14 CZERWCA

WTOREK, Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

EWANGELIA - Mt 5, 43-48 (Przykazanie miłości nieprzyjaciół)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

MEDYTACJA

Wyobraź sobie witraż, który pokryty jest sadzą lub błotem...
Tylko w jednym miejscu prześwituje promień słońca...
Kolorowy...
Daje nadzieję, że cały witraż jest piękny...

Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół...
Kto jednak jest nieprzyjacielem?...
Na pewno osoba, której nienawidzisz, która skrzywdziła cię na tyle, że nie potrafisz i nie chcesz się do niej odezwać...
Ale to także ktoś, kto żyje blisko ciebie, ale cię niesamowicie irytuje...
Zastanów się, kogo nazwiesz swoim nieprzyjacielem?...

Miłość nieprzyjaciela wymaga pokory i cierpliwości.
Pokora to stanięcie w prawdzie, bo przecież ty też masz wady...
Cierpliwości, bo przeważnie potrzeba dużo czasu, by zaakceptować taką osobę, a w konsekwencji jej wybaczyć...
Ale miłość zaczyna się już wtedy, gdy starasz się pokochać tego kogoś...

Co może pomóc?...
Zacznij szukać dobra w nieprzyjacielu.
Zacznij od drobnych rzeczy...
Nie będzie to łatwe.
Musisz wyzbyć się uprzedzeń do tej osoby, a nawet przyznać się do własnych błędów.
Ale zacznij już teraz...
Jaką jedną dobrą cechę ma twój nieprzyjaciel?...

W komentarzu do Biblii Tysiąclecia znajdujemy wyjaśnienie, iż w Starym Testamencie nie ma żadnego nakazu nienawiści.
Natomiast był on nakazem obowiązującym wśród członków sekty w Qumran.
Również niektórzy rabini w taki sposób interpretowali nakazy dotyczące niektórych sąsiadów...

Chrystus odwołuje się więc tutaj zarówno do nakazu Prawa, jak i do potocznej jego interpretacji.
Miłość do drugiego człowieka jest swoistym sprawdzianem twojej miłości do Boga.
Jako chrześcijanin, żyjąc w egoistycznie nastawionym świecie, masz być krzewicielem szczerej miłości
i brać wzór z Jezusa, który do końca nas umiłował...
I to umiłował każdego człowieka, bez wyjątku...

W świecie zdominowanym przez pamiętliwość i niezdrową konkurencję potrzebni są ludzie, którzy ponad to wszystko postawią prawo miłości i przebaczenia...

Gdy ktoś pyta, jak w tym świecie rozpoznać miłość prawdziwie chrześcijańską, musisz wiedzieć
i odpowiedzieć, że to ta miłość, która chce objąć każdego człowieka i nie daje się zniechęcić niczyjej nienawiści lub obojętności.
To jest naśladowanie Boga, a Jego miłość wciąż puka do drzwi i niczym się nie zniechęca, nawet ludzką obojętnością lub upartym złem...
Bo Bóg kocha, tak po prostu - kocha...
Czy chcesz Go w tym naśladować?...

"Bądźcie więc doskonali"...
Czy takie żądanie nie odbierasz jako przesadę?...
Mamy być doskonali jak Bóg?...
Czy to w ogóle jest możliwe?...

Byłaby to przesada, gdybyś nie był dzieckiem Boga.
To naturalne, że dzieci dziedziczą cechy rodziców i potem upodabniają się do nich...

Stwierdzasz czasami, że "jabłko od jabłoni nie pada daleko"...
Czy jednak naprawdę tak jest?
Przecież zbyt często ludzie "padają" daleko od Boga...
Dystansują się od Niego...
Wręcz uciekają przed Nim, jakby chciał im zrobić krzywdę...
Stąd twoje i ich trudności z upodobnieniem się do Boga, a stworzeni jesteśmy na Jego obraz
i podobieństwo...

Nie przemieniajmy się więc w inne stworzenia.
Przez praktykę Miłości - przyznawajmy się do Boga.
To przecież jest nasz Ojciec...

Proś o łaskę miłosiernego serca...

Proś o Ducha Świętego, by pomagał ci w dostrzeganiu każdego okruchu dobra w drugim człowieku...
Czasami będzie to rzecz banalna, ale zacznie wyczulać cię na dobro...

 

 

Flag Counter