak mądrej, jak nauka Jezusa.
Nie ma lepszego Mistrza Miłości jak On.
Nie da się wyznać miłości lepiej, jak poprzez oddanie życia za ukochaną osobę.
A to właśnie dokonało się na krzyżu: Jezus umarł za nas...

Nadal jednak oczekujesz od Jezusa nowych, lepszych i mocniejszych dowodów Jego boskości.
Tymi dowodami byłoby spełnienie różnych twoich oczekiwań.
Ale to nie tak...
Aby wejść do Nieba nie wystarczy bowiem jedynie wiara w to, że Jezus jest Bogiem.
Dużo bardziej potrzebna jest przemiana serca zgodna z Jego nauką...

Proś o łaskę odczytania i pójścia za tym, czego pragnie Bóg...

SUMMA SUMMARUM

Nie ma chrześcijaństwa, kiedy nie wierzy się w podstawowe prawdy wiary.

Znakiem Jego obecności jest Kościół.

Błędem jest wprowadzanie rozróżnienia pomiędzy pojęciami "znak" i "Jezus", bo to Jezus jest znakiem.

Boga w osobie Jezusa powinno się rozpoznać na podstawie Jego nauki, męki, śmierci i zmartwychwstania.

Aby wejść do Nieba nie wystarczy wiara w to, że Jezus jest Bogiem. Dużo bardziej potrzebna jest przemiana serca zgodna z Jego nauką.

 

 

Flag Counter