25 CZERWCA

SOBOTA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 8, 5-17 (Uzdrowienie sługi setnika)

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź”, a idzie; drugiemu: „Chodź tu”, a przychodzi; a słudze: „Zrób to”, a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.
Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu.
Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: «On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby».

MEDYTACJA

Czytając dzisiejszą Ewangelię, wybierz się z Jezusem w drogę do Kafarnaum...
Patrz, jak się zachowuje i słuchaj, co mówi...
Postaraj się również zrozumieć, co czuje...
Otwórz się na uzdrawiającą moc Jego Słowa...

Setnik był człowiekiem, który dostrzegał cierpienie drugiego człowieka i troszczył się o niego.
Jego serce było współczujące i wrażliwe, ale przede wszystkim miał mocną wiarę.
On podlegał władzy i miał władzę nad ludźmi.
Wiara w ludzi i zaufanie do nich zapewne pomogło mu uwierzyć w moc słów Jezusa...

Jezus zdziwił się wiarą setnika, ale jednocześnie zasmucił się, że u nikogo w Izraelu takiej nie znalazł...
Tym smutkiem dzieli się dziś z tobą...
Otwiera Swoje serce przed tobą, bo ci ufa i pragnie, byś odwzajemnił Jego uczucia i ufność...

Jezus mocą Swego Słowa wypędził złe duchy i uzdrowił wszystkich chorych...
Realizuje misję powierzoną Mu przez Ojca i nie ogranicza Go ludzka niewiara.
Widzi cierpienie duchowe i fizyczne człowieka, lituje się i uzdrawia...

Sługa setnika i teściowa św. Piotra to dwie osoby, które zostały uzdrowione przez Jezusa i nie wypowiedziały
do Niego ani jednego słowa...

Może czasami przyjmujesz założenie, że Jezusa trzeba przekonywać, zabiegać o Jego względy i jakoś wkupić
się w Jego łaski…
Ale On jest inny niż myślisz.
Jego pasją jest zbawienie i miłowanie człowieka.
Liturgia wschodnia nazywa Go Przyjacielem ludzi.
Jeśli nie masz odwagi, brak ci słów, jeśli nie umiesz się modlić, to On jest jednak po twojej stronie.
Milcz jak sługa setnika, ufnie czekaj jak teściowa św. Piotra, bo Jezus przychodzi, aby zbawić...
To jest właśnie moc milczenia...

Setnik nie oczekiwał, że Jezus przyjdzie do jego domu.
Oczekiwał tylko na słowo: "Powiedz tylko słowo"...
I rzeczywiście, Jezus uzdrowił sługę setnika słowem...
Również słowem "wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił"...

Ty natomiast często oczekujesz od Jezusa więcej niż słowa.
Oczekujesz, by cię nawiedzał, dawał się odczuć, jakoś udowadniał swoją obecność...
Tymczasem najmocniejszym przejawem obecności Jezusa wśród ludzi jest Jego słowo.
Jeśli wsłuchasz się w nie i uwierzysz, wówczas wiele zmieni się w twoim życiu.
Na lepsze...
Zatem, módl się: "Panie, powiedz słowo, mów do mnie, chcę Cię słuchać; Twoje słowo jest tym, czego
najbardziej potrzebuję
"...
I słuchaj uważnie, gdy Jezus do ciebie mówi.
Bo słowo Boga jest zupełnie inne niż ludzkie i jest w stanie wiele zmienić w twoim życiu...

Jak postrzegasz ludzi, z którymi pracujesz, studiujesz lub których znasz?...

Powierz Jezusowi swoje niemoce i choroby, ucz się od Niego miłości...

Proś Ducha Świętego o łaskę głębokiej wiary Bogu i wrażliwe serce na drugiego człowieka...

 

 

Flag Counter