17 CZERWCA

PIĄTEK, Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

EWANGELIA - Mt 6, 19-23 (Gromadźcie sobie skarby w niebie)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się
i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.
Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność”.

MEDYTACJA

Wyobraź sobie, że jesteś razem z Jego uczniami...
Usiądź wygodnie razem z nimi i wsłuchaj się w naukę Jezusa...
Pozwól, by codzienne troski zeszły na drugi plan...
Otwórz swoje serce na słowo Boże...

Zauważ swoje pragnienie skarbu, który może zapewnić bezpieczeństwo i szczęście...
Jezus pokazuje swoim uczniom kontrast pomiędzy bogactwem materialnym i duchowym.
Dobra materialne dziś są, a jutro może ich nie być...
Dobra duchowe trwają wiecznie...

Spoglądając na swoją codzienność pomyśl, czemu poświęcasz czas i energię...
Jak spędzasz wolne chwile, co robisz w weekendy i o co się troszczysz...
Zauważ, gdzie prowadzi cię twoje serce i co faktycznie jest twoim skarbem...
Czy zabiegasz bardziej o to, co materialne, czy o to, co duchowe?...

Jezus oferuje ludziom skarb, którym jest radość bliskości z Bogiem, komunia z Ojcem.
Życie w Królestwie Bożym i wewnętrzny pokój.
Są to dobra niewidoczne dla oka.
Są to niewidzialne wartości, których możemy doświadczać już w tym życiu, a które trwać będą wiecznie...

Czy potrafisz zachować tajemnicę dla siebie?...
Zwróć uwagę na dzisiejsze Pierwsze Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej (2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20), gdzie jest mowa o tym, jak kapłan Jojada przez sześć lat wiernie strzegł młodego króla Joasza
w świątyni jerozolimskiej i dopiero kiedy ten podrósł, wyprowadził go, aby rządził Izraelem...
Kapłan Jojada naprawdę potrafił zachować tajemnicę dla siebie...

W człowieku jest głęboko ukryta pokusa, aby zaraz dzielić się tym, co wydaje się najcenniejsze
i najciekawsze.
Nie mamy dość hartu ducha, aby zachować sekret dla siebie, aby on w nas dojrzał, aby stał się czymś więcej niż tylko zapowiedzią wielkiej tajemnicy...
Mówi nam o tym Jezus w Ewangelii: „gromadźcie sobie skarby w niebie”...
Potrafisz zachować tajemnicę, aby w tobie dojrzała?...

Naprawdę masz wybór i możesz wybrać skarb swego życia...
Może to być skarb materialny lub skarb duchowy...
Skarb materialny przemija, a więc na pewno go stracisz...
Skarb duchowy nie przemija i możesz go zabrać z sobą do wieczności...
Wiesz to, ale i tak wybierasz skarb materialny...
Dlaczego?
Bo wybierasz po prostu to, co jest łatwiej dostępne.
Ale - "coś za coś"...
Wybierając to, co łatwe, otrzymujesz to, co ma mniejszą wartość, bo jest przemijające...
Wybierając to, co trudne, otrzymujesz to, co ma większą wartość, bo jest nieprzemijające...

Otwórz oczy na największy skarb, jakim jest zjednoczenie, czyli komunia, z Bogiem.
Póki nie widzisz tego skarbu, twoje oczy pozostają chore i światło, które jest w tobie, tak naprawdę, jest
ciemnością...

Panie, twoje słowa są życiem.
Wypełnij mnie swoim światłem i pomóż mi zrozumieć twoje drogi.
Uwolnij mnie od zbytniego zabiegania o to, co przemijalne, a daj mi poznać jedyny skarb, o który warto zabiegać: radość Ducha Świętego i życie w komunii z Tobą...

 

 

Flag Counter