30 CZERWCA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 9, 1-8 (Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy)

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy».
Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: «On bluźni».
A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczają ci się twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź”? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów», rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do domu».
On wstał i poszedł do domu.
A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

MEDYTACJA

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi do Ciebie: "Ufaj"...
Wsłuchaj się uważnie w Jego słowa...

Dla uczonych w piśmie słowa Jezusa nie były wiarygodne.
Wzbudzały lęk.
Burzyły dotychczasowy porządek oparty na prawie, które dawało poczucie bezpieczeństwa.
Dokonując cudu uzdrowienia, Jezus podważył to wszystko, na czym budowali uczeni.
Wskazał na Siebie jako prawdziwe źródło mocy...

Jezus widzi wnętrze i życie każdego człowieka.
I do każdego dociera tak blisko, jak tylko człowiek mu na to pozwoli...

Cierpliwie czeka także na ciebie i na twoje zaufanie.
I tylko On nigdy tego zaufania nie zawiedzie...

Co jest celem działania Jezusa?
Chwała Boża: wtedy kiedy uzdrawia i kiedy odpuszcza grzechy...

Popatrz, do czego wzywa dzisiaj swoich rozmówców: sparaliżowanego - do ufności, a faryzeuszy i uczonych
w Piśmie - do wiary...
Ludzie, widząc Jego dzieła, napełniają się lękiem, bo niejako na wyciągnięcie ręki mogą
dostrzec działanie Boga...
Wobec tego, co czyni Jezus nie można pozostać obojętnym, trzeba podjąć decyzję i opowiedzieć się za Nim albo
przeciw Niemu...

Nie wiadomo jak ten fragment Ewangelii się kończy: czy uzdrowiony zaufał, czy faryzeusze coś zrozumieli,
czy lud wyszedł poza lęk i wszedł na ścieżkę wiary...
Ale możesz zobaczyć w tym fragmencie Ewangelii dzieje swojej duszy.
Potrzebujesz uzdrowienia i przebaczenia grzechów, musisz pogłębić swoją wiarę i masz porzucić lęk.
Gdy to się stanie, w twoim życiu zajaśnieje Boża chwała, bo dotąd, przynajmniej częściowo, jest ona
w ukryciu...
I to jest właśnie cel działania Jezusa...

Z pewnością bywasz świadkiem wielu "spowiedzi" w prasie, radio, telewizji oraz podczas prywatnych spotkań.
Wielu chce tylko wypowiedzieć to, co jest dla nich trudne i bolesne...
Od wieków wspólnota Kościoła proponuje coś więcej - sakrament pokuty.
Tutaj można nie tylko wypowiedzieć się, ale otrzymać przebaczenie grzechów.
Ten dar Chrystusa daje trwałą i niewzruszoną nadzieję na lepsze jutro...

Dzisiejsza Ewangelia opisuje tylko jedno z bardzo wielu działań, które Jezus dokonał, abyś uwierzył, że On ma
moc odpuścić ci grzechy.
Bardzo potrzebujesz odpuszczenia grzechów, bo doskonale czujesz, że sam nie możesz sobie tego dać.
Tu nie ma samoobsługi.
I w dodatku to może dać tylko ktoś, kto jest bez grzechu...
Owszem, grzeszny kapłan odpuszcza grzechy w spowiedzi świętej, ale robi to w imieniu Jezusa i na Jego
polecenie...
Spowiedź jest kolejnym sposobem Pana Boga na przekonanie cię, że On odpuszcza ci grzechy, jeśli tego
chcesz...
Warto z tego korzystać, bo "samoodpuszczenie" grzechów jest tylko złudzeniem...

Proś o pragnienie większej ufności.
O zdolność pełniejszego otwierania się na wolę Boga...

Jezu, ufam Tobie...

 

 

Flag Counter