22 CZERWCA

ŚRODA, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa,
albo świętych Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More'a, męczenników

EWANGELIA - Mt 7, 15-20 (Fałszywi prorocy)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach».

MEDYTACJA

Każdego dnia możesz zapoznać się z tysiącami informacji, które docierają do ciebie z różnych zakątków świata.
Często czujesz się tym przytłoczony...
Czy starasz się o przestrzeń ciszy, aby usłyszeć to, co jest naprawdę ważne, czyli to, co Bóg chce ci powiedzieć?...

W życiu zawodowym i rodzinnym każdego dnia dokonujesz różnych wyborów.
Czasami pytasz kogoś o radę, a innym razem sam komuś doradzasz i dzielisz się własnymi doświadczeniami...
Co lub kto jest w twoim życiu punktem odniesienia?...
Czy konfrontujesz to, co mówią ludzie, z tym, co mówi Jezus?...

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o tym, że kryterium słuszności twoich wyborów i działań są ich owoce.
Jezus powiedział, że po owocach poznamy, czy to, co czynimy, jest dobre.
Aby wydawać dobre owoce, musisz czerpać ze źródła, które daje życie.
Tym źródłem jest więź z Jezusem.
Modlitwa, rozważanie Słowa Bożego, daje światło, które pozwala odróżnić prawdę od fałszu...

Wielu jest fałszywych proroków, którzy chcą cię prowadzić przez życie.
Ich nauczanie może być atrakcyjne a drapieżna strategia w miłym przekazie dobrze przemyślana.
Nie można jednak dać się nabrać.
Tylko Chrystus pomaga właściwie rozeznawać i wydawać dobry owoc w twoim powołaniu...

Poznacie ich po ich owocach” – mówi Jezus...
Czyli po tym, czy ich czyny są spójne z wygłaszanymi deklaracjami...

Jezus przestrzega dzisiaj przed pochopnymi deklaracjami, które potem nie mają pokrycia
z rzeczywistością.
Lekkomyślne rzucanie obietnic prowadzi ostatecznie do załamania się zaufania w danej społeczności.
Słowa pociągają za sobą określone oczekiwania.
Dobrze, abyś wiedział, co mówisz i abyś był w stanie wziąć za swoje deklaracje odpowiedzialność tak, jak za swoją naukę wziął odpowiedzialność Jezus Chrystus...

Co Jezus ma na myśli mówiąc o dobrych owocach?
Nie chodzi tu raczej o jakieś twoje sukcesy.
Tu chodzi o to, co rozsiewasz wokół siebie, czym emanujesz i jakie staje się środowisko, które współtworzysz...
Wokół człowieka prawdziwie dobrego rodzi się dobro i jest go coraz więcej...

Aby przynosić dobre owoce trzeba być dobry wewnętrznie.
Trzeba też zasilać swe wnętrze dobrym pokarmem.
To wszystko się stanie, jeśli będziesz dobrym uczniem w szkole Jezusa.
Tylko On jest w stanie uczynić cię prawdziwie dobrym i przynoszącym dobre owoce.
Zatem, będziesz dobry, jeśli będziesz "owocem" życia Jezusa, Najlepszego Drzewa...

Podziękuj za ten czas modlitwy i spróbuj teraz popatrzeć na owoce twoich decyzji i działań...

 

 

Flag Counter