5 LIPCA

WTOREK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera,
albo św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy

EWANGELIA - Mt 9, 32-37 (Jezus lituje się nad ludźmi)

Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu».
Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».
Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.
Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

MEDYTACJA

Jezus wyświadcza dobro opętanemu niemowie.
Taki znak wywołuje zdumienie wśród świadków zdarzenia...

Przyjrzyj się reakcjom ludzi...
Tłumy pełne podziwu oraz faryzeusze, którzy utożsamiają Jezusa z szatanem...

Przyjrzyj się Jezusowi...
Co mógł czuć, gdy postawiono Go na równi ze złem, któremu się sprzeciwiał?...
On już wtedy wziął na siebie grzech i niezrozumienie, aby zbawić ludzi...

Jezus litował się nad ludem, bo „byli znękani i porzuceni jak owce niemające pasterza”...
Jezus okazuje się tu wypełnieniem prorockich przepowiedni, mówiących, że sam Pan będzie pasterzem
swojego ludu...
Jest to jeden z fragmentów Ewangelii, który mówi o uczuciach Jezusa, o uczuciach Boga względem ludzi,
o jego miłującym spojrzeniu i litości...

Dostrzeż czynności, które charakteryzują misję Jezusa: obchodził, nauczał, głosił Ewangelię, leczył, litował
się...
Zaraz po tym opisie Ewangelista przytacza wezwanie Jezusa do modlitwy o powołania.
Na mocy chrztu wszyscy bowiem otrzymujemy potrójną misję: prorocką, królewską i kapłańską...

Bóg jest wrażliwy na ludzką biedę...
Krzyż Jezusa jest dowodem, że Bóg wie, jak to jest być opuszczonym, zdradzonym, zranionym, niesłusznie
osądzonym, po ludzku przegranym...
Bóg chce byś zaprosił Go do swego cierpienia, chce ci współczuć...
Czułe serce Boga wypełnione jest miłosierdziem i otwarte dla potrzebujących...

W kawałki się rozleci cielec samaryjski” – zapowiada Ozeasz w dzisiejszym Piewszym Czytaniu z Księgi proroka Ozeasza (Oz 8, 4-7. 11-13)...
Po podziale królestwa Salomona, władcy Północy, aby powstrzymać swych poddanych przed pielgrzymowaniem
do Jerozolimy, ustanowili sprzeczne z Prawem sanktuaria.
Znakiem obecności Bożej nie była Arka, jak w Jerozolimie, ale posągi cielców.
Prorok widzi niewierność swych ziomków i zapowiada kres tego, co odwodzi ich od prawdziwego kultu...

Ludzka pobożność ma to do siebie, że często zbacza z prostej drogi.
Może dlatego, że Bóg okazuje się być zbyt wspaniały?..
Niech i dla nas pociechą będą słowa Ozeasza, że nasze cielce również się rozpadną w kawałki.
Dlatego Jezus nawołuje dziś w Ewangelii, aby modlić się o tych, którzy będą mówić przez słowo i swe życie o Bogu, aby fałsz
ustąpił a zwyciężyła prawda...

Również dzisiaj jest wielkie zapotrzebowanie na wypędzanie złego ducha.
Dużo jest ludzi jemu poddanych, a nawet - oddanych.
Mało jest takich, którzy chcieliby się zająć wypędzaniem go, choćby z własnego życia.
A tak niewiele trzeba, by złego ducha wypędzić.
Wystarczy pragnąć dobra i mądrze ku niemu zmierzać...

Złego ducha pokonuje się dobrocią i mądrością, czyli miłością.
Nie da się go pokonać jego własną mocą, czyli jakąś formą zła.
A miłość pokonuje zło, bo jest ucieleśnieniem mocy Boga.
MIŁOŚĆ to moc Boga...

Czy czujesz się dzisiaj odpowiedzialny za wielkie dzieło ewangelizacji?...
Czy rozpoznajesz w sobie jakiś szczególny charyzmat, który Duch Święty wlewa w twoje serce?...

Porozmawiaj z Jezusem o twoim znękaniu i porzuceniu, poczuj miłującą litość Jezusa...
Czy pozwalasz Bogu, aby ci pomógł?...

Przyjrzyj się swojemu otoczeniu...
Czy dostrzegasz ludzi znękanych i porzuconych, którzy potrzebują twojej pomocy?...

Proś o łaskę głębokiej wiary w Jezusa...

SUMMA SUMMARUM

Krzyż Jezusa jest dowodem, że Bóg wie, jak to jest być opuszczonym, zdradzonym, zranionym, niesłusznie
osądzonym, po ludzku przegranym...

Ludzka pobożność ma to do siebie, że często zbacza z prostej drogi.

Czy i kiedy nasze cielce rozpadną się w kawałki?

Miłość to MOC Boga.

 

 

Flag Counter