7 LIPCA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 10, 7-15 (Wskazania na pracę apostolską)

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, powitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was.
Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus powierza swoim uczniom bardzo ważną misję.
Posyła ich do ludzi i daje konkretne wskazania, co mają czynić...

Spróbuj postawić się w sytuacji ucznia Chrystusa, aby w ciszy i skupieniu dostrzec, co ważnego Jezus chce ci
dzisiaj powiedzieć...

Idźcie i głoście: bliskie już jest królestwo niebieskie”...
Z tą radosną nowiną Jezus posyła swoich uczniów w świat.
Wskazuje im chorych, trędowatych i umarłych.
Daje moc uzdrawiania i wskrzeszania z martwych.
Jezus mówi: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”...

Jezus mówi uczniom, aby nic nie brali ze sobą w drogę i nie przyjmowali zapłaty od ludzi, do których idą.
Co chce im przez to powiedzieć?
Daje im poczucie bezpieczeństwa, że jeśli tylko będą głosić Ewangelię, na pewno nie będą musieli martwić
się o sprawy doczesne.
Wszystko, co potrzebne, będzie im dane...

Jezus przygotowuje swoich uczniów na to, że nie zawsze będą dobrze przyjmowani.
Zaleca jednak, aby do każdego przychodzili z serdecznym usposobieniem i pozdrowieniem na ustach.
To ważne, by pomimo przeciwności lub nieprzychylności otoczenia, nie poddawać się i wciąż głosić światu
Chrystusa Dobrą Nowinę: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”...

Świat bardzo potrzebuje Ewangelii.
Dlatego trzeba ją dawać za darmo.
Tak jak chleb i wodę w sytuacji klęski żywiołowej.
Ewangelia jest niezbędna do życia.
Dużo ludzi codziennie umiera, bo nikt im nie głosił należycie Ewangelii.
Ona daje ludziom szansę rozwoju niezbędnego do życia w pokoju.
W pokoju wiecznym, nieprzemijającym...
Dlatego tym, którzy ją odrzucili tak ciężko będzie u progu wieczności.
Perspektywa wiecznej udręki z dala od Boga - źródła pokoju, będzie gorsza niż trzęsienie ziemi lub wybuch
wulkanu, które nawiedziły ziemię sodomską i gomorejską.
Zatem, kto zna Ewangelię, choć trochę, niech ją głosi...

Ile zawdzięczasz sobie, podejmowanym przez siebie decyzjom, swojej pracowitości, konsekwencji,
umiejętności wyrzeczeń?...
Ile z siebie dajesz światu, ile dajesz bliźnim?...

Każdy przyszedł na świat z pewnym kapitałem.
Ty również...
Ten kapitał to twoje zdolności, twoje ciało, aparycja, twój charakter...
Mając do dyspozycji swój kapitał, mierzysz się z życiowymi wyzwaniami, próbami, które raz wydają się
prostsze, innym razem – o wiele trudniejsze...
Jak dysponujesz swoim kapitałem?...
Czy jesteś w stanie dodać do niego jakąś wartość dodatkową?...
Czy umiesz z twojego kapitału wykrzesać dodatkową jakość?...
Bo do tego, co „darmo otrzymaliśmy”, należy dodać jeszcze coś, coś od siebie...

Każdego z ludzi Bóg obdarował darami...
Czy potrafisz dzielić się nimi z innymi za darmo?...

Czy potrafisz powierzyć Chrystusowi wszystkie swoje sprawy?...

Podziękuj Jezusowi za wszystkie dary, którymi cię ubogacił i proś, aby każdego dnia na nowo rozwijał twoje
zdolności do niesienia Jego samego innym ludziom...

SUMMA SUMMARUM

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”...

Do tego, co „darmo otrzymaliśmy”, należy dodać jeszcze coś.
Coś od siebie.

 

 

Flag Counter