2 LIPCA

SOBOTA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 9, 14-17 (Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego)

Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?». Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje».

MEDYTACJA

Gdy słyszysz pytanie, które uczniowie Jana postawili Jezusowi, warto zastanowić się, co nimi kierowało.
Może chcieli znaleźć w oczach Jezusa uznanie...
Może chcieli wytknąć Mu braki w zachowaniu Jego uczniów...
Może kierowała nimi gorliwość...
A może cicha zazdrość, że ktoś obok nie ponosi takich ciężarów jak oni...

Jezus z pozoru omija w swojej odpowiedzi sedno sprawy, a więc nie chwali dokonań uczniów Jana i nie odnosi
się do przepisów prawa.
Odwraca perspektywę i wskazuje na nastawienie serc swoich rozmówców.
Poddaje im pod refleksję, czy skupiając się na sobie nie omijają tego, co w tym momencie jest
najistotniejsze, czyli możliwości spotkania z Bogiem w Człowieku, Chrystusie...

Jezus idzie jeszcze dalej i przywołuje obraz łatanego ubrania i młodego wina rozsadzającego stare bukłaki.
W słowach tych widoczne jest jednoznaczne wezwanie do radykalnej zmiany...

Jedynym celem wiary jest Bóg.
Różnorodne formy pobożności, a więc modlitwy, posty i liturgia, są narzędziami służącymi do osobistego
spotkania z Bogiem.
Nieporozumieniem jest lansowanie jednej formy pobożności jako najlepszej i koniecznej do zbawienia dla
wszystkich.
W praktyce do spotkania z Bogiem jednemu człowiekowi bardziej pomaga różaniec, innemu codzienna
adoracja Najświętszego Sakramentu, a jeszcze innemu codzienna lektura Biblii...

Niedawno żywe było nabożeństwo do Serca Jezusowego, natomiast dzisiaj dużą popularnością cieszy
się kult Miłosierdzia Bożego...
To Duch Święty daje Kościołowi i poszczególnym chrześcijanom najbardziej odpowiednie formy pobożności
w danym czasie.
Ważne jest to, by te narzędzia pomagały otwierać serce dla Boga...

Boża obietnica, która jest opisana w dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Księgi proroka Amosa (Am 9, 11-15),
odwołuje się do obrazu z Księgi Rodzaju: Bóg, jak ogrodnik, zasadzi na nowo Izraela, jak u początku dziejów
świata troszczył się o ogród Eden.
W tym ogrodzie Stwórca spotykał się ze swoim stworzeniem...
Podobnie i tutaj nastąpiło spotkanie Wcielonego Słowa z grzeszną ludzkością.
Wydawać by się mogło, że to już szczyt tego, co może dać Bóg.
Ale te obrazy starotestamentalne są jak stare wino, a nowe, które przynosi Jezus, domaga się nowych
bukłaków, czyli nowego serca człowieka, który będzie umiał wybierać Boga pomimo wszystko i będzie
z odwagą odpowiadał na nowe wymagania, które postawi Ewangelia...

Przyjmując naukę Chrystusa należy nastawić się na zupełnie nową rzeczywistość.
Wymaga to bardzo elastycznego serca, czyli takiego, które nie jest spętane starymi stereotypami i nie jest
wyschnięte jak stare bukłaki...

Przyjęcie wiary w Jezusa nie jest procesem prostym i wymaga odpowiednio przysposobionego serca.
Dlatego głoszenie Ewangelii powinno zaczynać od pracy nad sercem, od ożywiania go i czynienia go bardziej
pojemnym...
Bo byle jakie serce nie przyjmie Ewangelii...

Jak zachowujesz się wobec ludzi, którzy nie podejmują praktyk religijnych podobnych do twoich?...

Jakimi kierujesz się motywami podejmując praktyki religijne?...
Na kim się wtedy koncentrujesz – na sobie, drugim człowieku, czy na Bogu?...

Czy podejmowane przez ciebie praktyki religijne prowadzą do przemiany serca, do zmiany myślenia
i nawyków, do przyjęcia w twoim życiu innej perspektywy?...
Jakie owoce rodzą się z tych praktyk – dla ciebie, dla twoich bliskich i dla ludzi, których spotykasz?...

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co odkryłeś w czasie dzisiejszej modlitwy...

SUMMA SUMMARUM

Nowe wino, które przynosi Jezus, domaga się nowych bukłaków, czyli nowego serca człowieka, który będzie umiał wybierać Boga.

Przyjmując naukę Chrystusa należy nastawić się na zupełnie nową rzeczywistość.

Głoszenie Ewangelii powinno zaczynać się od pracy nad sercem, ożywiania go i czynienia pojemnym, bo byle jakie serce nie przyjmie Ewangelii.

 

 

Flag Counter