6 LIPCA

ŚRODA, Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

EWANGELIA - Mt 10, 1-7 (Rozesłanie Apostołów)

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip
i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus powołuje swoich uczniów.
Wybiera dwunastu i wzywa ich po imieniu.
Wskazuje im konkretną drogę...

Aby odpowiedzieć na czyjeś wołanie, trzeba być czujnym, otwartym i umieć nasłuchiwać...

Jezus powołując swoich uczniów udziela im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali oraz leczyli
wszystkie choroby i słabości wśród ludzi.
Nie zostawia ich samych sobie, ale daje im siłę i moc do wykonania misji, którą im powierzył...
Po raz kolejny Jezus ukazuje się również jako dobry pasterz, wysyłając swoich uczniów do owiec, które
poginęły.
Daje im zadanie, aby szli z radosnym zawołaniem „Bliskie już jest królestwo niebieskie”...

Uzdrowienia i uwolnienia są znakiem przyjścia Królestwa Bożego, znakiem obecności Zmartwychwstałego
w Kościele...
Dzisiaj Duch Święty bardzo hojnie i z nową mocą udziela charyzmatów do posługi modlitwy wstawienniczej nad
zniewolonymi.
Taką łaskę otrzymują zwłaszcza osoby, które "nie przeszkadzają Bogu" i niczego Jemu nie odmawiają.
Jednakże podstawowym egzorcyzmem i cudem uzdrowienia jest uznanie swego grzechu i decyzja powrotu do
Boga w sakramencie pokuty i pojednania...

Powołując dwunastu Apostołów Jezus podzielił się swoją władzą z ludźmi.
Każdemu z ludzi Jezus chce dać chociaż trochę swojej władzy...

Tu nie chodzi tylko o jakieś zwykłe dary, o jakieś umiejętności, ale On podzilił się z tobą swoją władzą.
Jest to przejaw wielkiego zaufania do ciebie...
Judasz to zaufanie zniweczył i zmarnował to, co otrzymał.
Ty możesz to wykorzystać i pomnożyć to, co otrzymałeś.
Lub zmarnować, jak Judasz...
Wybór należy do ciebie...

Celnik i zdrajca znaleźli się w gronie osób najbliższych Jezusowi.
Mogli słuchać Jego słów, spożywać z Nim posiłek, spać obok na posłaniu i widzieć wszystkie Jego dzieła.
Co więcej, otrzymali także władzę uwalniania od złych duchów oraz moc uzdrawiania.
Czy to nie za dużo?...

Czy nie trudno wyobrazić sobie Judasza, który wyrzuca demony, gdy pamięta się o tym, jaką krzywdę
wyrządził swojemu Mistrzowi?...
A może Bóg się pomylił?...
Nie, Bóg nie pomylił się.
To ty stawiając takie pytania demaskujesz swój wykrzywiony obraz Bożej miłości.
Wydaje ci się, że Bóg swą hojność limituje bilansem dobrych i złych czynów człowieka.
Próbujesz więc zasłużyć na Jego miłość, zżymając się po cichu na tych, którzy tak wiele otrzymali, a tak mało
się starali.
Dopiero gdy twoje starania nie przynoszą efektu, powoli odkrywasz, jak bardzo Bóg przekracza twoją ciasną
perspektywę.
I całe szczęście, bo, tak naprawdę, celnik i zdrajca na wiele sposobów tkwią w każdym człowieku.
W tobie również...

Czy dociera do ciebie wołanie Chrystusa?...

Czy wśród zgiełku dzisiejszego świata potrafisz zadbać o ciszę, dzięki której będziesz mógł słyszeć głos
Chrystusa?...

Czy potrafisz odrzucić zgiełk dzisiejszego świata i ucieszyć się ze słów o zbliżającym się królestwie
niebieskim?...

Czy zdarza ci się zagłuszać swoje serce z obawy przed tym, do czego wzywa cię Bóg?...

Czy czujesz się wyjątkowym dzieckiem Boga, do którego Jezus zwraca się po imieniu?...

Spróbuj dzisiaj pomyśleć, do czego wzywa cię Bóg...

Proś Jezusa, aby przemieniał twoje serce.
Abyś w ciszy swojej duszy zawsze był gotowy odpowiedzieć na Jego wezwanie i potrafił rozradować się dobrą
nowiną, którą do ciebie kieruje...

SUMMA SUMMARUM

Aby odpowiedzieć na Jego wołanie, trzeba być czujnym, otwartym i umieć nasłuchiwać.

Uzdrowienia i uwolnienia to znaki przyjścia Królestwa Bożego.

Podstawowym egzorcyzmem i cudem uzdrowienia jest uznanie swego grzechu i decyzja powrotu do
Boga w sakramencie pokuty i pojednania.

Ostatecznie, tak naprawdę, celnik i zdrajca na wiele sposobów tkwią w każdym z nas...

 

 

Flag Counter