29 CZERWCA

ŚRODA, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

EWANGELIA - Mt 16, 13-19 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

MEDYTACJA

Święty Piotr był rybakiem, a jego zawód sprawiał, że był człowiekiem wytrzymałym na trudy, zdolnym do
poświęceń i ponoszenia ryzyka.
Pewnego dnia podjął ryzyko pójścia z Jezusem...

Uczniowie rozmawiali z innymi ludźmi o Jezusie, skoro wiedzieli, co ludzie o Nim myślą...
O Jezusie można rozmawiać wprost.
Można też mówić o Nim poprzez swoje czyny i zachowania.
Można żyć tak, że inni sami będą cię pytać o Boga, o dobro, o miłość i o miłosierdzie...

Wspólne przebywanie Piotra z Jezusem doprowadziło go do wyznania wiary: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga
żywego
”...
Jest to bardzo głębokie wyznanie prawdy, którą nosił w sobie.
Musiał mieć doświadczenia, które doprowadziły go do takiego wyznania...

Wyznanie Piotra nie byłoby możliwe gdyby nie jego otwartość na Boże działanie.
Kluczem do Królestwa Niebieskiego, który otrzymał, była jego wiara.
Ten klucz wiary pozwalał Piotrowi być blisko Jezusa...

Piotr i Paweł to dwie różne osobowości, dwa różne temperamenty, poziomy wykształcenia i punkty spojrzenia,
a pomimo tego - to dwaj trwający w jedności...
Można więc bardzo się różnić i jednocześnie budować jedność w sobie i wokół siebie...
Jak to zrobić?
Dzisiejsza Ewangelia wskazuje, że trzeba prosić Ojca, który jest w niebie, aby objawił tę tajemnicę...

Szymon Piotr poznał swoją tożsamość dzięki poznaniu kim jest Jezus i dzięki temu, że zaufał Mu i poszedł za
Nim.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie: "Kim jest Jezus?" zbliża cię do prawdziwego poznania własnej tożsamości.
A bez poznania własnej tożsamości nie można wiele w życiu osiągnąć i pozbyć się wszelkich lęków.
Dlatego warto inwestować w poznanie Jezusa.
To jest jednocześnie najlepsza inwestycja w siebie...

Co twoje życie mówi innym o Jezusie?...

Na jakie wyznanie wobec Jezusa pozwalają ci doświadczenia, które zebrałeś w swoim sercu?...

Przyjrzyj się swoim rozmowom z Bogiem...
Czy jest to naprawdę dialog, czy tylko monolog?...

Zapytaj Jezusa, jak możesz Mu ofiarować swoje wyznanie, właśnie takie, jakie jest teraz w twoim sercu...

 

 

Flag Counter