8 LIPCA

PIĄTEK, Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera

EWANGELIA - Mt 10, 16-23 (Apostołowie będą prześladowani)

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.
Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.
Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy».

MEDYTACJA

Oto Ja was posyłam jak owce między wilki”...
Tak Jezus rozpoczyna swoją mowę do uczniów.
Nie oznacza to życia lekkiego, bez żadnych problemów i trudności...
Jezus w swoich słowach zapowiada uczniom, jak trudne będzie ich zmaganie.
Jaką szansę na przetrwanie ma bowiem owca, która stoi wobec wilka?...
Ale Jezus nie zostawia owiec; one mają Jego opiekę...
Wobec trudnych słów Jezusa nie zostajesz więc sam.
Zesłany będzie Duch Święty, który pokieruje wszystkimi słowami i będzie przemawiał przez ciebie...

Także ty masz być „roztropny jak wąż” i „nieskazitelny jak gołąb”...
To właśnie tobie Jezus zapowiada, że będziesz w nienawiści u wszystkich...
Czy podoba ci się taki scenariusz?...

Zastanów się, czy jesteś gotowy, aby dla Jezusa stracić dobre imię u innych ludzi...
Czy dopuszczasz do siebie możliwość, aby stracić wszystko, co masz, z powodu wiary?...

Jezus nie chce, abyś żył w swoich zamkniętych, wygodnych przestrzeniach, ale abyś wychodził i głosił Jego
Zmartwychwstanie i potęgę...

Pójście za Jezusem to nie jest sielanka.
Masz być odważnym żołnierzem Chrystusa, żołnierzem roztropnym jak węże i nieskazitelnym jak gołębie...
W tej walce wrogowie Kościoła będą strzelać do ciebie słowami "moherowy beret", "katol", "batman",
"ciemnogród", "naiwniak", "frajer"...

Jednak w walce z "wilkami" możesz używać broni, np. detonować "bomby miłosierdzia", które eksplodują
przebaczeniem i modlitwą błogosławieństwa za prześladowców...
Bo zło można pokonać tylko dobrem...

Jezus posyła chrześcijan "jak owce między wilki"...
On czyni chrześcijan "owcami", a nie "wilkami", dlatego posyła chrześcijan "jak owce"...

Świat nie potrzebuje więcej "wilków".
Ma ich dość.
I nie są oni dziełem Boga...

To, że chrześcijanie są "owcami", nie znaczy, że są słabi.
Ich pasterzem jest Jezus, a to oznacza, że nic im nie grozi...
Wilk jest zły, bo jest zdany na siebie.
Owca nie musi być zła i agresywna, bo ma Pasterza, który ją chroni i dlatego owca może być spokojna...

Dzisiaj wielu chrześcijan stanęło przed trudną decyzją: uciekać, starając się ratować życie, czy zostać i dać
świadectwo wiary, choćby nawet oznaczało to śmierć?...

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć, trwając w Duchu Świętym.
Z jednej strony Jezus mówi: „uciekajcie”, a z drugiej - że w chwili męczeństwa będzie ludziom dane, co mają mówić...
Zatem, nie zawsze uda się uciec, ale jedno jest pewne: trzeba trwać w Duchu Świętym...

Czy zdarzyło ci się odczuć działanie Ducha Świętego w trudnych chwilach?...

Proś Boga, aby Duch Święty towarzyszył ci szczególnie wtedy, kiedy czujesz, że sam nie dajesz rady...

Panie, spraw, abym zawsze umiał ufać Twojemu głosowi i obietnicy Twojej miłości.
Daj, abym umiał zaufać szczególnie w trudach mojego życia...

SUMMA SUMMARUM

Wobec trudnych słów Jezusa nie zostaniesz sam.
Zesłany Duch Święty, pokieruje wszystkimi słowami i będzie przemawiał przez ciebie.

Zło można pokonać tylko dobrem.

Wilk jest zły, bo jest zdany na siebie.
Owca nie musi być zła i agresywna, bo ma Pasterza, który ją chroni.

 

 

Flag Counter