10 CZERWCA

PIĄTEK, Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa

EWANGELIA - Mt 5, 27-32 (Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: “Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa Twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest bowiem dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
Powiedziano też: “Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo;
a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o wolności oraz wierności Bogu, zwłaszcza w skrajnie trudnych sytuacjach życia, które wynikają z braku miłości lub poczucia, że nie są zaspokojone twoje podstawowe potrzeby i pragnienia...

We współczesnym świecie jesteś często narażony na to, że wzbudzi się w tobie pożądliwość...
Nie zawsze jest to pożądliwość ciała.
Może to być również pożądliwość serca lub umysłu...

Czystość jest zjawiskiem coraz rzadziej spotykanym i seks nie zawsze kojarzy się z małżeństwem,
a tym samym słowa Chrystusa wydają się przestarzałe...
Ale Jezus nie zachęca cię do tego, żebyś się okaleczał, ale abyś poszukiwał w sobie przyczyn zła.
Ten, który patrzy pożądliwie, nie ma chorego wzroku i w momencie, gdy zrealizuje swoją pożądliwość, nie będzie nasycony...

Bóg patrzy na ciebie, ale z miłością, a nie z potępieniem...
Analogicznie spójrz na siebie i zobacz swoje zniewolenia oraz zapytaj o to, skąd one pochodzą...

Bóg nie jest twoim wrogiem, który chce ci coś odebrać, albo czegoś zakazać.
Bóg chce, byś Mu zaufał, że do pełni życia nie zawsze da się dojść najprostszymi drogami, ale często trzeba podjąć trud odrzucenia słabości i dźwigania swojego krzyża....

Niektórzy uważają, że nauczanie Kościoła jest obsesyjnie zafiksowane na punkcie szóstego przykazania.
Tak z pewnością nie jest.
Nie może być jednak tak, że o wszystkich przykazaniach będzie się mówiło, a o szóstym przykazaniu będzie się milczało.
Każde jest ważne, każde potrzebne, każde chroni pewnej wartości i, tak naprawdę, ten kto przekreśla jedno z nich, ten przekreśla całe Boże Prawo...

W dzisiejszym świecie potrzebne jest wyraźne świadectwo chrześcijańskiej czystości, która ma być realizowana w życiu każdego człowieka, jako przejaw dojrzałej miłości i swoistej transparentności wobec
Boga...
Oby twoje myśli, pragnienia, spojrzenia, czyny i postawy zawsze i wszędzie były czyste, a w ten sposób
podobały się Bogu...

Po objawieniu się majestatu Boga na Górze Karmel wydawałoby się, że Bóg objawić się już bardziej Eliaszowi nie może.
Jednak mając na uwadze dzisiejsze Pierwsze Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej (1 Krl 19, 9a. 11-16) stwierdzamy, że na Górze Horeb prorok doświadcza Boga w sposób jeszcze bardziej głęboki
i tajemniczy – jako Boga łagodnego, pełnego miłosierdzia, łaskawości, a jednocześnie wszechmogącego...
Powiew wiatru, który czuje Eliasz, przywodzi na myśl delikatne tchnienie Stwórcy świata z Księgi Rodzaju, a zatem nawet prorok wciąż musi uczyć się kim jest Bóg...

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o tym jak bardzo spójne powinno być twoje życie.
Zgodność słów i gestów, zgodność pragnień i czynów – to zadania, którym bez pomocy Boga nie podołasz...
Mówiąc metaforycznie o "odcinaniu" poszczególnych części ciała, Jezus przypomina, że ta spójność wewnętrzna człowieka nie stanie się faktem bez ofiary i wyrzeczenia...

Właściwie, to nic nie przychodzi natychmiast.
Nawet grzech.
Stąd te dzisiejsze słowa Jezusa.
Przypominają one o tym, że grzech rodzi się w tobie stopniowo, jakby małymi krokami....
Szuka i wnika w ciebie małymi szczelinami.
Jak wąż...

Nie jest więc intencją Jezusa budzenie w tobie poczucia winy z powodu małych uchybień.
Tu chodzi o ostrzeżenie i o mądrą radę.
Najczęściej bowiem grzeszysz nie dlatego, że jesteś zły, ale dlatego, że nie jesteś dość mądry...

Czy odczuwasz, że masz do czegoś prawo i coś z pewnością należy się tobie?...
Jeżeli tak, to czego to dotyczy?...
Oddaj to Bogu – On niczego nie chce cię pozbawić...
Zaufaj, że On lepiej wie, która droga doprowadzi cię do pełni człowieczeństwa...

 

 

Flag Counter