24 CZERWCA

PIĄTEK, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

EWANGELIA - Łk 1, 57-66. 80 (Narodzenie się Jana)

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.
Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan».
Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.
On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim.
Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

MEDYTACJA

Bóg okazał wielkie miłosierdzie Elżbiecie i Zachariaszowi, czyniąc ich szczęśliwymi rodzicami
w starości...

Przynieśli Jana do świątyni, aby go obrzezać...
Pan Bóg posługuje się ludźmi, aby przeprowadzić swoje plany...
Dla każdego wybiera imię, które jest jednocześnie jego powołaniem i zadaniem...

Bóg odpowiada na pragnienia.
Tak było z rodzicami Jana.
Zachariasz, mimo że nie mówił, też pragnął dla swojego syna, aby nosił on imię Jan.
Dzięki tej sytuacji, mógł stać się świadectwem działania Boga...

Imię Jan oznacza: Bóg jest miłosierny...
Ludzie pytali, kim będzie?...
On wyrósł na proroka, który otoczony był opieką Boga i wzmocniony łaską Ducha Świętego...

Spotykamy ludzi bez wyrażanych poglądów, którzy są kierowani ludzkimi względami i lękiem o pozycję w społeczeństwie...

Jan Chrzciciel nauczał, że trzeba poznawać prawdę i jej bronić, gdyż kiedyś będzie trzeba oddać życie za
Najwyższą Prawdę - Chrystusa...

Świętego Jana Chrzciciela przedstawia się często w ikonografii jako orędownika: stoi wraz z Matką Bożą
przed tronem Chrystusa i błaga za grzeszną ludzkością...
Tak też jest przedstawiony w drugiej strofie „Bogurodzicy”: jako ten, który prosi o zbawienie wszystkich ludzi...
Jan Chrzciciel nazywany jest też Poprzednikiem, bo zapowiedział nadejście Jezusa...

Śledząc dzieje jego życia Jana Chrzciciela możemy zobaczyć, jak wiara wymaga trudu.
Nawet on przeżywał wątpliwości i nie do końca zdawał sobie sprawę, Kim jest Jezus.
Może dlatego tak jest bliski dzisiaj wszystkim poszukującym i wątpiącym?...

Jan miał odwagę, aby wyjść na pustynię i czekać.
Kto ma dziś na tyle czasu, aby pozwolić sobie na czekanie?
Chcemy mieć natychmiast i najlepiej bez wysiłku...
Jan czekał, ale nie oznacza to, że próżnował.
Mierzył się z Pismem, które mówi o Bogu, walczył z wadami, słuchał ludzi i pomagał im wydobyć się
z ich grzechów.
Ale nie chciał niczego przyśpieszyć, bo wiedział, że zbawienie może przyjść tylko od Jezusa.
Mądrość Jana, mądrość pustyni, to mądrość wyrzeczenia i pracowitego czekania na Boga...

"Kimże będzie to dziecię?" - pytali ludzie patrząc na małego Jana Chrzciciela.
I faktycznie, stał się kimś niezwykłym.
A Jezus powiedział później o nim, że najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest od niego.
To dobra nowina dla nas.
Narodziny każdego z nas są wielkim cudem i każdy z nas jest kimś wyjątkowym i wielkim.
Chyba, że wyprzemy się królestwa Bożego, czyli życia w Miłości...
Kto wkracza na drogę Miłości, ten jest wielki i wyjątkowy...

Wierzysz, że to Bóg wybrał dla ciebie imię?...
Czy wiesz jakie jest jego znaczenie?...

Jakie są teraz twoje pragnienia?...
Popatrz na swoje życie i zobacz, co w nim wymaga nawrócenia?...

W jaki sposób doświadczasz opieki Boga w swoim życiu?...

Podziękuj Bogu za swoje imię i za swoje życie...
Poproś go o łaskę miłosierdzia dla siebie...

 

 

Flag Counter