14 LIPCA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera,
albo św. Henryka, cesarza

EWANGELIA - Mt 11, 28-30 (Jezus cichy i pokorny sercem)

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo
na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

MEDYTACJA

Przyjdźcie wszyscy...
Wszyscy, to znaczy bez wyjątków...

Czasami wydaje ci się, że wszyscy, oprócz ciebie, mają lepiej...
Innym razem zakładasz, że może nie jest tak źle, ale na pewno masz gorzej niż inni...
Jednak Jezus jest kategoryczny – wszyscy...
Dlatego warto zadać sobie pytanie: dlaczego akurat ja nie miałbym być pokrzepiony?...
Czy jestem aż tak wyjątkowy, że Ewangelia w moim życiu nie może działać?...

Gdy już odnajdziesz siebie wśród innych, Jezus da ci jeden prosty warunek, abyś mógł otrzymać to, o czym On
mówi.
Wystarczy przyjść.
Niewiele, albo aż tyle.
Przyjść nie tylko w sensie fizycznym, ale całościowym.
Przyjść do Niego z tym wszystkim, co przeżywasz i czego doświadczasz.
Także ze swoją słabością i wątpliwościami w wierze.
Przyjść ze wszystkim, co nazywasz swoim życiem.
To konieczny warunek...

Jezus mówi, żeby się od Niego uczyć.
Do tego potrzebny jest wysiłek.
Pewnie trzeba będzie czegoś posłuchać lub przeczytać i spróbować to zrozumieć, przyjąć...
Będzie potrzebne sprawdzenie tego w praktyce i sformułowanie wniosków...
Jednak, według Jezusa, właśnie wtedy okaże się, że jarzmo twoje jest słodkie, a dźwigany przez ciebie ciężar
lekki...

Czasami możesz usłyszeć: gdy nie masz już sił by stać, uklęknij...
Pokorna i ufna modlitwa człowieka wyczerpanego życiem przynosi upragnioną ulgę.
Święty spokój jest owocem spotkania ze Świętym, który ma czułe i wypełnione miłosierdziem serce.
Dzisiaj Bóg zaprasza ciebie byś naczyniem ufności czerpał łaski z oceanu miłosierdzia...
Czy pozwolisz Bogu sobie pomóc?...

Dzisiaj Jezus mówi o wyciszeniu, które tylko On może ci ofiarować...
Użyte słowo, przełożone jako „ukojenie”, oznacza sięgającą w głąb ludzkiej istoty wolność od zła...

Jezus mówi, że życie bez Niego prowadzi do zmęczenia i bezsensu.
Ile ludzkich decyzji, tyle różnych wyborów, czasami chaotycznych, choć zazwyczaj intencjonalnie
zmierzających do szczęścia i odnalezienia sensu...
Bez Boga jednak nie jest możliwe osiągnięcie celu, gdyż, jak słusznie zauważa św. Augustyn, „niespokojne
jest ludzkie serce, dopóki nie spocznie w Bogu
”...

Chcesz być wolny od zła i złu nie chcesz służyć?...
Twoje pragnienie się spełni, gdy naprawdę przyjmiesz słowa dzisiejszej Ewangelii i będziesz szukał wszelkich
dróg, które doprowadzą cię do życia w sercu Boga...

Jeśli jest w tobie pragnienie pokoju, to zasiał je Bóg.
Odpowiedz na nie i nie wahaj się podjąć pozornego trudu i ciężaru Ewangelii, bo przecież, dzięki Niemu,
jarzmo twoje jest słodkie, a dźwigany przez ciebie ciężar lekki...

Co może ukoić twoją duszę dręczoną grzechem albo wyrzutami sumienia?...
Jarzmo Pana Jezusa.
Ono ma zastąpić wszystkie inne jarzma, jakie ci się przytrafiają.
A kiedy zastąpi, wówczas twoje życie zaczyna wyglądać zupełnie inaczej.
Wprawdzie nie koniecznie staje się od razu łatwiejsze, ale masz o wiele więcej sił, więc dotychczasowe
ciężary stają się lekkie i łatwiejsze do dźwigania...

Owym Jezusowym "jarzmem" jest Jego Miłość.
Jest to jedyne "jarzmo", które chce ci dać Bóg i które od Niego pochodzi...
Bo nic tak nie pokrzepia człowieka jak Miłość...

Panie, naucz mnie dźwigać swoje życie razem z Tobą...

SUMMA SUMMARUM

Jezus daje jeden prosty warunek, aby można było otrzymać to, o czym On mówi. Wystarczy przyjść.

Gdy nie masz już sił by stać, uklęknij.

Pokorna i ufna modlitwa człowieka wyczerpanego życiem przynosi upragnioną ulgę.

Jego „ukojenie”, oznacza sięgającą w głąb ludzkiej istoty wolność od zła.

Życie bez Niego prowadzi do zmęczenia i bezsensu.

Dzięki Niemu, jarzmo nasze jest słodkie, a dźwigany przez nas ciężar lekki.

"Jarzmo" Jezusa ma zastąpić wszystkie inne jarzma, jakie ci się przytrafiają.

Jezusowym "jarzmem" jest Jego Miłość. Jest to jedyne "jarzmo", które chce ci dać Bóg i które od Niego pochodzi.

 

 

Flag Counter