11 CZERWCA

SOBOTA, Wspomnienie św. Barnaby Apostoła

EWANGELIA - Mt 10, 7-13 (Wskazania na pracę apostolską)

«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie.
Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was».

MEDYTACJA

Święty Barnaba poświęcił swoje życie głoszeniu Dobrej Nowiny.
Wcześniej doświadczył pokoju oraz szczęścia i dlatego zafascynował się logiką miłości...
Dzisiaj Bóg pragnie tego samego dla ciebie...

Głównym celem misji Apostołów jest szerzenie dobra.
Posłani przez Jezusa będą dzielić się tym, co sami otrzymali wcześniej.
Z sercami pełnymi pokoju będą zabiegać o królestwo Boże...

Misji Apostołów nie mogą przesłonić ich własne potrzeby.
Nie wolno im „zdobywać złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów”.
To Bóg będzie troszczył się o strawę dla nich, a odrzucone słowa pokoju będą wracały do Apostołów...

Jako osoba ochrzczona i bierzmowana, jesteś zobligowany do głoszenia Ewangelii w swoim życiu.
Masz być na co dzień w swoich środowiskach autentycznym misjonarzem, stosownie do własnego powołania, otrzymanych darów i posiadanych możliwości...

Jest kilka warunków, które pomagają sprawdzić, czy twoje apostolstwo będzie skuteczne, przyniesie dobre i liczne owoce.
Jednym z nich jest szczególna wolność ducha, która przejawia się w prymacie środków ubogich, braku przywiązania do kwestii materialnych i hojności wobec potrzebujących.
Bo przecież "nie za darami, ale za ich Dawcą ciągle tęsknię"...

W dzisiejszym Pierwszym Czytaniu z Dziejów Apostolskich (Dz 11, 21b-26; 13, 1-3) jest mowa o tym, że święty Barnaba był człowiekiem, który nie bał się wierzyć w ludzi i głęboko tkwiące w nich dobro.
To on, tak naprawdę, pomógł św. Pawłowi stać się Apostołem Narodów...

Barnaba zmusza niejako do postawienia sobie pytania, czy jesteś w stanie zawalczyć o czyjąś wielkość, czy chcesz dać swój czas na pomoc w rozwoju innym ludziom, którzy mogą cię przewyższyć?...
Barnaba nie bał się wielkości Pawła i dzięki jego odwadze posiadamy dzisiaj ponad połowę ksiąg Nowego Testamentu...

Dlatego weźmy na serio słowa Jezusa o głoszeniu królestwa.
Rzeczywiście, to jedyna sprawa, której warto poświęcić życie.
Aby to zrobić, nie trzeba być księdzem.
Mówimy innym o Królestwie Bożym i o Jezusie, jeśli zachowujemy Boże przykazania i uczestniczymy
w sakramentach, czyli wtedy, kiedy żyjemy wiarą...
Niech św. Barnaba uprosi tę łaskę...

Apostołowie mają głosić, że bliskie jest królestwo niebieskie.
Mają potwierdzać to znakami w postaci uzdrowień, ale również tym, że robią to za darmo, bo czynienie dobra za darmo to wspaniały znak zapowiadający królestwo Boże.
Na tym bowiem opiera się miłość...

Postęp duchowy i cywilizacyjny ludzkości polega na tym, że coraz mniejsze znaczenie mają dobra materialne, a coraz bardziej liczy się człowiek, czyli coraz mniej chodzi ludziom o zyski, a coraz bardziej o pokój i dobro każdego człowieka...

Kto nie umie wejść w mentalność nowej cywilizacji miłości i dobra, ten "nie zasługuje" na pokój, to znaczy nie zazna pokoju, bo jego dusza będzie nadal pokaleczona i niezaspokojona...

Jakie dobra otrzymane od Boga rodzą wdzięczność i pokój w twoim sercu oraz pragnienie dzielenia się
z innymi ludźmi?...

Jakie miejsce w twoim życiu zajmują sprawy materialne?
Czy zabiegając o nie, tracisz z oczu to, co dla ciebie ważniejsze, czyli relacje z ludźmi i więź z Bogiem?...

Jak reagujesz w sytuacjach, gdy twoje dobre intencje zostają zdeptane?...
Czy umiesz przyjąć to z pokorą, czy rodzi to twoją frustrację i zgorzknienie?...

Zastanów się dlaczego służba Bogu rodzi miłość i pokój, natomiast koncentracja na własnych potrzebach rodzi trwałe niezaspokojenie i frustrację?...

Bóg kocha cię w każdym momencie twojego życia i pragnie twojego szczęścia.
Pozwól Mu wszystkie twe myśli i doświadczenia przemienić w dobro...

 

 

Flag Counter